Gå till innehåll

Julia och Emma krossar våra fördomar

Under 30 år har Skandias stiftelse Idéer för livet delat ut stipendier till sammanlagt 3 873 eldsjälsprojekt, som arbetar förebyggande för att stärka hälsa och trygghet för barn och unga. Ett av dessa initiativ är Föreningen Tillsammans, som hjälper unga som utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp att gå vidare. I december utsågs grundarna Emma Blomdahl och Julia Östfeldt till ”Årets medmänniskor” på Svenska hjältar-galan.

– Det har varit ett händelserikt år, säger Julia Östfeldt, vice ordförande för Föreningen Tillsammans.

– Skandia var de första som vågade tro på oss och vår idé - vår vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld. Skandias stiftelse Idéer för livet var de första vi sökte pengar från när vi hade startat 2014 och att vi fick stipendiet gjorde att vi kunde fortsätta med vår verksamhet och bygga den. Nu står vi här i dag och har vunnit utmärkelsen Svenska hjältar ”Årets medmänniskor”. Jag har även blivit utsedd till "Change Leader 2017" och vi har vunnit "Årets ungdomsentreprenör".

– Det är ett kvitto på att den lilla människan kan förändra den stora världen och det är fint att se, säger Julia Östfeldt.   

Ville krossa fördomar
Julia, 21, och Emma, 25, träffades på Södersjukhuset hösten 2013. De skulle båda vara med i en terapigrupp för unga våldtagna kvinnor. Året därpå startade de alltså Föreningen Tillsammans.

– Det som förenade oss var nog att vi båda kände innan vi gick till terapigruppen att vi inte skulle passa in. Att där bara skulle vara trasiga tjejer – för det är ju ”bara trasiga tjejer som blir våldtagna”. Vi ville göra något för att belysa att just den uppfattningen inte stämmer, säger Julia.

– Vem som helst kan bli våldtagen, man behöver inte vara ”trasig”, fortsätter hon.

Julia och Emma ville krossa våra fördomar och stereotypa bilder av hur en våldtäkt ”ska” gå till – och hur förövaren och offret ”ska” vara.

– Det finns alla olika slags förövare och våldtäkt kan gå till på så många olika sätt – men det är fortfarande våldtäkter.

Stort mörkertal
Mellan 6 000 och 7 000 våldtäkter anmäls varje år i Sverige. Brottsförebyggande rådet, Brå, bedömer att mörkertalet är stort – att siffran skulle vara så hög som 36 000 om alla våldtäkter anmäldes. 

Det är nästan 100 om dagen.

Av de anmälda våldtäkterna leder få till en fällande dom: cirka 200 eller färre. Med andra ord bara runt 3 procent. Föreningen Tillsammans finns för de utsatta och stöttar dem att gå vidare. I dag finns stödgrupper i Stockholm, Uppsala och Göteborg där man träffas i samtalsgrupper varannan vecka och pratar runt ett tema. Föreningen har också ett mentorskapsprogram. Den som har blivit utsatt för sexuellt våld kan få en mentor, som själv har liknande erfarenheter och nu kan lyssna, vägleda och stödja.

Det finns stödmejl – man kan mejla om sina tankar och känslor och få svar. Föreningen erbjuder även chattar på sociala medier och föreläsningar på skolor, företag, myndigheter och organisationer. En viktig målgrupp är elever på högstadiet och gymnasiet; föreningen vill bland annat ändra normer och attityder till vad ett sexuellt övergrepp är. ”No is no – only yes is yes” är ett av huvudbudskapen.

Nästan var tredje ung mellan 16 och 24 år upplever psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest. Enligt Myndigheten för ung och civilsamhällesfrågor har siffran har ökat de sista åren. Den som varit med om sexuellt våld kan ha svårt att bearbeta och tala om händelsen, vilket gör att de riskerar utveckla ångest och psykisk ohälsa som påverkar dem långsiktigt i vardagen.

Föreningen Tillsammans har i flera steg fått stöd av Skandias stiftelsen Idéer för livet för att kunna utveckla sin verksamhet. I dokumentärfilmen – som du kan se ovan – får du möta några av föreningens medlemmar, som berättar sina starka historier.

– Föreningen Tillsammans är en otroligt modig organisation, som går ut och berättar om det riktigt, riktigt svåra, som det är riktigt viktigt att inte heller vara tyst om. Det finns inga situationer och inga ursäkter för att begå ett övergrepp på en annan människa. Där måste det vara solklart och tydligt och jag är glad att Idéer för livet kan vara med och stötta Tillsammans att få ut det budskapet, säger Skandias hållbarhetschef Lena Hök.

Länkar:

http://www.ideerforlivet.se/

http://foreningentillsammans.se/

Tänk på

Tänk på att en placering i finansiella instrument som t.ex. aktier eller fonder alltid är förknippad med ett ekonomiskt risktagande. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.