Gå till innehåll

Glädje, gemenskap och äventyr på Synsholmens kollo

Sedan 1928 har storstadsbarn fått uppleva skärgårdssomrar på Synsholmens kollo. När kollot skulle säljas av Stockholms stad såg det mörkt ut för fortsatt kolloverksamhet. Men tack vare eldsjälen Eric Flyxe och Skandias stiftelse Skandia Idéer för livet är kollot fortfarande fullt av barn, varje sommar.

I slutet av 1800-talet anordnades den första barnkolonin, eller ”sommarkollot”. Det var Tyska skolan i Stockholm som ordnade barnkoloni för ”arbetarbarn” i staden, som annars skulle driva runt i stan under sommarledigheten. Det var början till den kolloverksamhet som vi känner till idag. Förr drevs barnkolonierna ofta av kommuner eller fackförbund. Idag, mer än 100 år senare, har sommarkollona samma syfte som då – att barn ska få uppleva natur och skärgård, och få möjlighet att skapa nya vänskapsband.

Stockholms stad ägde tidigare flera sommargårdar där kolloverksamhet bedrevs, men i början av 2000-talet beslutade staden att sälja Barnens ö och alla andra sommargårdar som låg utanför kommungränsen. Ett av dem var Synsholmens kollo på ön Vänsö i S:t Annas skärgård. Verksamheten bedrevs av en ideell förening som sedan flera år tillbaka hyrde fastigheten av Stockholms stad och föreningen ville till varje pris fortsätta med kolloverksamheten. Men bankerna gav inte lån till ideella föreningar och föreståndaren Eric Flyxe, då i 30-årsåldern, tog till slut ett personligt lån för att kunna lägga handpenning på fastigheten och började samtidigt leta efter finansiärer.

- Det var verkligen fem i tolv när jag fick kontakt med Idéer för livets ordförande, som tyckte ärendet var viktigt. Det slutade med att Skandias stiftelse Idéer för livet 2008 köpte fastigheten och därmed säkerställde att kolloverksamheten kunde fortsätta, berättar Eric Flyxe.

Varje sommar kommer ungefär 120 barn till Synsholmens kollo, från alla stadsdelar inom Stockholms stad. Där får de bada, hajka, pyssla, leka och träffa nya vänner. Tack vare stödet från Idéer för livet kan kollot ha fler ledare för barnen, vilket i sin tur innebär att grupperna blir mindre och leken kan bli friare – ”en lyx” som Eric Flyxe säger.

Barnens ö lever vidare

Idéer för livet gav också stöd till ett projekt från Barnens ö att opinionsbilda och försöka påverka så att kollogårdarna inte skulle säljas. Bland annat fick de stöd till informationsmaterial och till en manifestation på Sergels torg för att uppmuntra beslutsfattarna till att behålla fastigheterna och fortsätta bedriva sommarkolloverksamhet. Manifestationen blev lyckad och idag bedrivs sommarkollon i Barnens ö’s 20 olika kollogårdar med 1500 bäddplatser som tar emot barn under hela sommaren.

Skandias stiftelse Idéer för livet arbetar sedan 1987 med att bidra till ett tryggare och mer hållbart samhälle. Stiftelsen verkar som en katalysator för utveckling och kunskapsspridning i social hållbarhet och stödjer arbete som fokuserar på prevention och tidiga insatser för barn och unga. Arbetet sker inom tre ben; forskning, metodutveckling och stöd till lokala samhällsprojekt.

Historik barnkoloni

Den första barnkolonin i Sverige ordnades av Tyska skolan i Stockholm, som skickade ut arton barn på sommarvistelse i skärgården 1883.
Anledningen var att i slutet av 1800-talet hade arbetarna ingen lagstadgad semester, men skolbarnen var lediga från skolan under sommaren och kunde driva omkring utan tillsyn på gatorna. Därför inrättade man skollovskolonier på avstånd från städernas dåliga inflytande.
Kolonin var en typ av organiserad lägerverksamhet med ordnade boendeförhållanden i sovsalar, ett antal lägerledare och mathållning av kökspersonal med ett reglerat dagsschema för olika aktiviteter som träning och tävling i olika idrottsgrenar, utflykter, simundervisning och tid för lek och egna aktiviteter. Kolonierna ordnades ofta av kommunen eller någon förening, exempelvis ett fackförbund.
Trots att det gått över hundra år sedan koloniverksamheten började är syftet i stort sett det samma. Att ge barn en naturupplevelse och möjlighet att knyta nya vänskapsband. Koloniverksamheten har utvecklats mycket under de hundra åren. Idag är det vanligt att det finns speciella kollon för speciella intressen.

Källor : 
Riksarkivet, Wikipedia och Stockholms stad