Gå till innehåll

8 år av börsuppgång – hur länge kan det fortsätta?

Det är bra fart i världsekonomin. Men det är långt ifrån riskfritt och världens börser har blivit allt dyrare. I nya utgåvan av Skandia Placeringsutsikter listas de fem största hoten mot börsen i närtid samt tre portföljer för olika scenarion. – Att ha pengarna på sparkontot lockar inte, säger Skandias sparekonom Maria Landeborn.

Få koll på marknaden – läs hela Placeringsutsikter

Efter åtta års börsuppgång är det sällsynt ont om köplägen. Detta trots både ökad optimism, bättre fart i världsekonomin och växande bolagsvinster.

– Redan i våras konstaterade vi att aktiemarknaderna generellt sett var dyra och sedan dess har värderingarna stigit ytterligare, säger Maria Landeborn.

Samma sak har hänt på räntemarknaden. Dyrt har blivit dyrare och förhållandet mellan risk och avkastning ser allt mer ansträngt ut.

– Men något ska man placera i och att ha alla pengar på sparkontot är inget lockande alternativ. Det blir en avvägning mellan att skapa avkastning i det fall börsen fortsätter uppåt och att ha kapital som behåller sitt värde om börsen istället vänder ner, säger Maria Landeborn.  

Viktigaste faktorn

Den enskilt viktigaste faktorn för börsens utveckling på sikt är konjunkturen. Skandia Placeringsutsikter listar tre möjliga konjunkturscenarion framöver. Rapporten ger även förslag på tre sparportföljer baserade på konjunktursyn, riskvilja och sparhorisont.

– Alla konjunkturer går i cykler, så även denna. Om vi når toppen inom ett, tre eller fem år återstår att se, säger Maria Landeborn.

Den som tror att det bästa ligger framför oss och att världsekonomin ännu inte nått sin maxfart, kan välja en portfölj bestående nästan uteslutande av aktier. Maria Landeborn höjer dock ett varningens finger.

– Detta är inget för nybörjaren, säger hon och poängterar att man i dag får väldigt lite extra betalt för att ta betydligt högre risk.

– För att anamma en sådan strategi bör man vara mycket aktiv och beredd att byta fot när förutsättningarna ändras. Det är en svår konst att tajma rätt mellan köp och sälj.

Den som däremot tycker läget är mer svårbedömt kan ha en mer balanserad portfölj bestående av omkring 60 procent aktier och 40 procent räntor.

– Det kan tyckas aningen tråkigt, men det ger både utrymme att ta del av fortsatt börsuppgång och bevara kapital i händelse av en börsnedgång, säger Maria Landeborn.

Den som inte anser att den potentiella avkastningen framöver är värd risken, kan välja att placera majoriteten av kapitalet utanför börsen. Cirka 20 procent aktier och 80 procent räntor är en bra utgångspunkt, tipsar Maria Landeborn.

– Nackdelen är uppenbar, säger hon.

– Om börsen fortsätter att stiga kommer den här portföljen att ge låg avkastning och det kommer att kännas tufft att stå på sidlinjen och "förlora" pengar. Men kommer det en lågkonjunktur och en börsnedgång där marknaden halveras i värde kan den med en sådan mer försiktig strategi – och som sedan dessutom vågar placera när allt är som mörkast – bli den lyckliga vinnaren.

Fem börshot

I senaste Placeringsutsikter listar Skandias ekonomer fem stora hot, samtliga med potential att utlösa påtagliga börsfall. Mest uppenbart handlar det om geopolitiska risker, där världens blickar just nu riktas mot Nordkorea och USA. Men även fallande oljepris, alltför snabba räntehöjningar och en bristande kinesisk skuldbubbla hotar ställa till det för svenska aktiesparare.

– Det finns en rad orosmoln som lurar i kulisserna, konstaterar Skandias makroekonom Johan Lundqvist.

– För närvarande ignorerar marknaderna den politiska risken fullständigt. Det är problematiskt eftersom det ger en falsk känsla av trygghet. Det innebär också att uppvaknandet riskerar att bli bryskt.

Förutom ovanstående hot finns också händelser som dyker upp från sidlinjen – de som ingen såg komma. De svarta svanarna. Johan Lundqvist pekar på det kanske främsta exemplet i modern tid – konkursen i den amerikanska storbanken Lehman Brothers 2008.

– Vi visste att den amerikanska banksektorn var hårt utsatt och att riskerna var stora, men beslutet att låta Lehman Brothers gå i konkurs var en svart svan.

– Jämfört med före finanskrisen är banksektorn i många avseenden bättre rustad nu till följd av hårdare regelverk som begränsar risktagandet. Däremot har centralbankernas lågräntepolitik i kombination med massiva köp av obligationer skapat ett osunt finansiellt riskbeteende och om riskerna i det finansiella systemet ökar, blir det också mer troligt att en oväntad chock dyker upp.

Spara långsiktigt

En placeringshorisont motsvarande minst en konjunkturcykel, det vill säga sju år eller mer, underlättar i valet av sparstrategi, menar Maria Landeborn.

– Fördelen med långsiktighet är att man i princip kan bortse från var i konjunkturcykeln vi befinner oss och fokusera på att över tid bör aktier ge en god avkastning även om det svänger längs vägen, säger hon.

– Ju längre börsuppgången och återhämtningen pågår, desto viktigare blir det att även ha koll på riskerna och att ha en bra balans mellan aktier och obligationer i portföljen. Räntesparandet i portföljen är inte bara en krockkudde vid en börsnedgång, utan ska också ses som en stridskassa att köpa aktier för vid en rekyl, fortsätter Maria Landeborn.

Månadssparande i fonder är ett smart sätt att sprida riskerna. När börsen går ned köper du billigare och förr eller senare kommer det att vända upp igen.

– Välj fonder som placerar i olika delar av världen. Japan och Asien ser fortsatt attraktivt ut men även Sverige fortsätter att sticka ut i en internationell jämförelse. Det positiva med att Stockholmsbörsen har underpresterat är att varderingarna sjunkit sedan i varas, säger Maria Landeborn.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.