Gå till innehåll

Idéer för livet skapar trygghet för unga på helger och kvällar

I snart tre decennier har Idéer för livet stöttat nattvandring för tryggare miljöer för ungdomar att vistas i. I en tid då incidenter med ofredande, hot och misshandel blir allt vanligare är det enormt viktigt att nattvandring finns för att skapa trygghet och vara en vuxen som ser ungdomarna och kan hjälpa när det behövs.

Ända sedan 1980-talet har Skandias stiftelse Idéer för livet arbetat med förebyggande insatser för barn och unga. Det handlar både om forskning och konkreta projekt som bidrar till hälsa och trygghet för unga. Nattvandring.nu, som grundades av Skandia, arbetar för att främja nattvandring i hela landet.

Det finns tider på året då det är extra viktigt att vara ute och nattvandra. Valborg är en sådan helg där unga är särskilt utsatta, då många unga gör sin alkoholdebut. Skolavslutningar och pågående studentskivor är andra.  

Inför högtider kan unga känna stora förväntningar men också stress och oro inför hur allt ska bli. En del unga upplever oro för vad som ska hända om de dricker medan andra är oroliga för grupptryck och för att hamna utanför om de väljer att inte dricka.

Men oron kan också finnas hos föräldrar och anhöriga. Hur ska man prata med sina barn om alkohol, hur bygger man en stark relation och hur visar man att man finns där som vuxen utan att skälla eller döma.

En bra dialog är grunden för en bra relation och det är viktigt att prata om alkohol, precis lika viktigt som att prata om andra frågor. Det är viktigt att vuxna visar att vi finns där och att de unga kan berätta. Skulle de hända att de unga har druckit alkohol på Valborg är det viktigt att prata om det, men utan att skuldbelägga. För nattvandrare är det en vanlig händelse att man får ta hand om de unga och se till att de kommer hem tryggt.

Men nattvandring är så mycket mer än så. Det kan handla om att ge ett plåster om någon skadat sig eller att ringa hem om batteriet i telefonen dött. Nattvandrarna skapar trygghet hos unga. Deras värdegrund utgår från de unga och dialogen med dem bygger på tillit och respekt.

Nattvandring är inte bara viktigt i anslutning till högtider som Valborg. Initiativet till att nattvandra kan ha många olika orsaker. Men det gemensamma är att det syftar till att skapa trygghet för människor som vistas ute på kvällen. För den som varit på en kvällsbio, unga som hänger på parker och skolgårdar, eller för de som går hem från vänner och bekanta. 2016 genomfördes 15 800 nattvandringar av 42 500 nattvandrare. Allt för att vi ska känna oss trygga, säger Lena Hök, Skandias hållbarhetschef och verksamhetschef för stiftelsen Idéer för livet

Nattvandrare är varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Nattvandrarnas nävaro kan ha positiv påverkan som leder till tryggare miljö och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar. 

− Våra röda jackor gör att vi syns bra och det ger en tydlighet för ungdomarna att de vet vilka vi är. De vet vad vi står för och att vi är där för deras skull. Vi är inget ”hot” utan en möjlighet. Med nattvandring.nu finns tillgång till sjukvårdsmaterial och våra nattvandrare är alltid försäkrade av Skandia ifall något skulle inträffa, säger Janne Lundholm verksamhetsansvarig på Nattvandring.nu.

− Polisen är ofta underbemannade, så att få ut fler vuxna på gatorna är oerhört viktigt för en ökad trygghet fortsätter han. Vi tar emot fler nattvandrare, den som är intresserad kan lätt hitta sin nattvandargrupp på vår hemsida.