Gå till innehåll

Fritidsbanken

Som ett bibliotek fast med utlåning av idrottsprylar istället för böcker, det är Fritidsbanken. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid såsom till exempel skateboards, flytvästar och skridskor – samt även lämna in prylar man inte längre använder. Gamla prylar får nytt liv och bidrar till förbättrad hälsa, helt enkelt. Riktigt bra, eller hur?

I förråd och garage runt om i Sverige finns det sport- och fritidsprylar som sällan, eller kanske till och med aldrig, används. Fritidsbankens verksamhet bygger på att ta emot utrustning och låna den vidare till andra – helt utan kostnad. Det handlar helt enkelt om återbruk, att saker som inte längre används ska få nytt liv och bidra till bättre hälsa. Alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid.

Förverkligades genom Skandias stiftelse

Den första Fritidsbanken öppnade i Deje i Värmland för fyra år sedan. Fritidsbanken var då en idé som hade utvecklats under några år och som genom bidrag från Skandias stiftelse ”Idéer för livet” kunde förverkligas. Sedan dess har ”Idéer för livet” fortsatt att stötta verksamheten som idag finns på ett fyrtiotal orter runt om i landet. Målet är att det ska finnas en Fritidsbank i varje kommun och under våren öppnade verksamhetens flaggskepp mitt på Frölunda Torg.

Främjar social hållbarhet

Flaggskeppsbutiken var till en början ett pilotprojekt som Skandia tillsammans med Skandia Fastigheter arbetat med sedan början av 2016. Tillsammans med ett antal ideella föreningar och stadsdelarna Askim, Frölunda, Högsbo och Västra Göteborg har Fritidsbanken blivit verklighet.  På Fritidsbanken kommer även ett antal unga personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att kunna få praktikplats.

–  Fritidsbanken fick vid starten bidrag från stiftelsen ”Idéer för livet”. Det känns fantastiskt att vi kan tillvarata goda idéer och addera dessa till vår affär genom att komplettera de kommersiella delarna på Frölunda Torg med något som både främjar miljön och den sociala hållbarheten, säger Anja Skans, projektledare på Idéer för livet, Skandias hållbarhetsavdelning.

Vill du veta mer om hur du kan vara med och bidra? Läs mer om Fritidsbanken här.

Vad är Idéer för livet?

Genom att dela ut stipendier och som Think tank inom social hållbarhet verkar Skandias stiftelse Idéer för livet som en katalysator för innovation, utveckling och kunskapsspridning i syfte att bidra till rikare liv och ett tryggare, socialt hållbart samhälle. Idéer för livets verksamhet består av tre ben; forskning, utveckling av metoder och vår beräkningsmodell av utanförskapets kostnader, samt stöd till lokala ideella projekt för barn och unga.

Växande psykisk ohälsa bland barn och unga, en kraftig ökning av långtidssjukskrivningar och ungdomsarbetslöshet är några av de stora utmaningar som Sverige står inför. Förebyggande arbete är nödvändigt för att stoppa en negativ utveckling som kan leda till ohälsa och utanförskap. För att lyckas krävs innovativa, socialt hållbara lösningar som involverar hela samhället: civilsamhället, staten och näringslivet.

Skandias kunder som sparar i fonden Skandia Idéer för livet stödjer Idéer för livets arbete. Varje år delas två procent av fondens värde ut till stiftelsen Idéer för livet, som arbetar för att förebygga ohälsa och utanförskap hos barn och unga.