Gå till innehåll

Nya sparåret 2017 – så bör du tänka

Är 2017 året då du på allvar ska ta tag i ditt sparande? Då är det hög tid att se över din portfölj. I senaste numret av marknadsbrevet ger Skandias ekonomer sin analys av det osäkra placeringsläget.

Under de gångna åren har vi vant oss vid att det skakar till på världens börser med jämna mellanrum. Marknadsoro har blivit en del av investeringskalkylen.

– Många minns nog turbulensen i början av året och efter Brexit. Under senhösten har det dock varit förhållandevis lugnt på börserna. Faktum är att även sådant som vi trodde skulle utlösa nedgångar, som valet i USA, snarare har mötts med optimism, säger Johan Lundqvist.

I kulisserna finns dock gott om utmaningar. Mycket talar för att även 2017 kommer att gå i osäkerhetens tecken, skriver Skandia i sitt marknadsbrev för december.

Osäkerhet har varit något av ett normaltillstånd för världsekonomin under åren efter finanskrisen, säger Skandias ekonom Johan Lundqvist.

Tre faktorer
Prognosen baseras på tre faktorer. För det första är konjunkturen inte tillräckligt stark för att skingra den underliggande tillväxtoro som har gjort sig påmind med jämna mellanrum under de gångna åren. För det andra så bjuder nästa år på en politisk agenda som har potential att skapa oro.

Den tredje faktorn är den svarta svanen; alltså det som ingen såg komma i tillräckligt god tid eller underskattade vidden av.

Ganska många av de händelser och faktorer som har legat bakom olika omgångar av marknadsturbulens under de senaste åren kan beskrivas som just svarta svanar. Det är därför ganska sannolikt att det dyker upp ytterligare en nästa år, menar Johan Lundqvist.

Vill du ha hjälp att se över din portfölj inför 2017?

Aktier på lång sikt
I sin förra rapport, för november månad, konstaterade Skandia att det kan vara läge att vara nöjd och ta hem delar av 2016 års vinst. Den analysen kvarstår, säger Johan Lundqvist. 

– Börsen har gått bra i år, och tack vare att kronan har försvagats har utländska aktiefonder fått en extra skjuts. Vi räknar dock med ny osäkerhet nästa år och förr eller senare kommer kronan att börja stärkas igen. När det väl sker drabbas avkastningen i utländska aktiefonder negativt. Så för den som vill vara aktiv i sitt sparande kan det vara ett bra läge att våga vara nöjd och ta hem delar av årets vinst. Det handlar inte om trading eller att tajma marknaden utan att minska på portföljens risk och känslighet för valutasvängningar efter ett bra år, säger han.

Bedömningen att det stundtals kan bli oroligt på marknaderna nästa år innebär dock inte att börsen behöver sluta på minus 2017.

Vi tror att de största fallgroparna undviks även nästa år och att konjunkturen till och med förstärks på marginalen. Men oron kommer finnas med under hela året. Och om ett år från nu – när det är dags att blicka in i 2018 – kommer osäkerheten med största sannolikhet fortsätta att vara förhöjd.

God avkastning under turbulent år - intervju med Skandias kapitalförvaltningschef

Politik temat för 2017
Den politiska händelseutvecklingen under året som gått har bjudit på stora överraskningar i form av Brexit och valet av Donald Trump som USA:s näste president. Den politiska agendan i såväl USA som Europa innebär en förhöjd riskbild framöver. 

I början av året träder det amerikanska presidentskiftet i kraft samtidigt som de brittiska utträdesförhandlingarna påbörjas. Dessutom stundar ett flertal europeiska val som under 2017 kan rita om den europeiska kartan.

Det går inte att utesluta att det politiska landskapet i något eller några av EU:s ursprungsländer ser radikalt annorlunda ut om ett år, och att det öppnar upp för att fler länder väljer att lämna unionen. 2017 kan därför komma att bli ett ödesår för EU-samarbetet, säger Johan Lundqvist.

Penningpolitiken framme vid vägskäl
Enligt Skandias ekonomer har stimulansfesten nått sin kulmen. Försiktiga tecken på inflation har potential att öka osäkerheten kring de penningpolitiska stimulanserna och leda till ökad risk på börsen. I USA höjde Federal Reserve nyligen räntan efter att ha avstått planerade höjningar tidigare under året.

Fed-ränta och Trump-effekt – hur påverkas du av USA?

Men medan den amerikanska penningpolitiken alltså går i mer åtstramande riktning fortsätter centralbankerna i Europa och Japan att köra med fullt gaspåslag. Nästa steg blir dock att lätta något på gasen snarare än att trimma motorn ytterligare.

Det senaste beskedet från ECB i december, att storleken på stödköpen av obligationer ska minska nästa år, var faktisk ett trendbrott. Det innebär att stimulanserna börjar trappas ned, istället för att trappas upp. Det bör även lätta på trycket för Riksbanken inför nästa räntebesked, säger Johan Lundqvist och fortsätter:

Att penningpolitiken står inför ett trendbrott har ett stort signalvärde, som kan leda till marknadsturbulens i det korta loppet, men miljön kommer fortsätta att vara mycket expansiv under lång tid framöver.

Om den förhöjda osäkerheten på marknaderna nu är ”ett normaltillstånd”. Hur kan man tänka som sparare för att sova lite lugnare om natten? 

– Ja, det är ju den stora frågan. Faktum är att det i dagsläget inte finns några riktigt bra alternativ till aktier. För den som ändå känner sig nöjd och väljer att plocka hem delar av årets vinst, är korta räntefonder det bästa valet av ”krockkudde”, säger Johan Lundqvist.

Sammanfattningsvis är det ett år med politiska utmaningar och penningpolitisk osäkerhet som står för dörren. Vi ser alltså ingen anledning att som sparare öka risken i sin portfölj i dagsläget. För den som vill vara aktiv i sitt sparande kan det också vara läge att ta hem delar av årets vinst - särskilt om man har haft sina pengar placerade i utländska aktiefonder som har fått en skjuts av valutan. Men på lång sikt tror vi fortfarande på aktier.

Läs hela Skandias marknadsbrev för december

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.