Gå till innehåll

Medvind för konjunkturkänsliga aktier

Skandia | 2017-11-01

Rapportperioden pågår för fullt. Inför tredje kvartalet räknade analytikerna med en genomsnittlig vinsttillväxt på 8–9 procent. Det är högt, men inte orimligt givet högre tillväxt och gynnsamma förutsättningar.

De bolag som väntas öka vinsterna till följd av högre tillväxt i världen, är framför allt de konjunkturkänsliga verkstads- och industribolagen där en stor andel av försäljningen går till export. Kronans förstärkning som tyngde Stockholmsbörsen under sommaren har dessutom klingat av något, vilket är positivt för vinstprognoserna. Det har fått kurserna att lyfta, och i vinnarskaran återfinner vi aktier som Volvo och Atlas Copco. 

En bransch som normalt sett gynnas av stark konjunktur är byggsektorn, där vi hittar aktier som JM, NCC och Peab. För närvarande återfinns de dock i bottenskiktet på grund av den senaste tidens rapporter om inbromsningen på bostadsmarknaden. Priset på bostäder har sjunkit något den senaste tiden, men varningsklockorna ringer framför allt på marknaden för nyproducerade bostadsrätter i Stockholmsregionen, som blivit allt svårare att sälja. Tänkta bostadsrätter har omvandlats till hyresrätter, och köpare lockas med avgiftsfria år och räntefria handpenningslån. Det har fått aktiekurserna på bostadsutvecklare som Oscar Properties att falla kraftigt på börsen den senaste tiden. Om det är  en överreaktion eller början på omfattande problem återstår ännu att se. 

Övervägande positiva nyheter

Precis som inför rapporterna under de två första kvartalen i år är förväntningarna generellt högt ställda. Första kvartalet infriades förväntningarna och kurserna steg, men andra kvartalet blev en besvikelse och Stockholmsbörsen backade. Sedan dess har marknaden tagit ny fart och kursuppgången för många cykliska bolag som Volvo, Alfa Laval, Sandvik och SSAB innebär att såväl värderingar som förväntningar har stigit. 

Utfallet har hittills varit något blandat med övervikt åt det positiva hållet. Volvo, som närmast gått som en raket på börsen det senaste året, lyckades exempelvis presentera siffror som fick aktien att stiga ytterligare 7 procent på rapportdagen. Ett annat bolag som varit i fokus den senaste tiden är Ericsson. Även om rapporten egentligen inte var någon munter läsning, så var siffrorna ändå något mindre dåliga än vad marknaden hade väntat sig och aktien steg. När konkurrenten Nokia släppte sin rapport bekräftades att det inte bara är Ericsson som har problem i branschen, och Nokiaaktien föll 17 procent.

Följa trenden eller dra ner på risken?

Trender håller ofta i sig längre än man tror, och för tillfället är vi inne i en stark börstrend. Tillväxten i världen stiger, bolagsvinsterna ökar och penningpolitiken är fortfarande mycket stimulativ. Det är helt enkelt ett bra klimat för aktier. Särskilt gynnsamt är det för cykliska bolag som är känsliga för aktivitet och efterfråga i ekonomin och som regel rör sig kraftigare än börsen i genomsnitt. Håller den starka börstrenden i sig är det cykliska bolag som kommer att fortsätta vara vinnare. Det är dock dessa bolag som tar mest stryk den dag börsen vänder ner. Detta är aktier för den som vill följa och förstärka börstrenden i sin portfölj.

En mer defensiv och försiktig portfölj innehåller istället aktier som är mindre konjunkturkänsliga, och som håller emot bättre när det skakar på börsen. Dit hör bolag som producerar varor som behövs oavsett hur ekonomin utvecklas, som mat, förbrukningsvaror och mediciner. Ica, Axfood och AstraZeneca är några exempel på defensiva aktier. Att satsa på bolag som har klarat av att leverera en hög direktavkastning under många år är också ett sätt att stabilisera portföljen och sänka risken när det stormar. Det finns dock få (om några) bolag som klarar av att  helt stå emot en svag börsutveckling. Det handlar snarare om att hitta aktier som klarar sig bättre än genomsnittet.

De sista månaderna på börsåret är säsongsmässigtofta starka, och givet förutsättningarna kan den stigande börstrenden mycket väl fortsätta. Som vi pekat på tidigare saknas dock inte risker på sikt. Att pricka toppar och bottnar är en svår konst, och för de allra flesta är en blandad portfölj med en bra riskspridning över tid det klokaste valet. 

Håller den starka börstrenden i sig är det cykliska bolag som kommer att fortsätta vara vinnare. Detta är aktier för den som vill följa och förstärka börstrenden i sin portfölj.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.