Gå till innehåll

”Så mäts socialt hållbart värdeskapande”

Förväntningarna och kraven ökar på att organisationer ska säkerställa en verksamhet och affärsmodell som bidrar till ett hållbart värdeskapande. Detta gäller oavsett om det handlar om företag, kommuner, ideella organisationer eller sociala entreprenörer. Samtidigt saknas ofta konkreta verktyg för att följa upp och mäta resurseffektiviteten i olika hållbarhetsinsatser.

Skandias hållbarhetschef Lena Hök har tillsammans med hållbarhetsexperten Gordon Hahn och forskaren Erik Jannesson skrivit en metodbok ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande”. Boken ger verktyg för att planera och styra mot uppsatta mål samt mäta, följa upp och utvärdera hållbarhetsinsatser utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Den är även fylld av en mängd praktiska exempel och konkreta tips.

Skandias hållbarhetsavdelning och Idéer för livet kommer också under året att hålla i kostnadsfria utbildningar till Skandias kunder i metodiken. 
Är du intresserad så kontakta oss för intresseanmälan.

Vi har nu möjlighet att erbjuda ett begränsat antal böcker till våra företagskunder. Om du är intresserad kontakta ideerforlivet@skandia.se för att få ett exemplar. Först till kvarn gäller.