Gå till innehåll

"Kortsiktigt kan det fortsätta en bit till"

2017-11-01 I Skandia

Med två månader kvar av 2017 ser vi ut att gå mot ännu ett år med positiv börsutveckling. Skandias sparekonom Maria Landeborn ser goda förutsättningar för börsen, men varnar samtidigt för att aktier är dyra. – En blandad portfölj med en bra riskspridning över tid är det klokaste valet för de flesta, säger hon och ger tips på vinnare och förlorare.

Börsuppgången det senaste året har varit nästan overkligt stabil. De amerikanska börserna har stadigt rört sig uppåt och kontinuerligt noterat nya all time high. Stockholmsbörsen har också slagit rekord under hösten genom att stiga 14 handelsdagar i rad, vilket med god marginal slår det tidigare rekordet på 11 dagar som inträffade två gånger under första halvan av 90-talet.

Det samlade värdet av världens börser uppgår nu till över 80 000 miljarder dollar – även det ett rekord.

Maria Landeborn, sparekonom på Skandia, tror att det kan fortsätta upp.

– Kortsiktigt kan det här fortsätta en bit till, säger hon.

– Historiskt har de två sista månaderna på året ofta varit starka börsmånader, och det är svårt att hitta något som talar emot att det ska bli så även i år. Det ekonomiska klimatet för aktier är helt enkelt mer gynnsamt än på länge. Vi har en stark konjunktur, växande bolagsvinster och fortfarande väldigt starka stimulanser.

Högt värderat

Över åtta år av nästan oavbruten börsuppgång har samtidigt gjort börserna högt värderade – aktier är helt enkelt dyra, enligt Maria Landeborn. 

– Jag tror att man bör skilja på att köpa aktier och att äga aktier. Det är svårt att säga att det just nu är köpvärt för den som står med kapital utanför börsen och vill komma in. För att minska risken att man köper på en tillfällig topp är det en god idé att sprida ut köpen under en längre tidsperiod. Men den som har en aktieandel i portföljen kan mycket väl välja att behålla den, eftersom förutsättningarna för aktier fortsätter att se goda ut.

Sparekonomen varnar samtidigt för att aktier är dyra.


 • – Man ska komma ihåg att den här långa börsuppgången vi har haft, där värderingarna nu är höga, innebär att fallhöjden är stor om vi får besvikelser längs vägen. Att pricka toppar och bottnar är en svår konst, och för de allra flesta är en blandad portfölj med en bra riskspridning över tid det klokaste valet.

  Nedtrappningen har börjat

  Ett orosmoln på marknaden är att världens centralbanker, som sedan finanskrisen eldat på börsuppgången med hjälp av enorma stimulanser, ska dra åt kranarna för hårt.

  Under oktober började amerikanska centralbanken Fed att minska storleken på sin obligationsportfölj. Samtidigt meddelade ECB att obligationsköpen kommer att halveras efter årsskiftet. Även på andra håll går retoriken i mer hökaktig riktning.

  Det ändrar förutsättningarna för de finansiella marknaderna.

  – Vi är inne i en väldigt spännande period för den globala penningpolitiken just nu, säger Skandias makroekonom Johan Lundqvist.

  – Vad vi ser är de första, stapplande stegen mot en minskning av de senaste årens penningpolitiska stimulanser. Det påminner om ett fraktfartyg som ska svänga etthundraåttio grader på öppet hav. Det tar lång tid innan svängen kan förväntas vara fullbordad och då dröjer det tills vi åter fått upp marschfart. Det förutsätter dessutom att vi blir befriade från större oväder längs vägen.

  Marknaderna kommer successivt att behöva stå på egna ben, och det innebär enligt Johan Lundqvist att vi får räkna med att turbulensen ökar framöver.

  – För tillfället stiger aktiemarknaderna i maklig takt och de dagliga kursrörelserna är små. Även långräntorna stiger långsamt. Det är snarast för lugnt på de finansiella marknaderna och det är lätt att förväxla marknadens lugn med låg risk. Vi vet att marknaderna kan skifta humör blixtsnabbt. Pessimismen är bara en handelsdag bort.

  Följa trenden eller dra ner på risken?

  Efter åtta års börsuppgång är det sällsynt ont om köplägen. Detta trots både ökad optimism, bättre fart i världsekonomin och växande bolagsvinster.

  – Men något ska man placera i och att ha alla pengar på sparkontot är inget lockande alternativ. Det blir en avvägning mellan att skapa avkastning i det fall börsen fortsätter uppåt och att ha kapital som behåller sitt värde om börsen istället vänder ner, säger Maria Landeborn.  

  Trender håller ofta i sig längre än man tror och för tillfället är vi inne i en stark börstrend. Särskilt gynnsamt är det för cykliska bolag som är känsliga för aktivitet och efterfrågan i ekonomin och som regel rör sig kraftigare än börsen i genomsnitt.

  – Håller den starka börstrenden i sig är det cykliska bolag som kommer att fortsätta vara vinnare. Det är dock dessa bolag som tar mest stryk den dag börsen vänder ner. Detta är aktier för den som vill följa och förstärka börstrenden i sin portfölj, säger Maria Landeborn.

  En mer defensiv och försiktig portfölj innehåller istället aktier som är mindre konjunkturkänsliga, och som håller emot bättre när det skakar på börsen. Dit hör bolag som producerar varor som behövs oavsett hur ekonomin utvecklas. Dit hör exempelvis mat, förbrukningsvaror och mediciner.

  – Att satsa på bolag som har klarat av att leverera en hög direktavkastning under många år är också ett sätt att stabilisera portföljen och sänka risken när det stormar. Det finns dock få (om några) bolag som klarar av att helt stå emot en svag börsutveckling. Det handlar snarare om att hitta aktier som klarar sig bättre än genomsnittet.

Vill du läsa hela marknadsbrevet?

Läs digital version

Läs och skriv ut pdf

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.