Gå till innehåll

Börsrekord på löpande band

Maria Landeborn | 2017-11-01

Med två månader kvar av 2017 ser vi ut att gå mot ännu ett år med positiv börsutveckling. Konjunkturen är stark, bolagsvinsterna stiger och de penningpolitiska stimulanserna fortsätter. Och på börserna noteras ideligen nya rekord.

Historiskt har de två sista månaderna på året ofta varit starka börsmånader, och det är svårt att hitta något som talar emot att det ska bli så även i år. Det ekonomiska klimatet för aktier är helt enkelt mer gynnsamt än på länge.

En åttaårig börsuppgång

Vi har vid ett par tillfällen konstaterat att börsen har stigit i över åtta år. Vi har också fått frågan om det verkligen stämmer. Många börsindex, däribland breda OMX-index, har nämligen stängt på minus under enskilda kalenderår. Vad som avses med att börsen har stigit i mer än åtta år är att den långa uppåtgående trenden på världens börser har varit intakt under så lång tid. Längs vägen har det dock förekommit att marknaden har rört sig i sidled under långa perioder och flera gånger har vi fått snabba tvåsiffriga rekyler. Det hände bland annat i samband med den europeiska skuldkrisen och efter Feds första räntehöjning, som av en händelse inföll samtidigt som tillväxten i Kina vacklade, vilket gav marknaderna skrämselhicka. Sedan i juni 2016 har vi dock inte sett någon rekyl värd att nämna. När Donald Trump valdes till amerikansk president för snart ett år sedan föll marknaderna under morgontimmarna, men vände upp så fort segertalet började och det visade sig hålla en något mer sansad ton än valkampanjen. 

Rekord på rekord på rekord… 

Faktum är att börsuppgången det senaste året har varit nästan overkligt stabil. De amerikanska börserna har stadigt rört sig uppåt och kontinuerligt noterat nya all time high. Som ett resultat av detta har VIX-index, som visar hur stora svängningarna på den amerikanska börsen förväntas vara de kommande 30 dagarna, fallit till den lägsta nivån någonsin. Även Stockholmsbörsen har slagit rekord under hösten genom att stiga 14 handelsdagar i rad, vilket med god marginal slår det tidigare rekordet på 11 dagar som inträffade två gånger under första halvan av 90-talet. Andra nya rekord att notera den senaste tiden är det samlade värdet av världens börser som nu uppgår till över 80 000 miljarder dollar och Bitcoin som stigit från 0,06 dollar år 2010 till närmare 6 000 dollar idag.

Dyrt – men inte rekorddyrt

Resultatet av låga räntor, stort utbud av likviditet och goda förutsättningar är alltså att värdet på tillgångar av olika slag har blivit mycket högt. Även värderingen på aktier har stigit, men rekorddyra är de inte. Vi har ofta tittat på det vanliga p/e-talet för olika börser, men ett mått som ger en mer nyanserad bild är Robert Schillers cykliskt justerade p/e-tal. Det går att följa ända tillbaka till 1880-talet och visar att amerikanska S&P 500 bara vid två tidigare tillfällen varit så högt värderat som det är idag – strax före den stora kraschen 1929 och innan It-bubblan sprack år 2000. En närmare titt på grafen visar dock att börsen under perioden före It-bubblan sprack var högt värderad under en lång period, och att värderingarna nådde betydligt högre än idag innan rallyt tog slut. Inga träd växer till himlen – men något som är dyrt kan förstås vara dyrt länge och dessutom bli ännu dyrare. Förutsättningarna just nu är gynnsamma, likviditet finns i överflöd och det är svårt att se några stora hot mot börsen i närtid även om de inte saknas på längre sikt. 

Bästa köptillfället någonsin – eller?

En rätt intressant enkätundersökning som började göras i USA år 2002 handlar om hur hushållen ser på
aktiemarknaden – är aktier köpvärda eller inte? Den har historiskt varit en nästan otäckt pricksäker kontraindikator, det vill säga en indikator som man ska gå emot. När hushållen har tyckt att aktier varit som mest köpvärda har börsen historiskt precis toppat, och när hushållen har ansett att börsen varit som minst attraktiv har kurserna precis bottnat ur. Just nu tycker hushållen att det är lika köpvärt som det var när börsen toppade 2007 före finanskrisen. En högst relevant fråga är vad detta egentligen är värt – givetvis är det så att hushållen är optimistiska när börsen stiger och pessimistiska när den faller, så detta är ett naturligt samband. Icke desto mindre är det intressant.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.