Gå till innehåll

Not a waste of money

Finansmarknaderna bjuder helt klart på utmaningar med låga räntor, svaga globala tillväxtutsikter och aktiemarknader som knappast kan anses vara billiga i ett historiskt perspektiv - även om det naturligtvis finns regionala skillnader. Men för Skandias kunder som valt traditionell förvaltning är det europeisk infrastruktur som går som ett nybyggt höghastighetståg hittills i år.

Finansmarknaderna bjuder helt klart på utmaningar med låga räntor, svaga globala tillväxtutsikter och aktiemarknader som knappast kan anses vara billiga i ett historiskt perspektiv - även om det naturligtvis finns regionala skillnader. Men för Skandias kunder som valt traditionell förvaltning är det europeisk infrastruktur som går som ett nybyggt höghastighetståg hittills i år.

Skandias investeringar i infrastruktur har avkastat drygt 11 procent under årets första fem månader. Det som går allra bäst är den europeiska delen av infrastrukturportföljen som avkastat över 20 procent under perioden.

En färsk solskenshistoria från den delen är försäljningen av ett tyskt bolag som sysslar med att utvinna energi från sopförbränning. De senaste åren har förvaltaren som Skandia samarbetat med gjort ett fantastiskt jobb med bolaget och de 18 anläggningarna som företaget omfattar beräknas bidra med mer än en miljon ton av koldioxidbesparingar för miljön - årligen. Ett direkt resultat av försäljningen är att Skandias kunder får en halv miljard kronor tillbaka, vilket är flera gånger investerat kapital. Investeringen i sopförbränning har alltså betalat sig ordentligt för Skandias kunder.

Investeringar i infrastruktur var Skandia tidigt igång med och det är en viktig faktor som förklarar den fina avkastningen. Det är komplexa investeringar som kräver långsiktighet och med risker som kräver mycket kompetens för att hantera. Idag omfattar våra investeringar i infrastruktur ca 7 miljarder kronor men planer finns för att under de kommande åren öka den delen med lika mycket.

Lösningen på utmaningarna för dig som sparar idag är, förutom att acceptera lägre avkastning framöver, en balanserad portfölj med flera olika tillgångsslag. Gärna i form av mer illikvida tillgångar som obelånade fastigheter, onoterade aktiebolag (private equity) och infrastruktur. Det sistnämnda är alltså den enskilt största framgångsfaktorn för Skandia hittills i år.