Gå till innehåll

Förebygg stress med samtalsstöd

Stressrelaterade diagnoser ökar – och är en bidragande orsak bakom många sjukskrivningar. Samtidigt har motståndet för att söka hjälp minskat. Här berättar Catharina de Verdier, enhetschef på Sophiahemmet Rehab Center (SRC), varför.

Enligt en kartläggning av Försäkringskassan har sjukskrivningar på grund av olika psykiatriska diagnoser ökat med 59 procent mellan åren 2010-2015. En klar majoritet beror på olika typer av stressreaktioner. De stressrelaterade diagnoserna har mer än fördubblats under perioden – från 31 000 fall 2010 till 68 000 i fjol. Försäkringskassan pekar på att det oftast är yttre orsaker som utlöser diagnosen, som till exempel arbets- eller livssituationen. 

Samtalsstöd populärt

Samtalsstöd är en tjänst som blivit allt mer populär. Den erbjuds via Hälsoslussen – en central del av Skandias Hälsokedja. Hit kan alla som har tjänstepension via Skandia ringa och berätta under full sekretess om sina problem och få hjälp och stöd i tid för att undvika ohälsa som riskerar leda till sjukskrivning. – I dag är motståndet mindre och många tar lättare hjälp vilket är bra. Vanliga orsaker till samtalen kan vara livsstrulet, livspusslet, stress som är relaterat både till arbete och privatliv, säger Catharina de Verdier,  enhetschef på Sophiahemmet Rehab Center, som erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering och tjänster med inriktning på hälsa, minskad sjukfrånvaro, kris- och konflikthantering samt krisstöd. 

Resultaten pekar att det är ett framgångsrikt koncept. Mellan 2006 och 2015 har sjuktalen bland Skandias sjukförsäkringskunder sjunkit med 50 procent. Och 94 procent av dem som använt Skandia Hälsoförsäkring är helt arbetsföra efter nyttjandet.

Hur fungerar det rent konkret?
–  När en person ringer Hälsoslussen och delar med sig av sina problem säkrar vi på Sophiahemmet Rehab Center först upp att personen har en giltig försäkring. Du behöver alltså inte själv gå via din arbetsgivare, säger Catharina de Verdier.

– Sedan bokar vi en tid med både en hälso- och rehabvägledare, vilket oftast sker inom ett par dagar. På mötet sker en kartläggning och djupintervju för att se vilken behandling eller stöd som ska sättas in, avslutar hon.

Visste du att?

Hjärnan påverkas av långvarig stress. När allt går bra är det lätt att missa varningssignalerna. Därför har vi på Skandia tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring.

Vi har en lång historia av att arbeta förebyggande. Vi vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser. Åtta av tio personer som kontaktar Skandias hälsosluss gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra sjukskrivningar.

Så funkar hälsoförsäkringen