Gå till innehåll

Så påverkar Trump dig som sparar

Donald Trumps valseger har bidragit till uppgångar på världens börser. Men hur effektiv den nye presidentens politik blir för att få fart på tillväxten är fortfarande omstritt. Och på marknaderna har den inledande euforin lagt sig. Nu efterlyses nya detaljer kring hur politiken ska utformas.

Donald Trumps valseger visade sig bli en vitamininjektion för aktiemarknaden. Med löften om skattesänkningar och satsningar på infrastruktur tycktes fastighetsmogulen ha blivit marknadens bästa vän. Men efter årsskiftet tycks marknaderna har lugnat ned sig.

– Den inledande glädjeyran vi såg i höstas har lagt sig. Marknaden har istället skiftat till ett tillstånd av “vänta-och-se”. Jag tycker att det är sunt, för under de dryga två månader som har gått sedan valet har klarheten kring Trumps politik inte ökat nämnvärt. Vi vet fortfarande ganska lite om hur politiken kommer utformas på flera viktiga områden. Då är det också rimligt att marknaden blir mer avvaktande. Jag tror att vi måste få lite mer detaljer kring Donald Trumps politik innan marknaden kan hitta en ny riktning, säger Johan Lundqvist, ekonom på Skandia.

Starkare dollar – men inte mot kronan

Förutom stigande börser har Trumps valseger även lett till att dollarn har stärkts mot de flesta valutor. Ett undantag är dock svenska kronan som för närvarande befinner sig på ungefär samma nivåer mot dollarn som precis före presidentvalet. För svenskar som sparar i USA-fonder kan kronkursen vara lika viktig som börsutvecklingen, menar Johan Lundqvist.

– Under kortare perioder kan växelkursen till och med ha större betydelse för avkastningen i utländska aktiefonder är den faktiska börsutvecklingen. Man ska komma ihåg att kronan var sällsynt svag i höstas. Vi varnade då för riskerna med en starkare krona som vi nu också har sett. Det rör sig dock än så länge om en ganska kort period och dollarn är fortfarande att betrakta som mycket stark mot kronan. Dessutom är den amerikanska aktiemarknaden högt värderad. Kombinationen av dyr börs och stark dollar ökar riskerna i USA-fonder.

Betyder det att man ska sälja sina USA-fonder?

– Jag tror att man ska vara inställd på att de höga värderingarna på den amerikanska aktiemarknaden gör att potentialen är dämpad, säger Johan Lundqvist. Man får alltså ta allt större risk för allt lägre potential. Om man inte är bekväm med de förutsättningarna bör man minska på sitt innehav i USA-fonder. Det gäller att komma ihåg att bortsett från ett axplock tillväxtmarknader var den amerikanska aktiemarknaden en av de som gick bäst under förra året. Så om man har haft USA-fonder i sparandet har man förmodligen fått bra avkastning. Då behöver det inte vara fel att våga vara nöjd.

Hur ska man tänka med sitt sparande?

– I dagens lågräntemiljö finns som bekant inte så många spännande alternativ till aktier. Men det är alltid viktigt att se över risknivån och skapa en väl balanserad sparportfölj – antingen själv eller med hjälp av en rådgivare, säger Johan Lundqvist.

– Förutom en trygg och lättåtkomlig buffert bör man ha en tydlig tanke om sitt sparande på medellång och lång sikt. Vi ser ingen anledning att öka risken i portföljen i dagsläget. För den som vill vara aktiv kan det till och med vara läge att ta hem delar av 2016 års vinst - särskilt om man har haft sina pengar placerade i utländska aktiefonder som har fått en skjuts av valutan. Men på lång sikt tror vi alltså fortfarande på aktier.

Tänk på att informationen i denna artikel inte ska betraktas som placeringsrådgivning. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia. Tänk på att en investering i finansiella instrument som t.ex. aktier eller fonder är förenad med risk.