Gå till innehåll

18 500 använder framgångsrika DysseAppen

Att läs- och skrivsvårigheter kan leda till låg självkänsla och utanförskap, det vet Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB). Tillsammans med elever, föräldrar, specialpedagoger och Skandias stiftelse Idéer för livet har dom tagit fram ett unikt tekniskt hjälpmedel för barn och ungdomar med dyslexi. DysseAppen får beröm av forskare som lyfter vikten av fler tekniker och inlärningsmetoder som avgörande för ungas utveckling.

Redan under första året har så många som 18 500 personer laddat ner DysseAppen, en insprierande hjälpmedelsapp som gör det möjligt för barn och unga med Dyslexi att hitta strategier och verktyg för att hantera sin skoldag.

– Att klara skolan är avgörande för att kunna ta nästa steg ut i livet och så småningom söka jobb. För den som har dyslexi kan det steget te sig milsvida eller helt omöjligt. Med hjälp av Dysseappen kan fler barn och unga som behöver hjälp få stöd, inspiration och idéer. För oss på stiftelsen Idéer för livet var detta ett klockrent utvecklingsprojekt att stötta och jag är glad att se att Dysseappen har fått så stort genomslag, säger Lena Hök, verksamhetschef Skandias stiftelse Idéer för livet.

I Sverige har mellan 400 000 och 800 000 personer dyslexi, vilket innebär ett barn i snitt i varje klass. Dyslexi är en ärftlig funktionsnedsättning som gör det svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Eftersom fokus redan från första klass ligger på läs- och skrivinlärning påverkas skolstarten ofta negativt, vilket i sin tur kan leda till en låg självkänsla som kan få långtgående konsekvenser. Många känner sig ensamma och skolan har i sin tur svårt att fånga upp dessa elever och ge dem den hjälp de behöver.

Inititativtagarna Gro Granqvist och Louise Lindqvist har båda dyslexi, träffades i skolan och har föreläst om dyslexi ur ett elevperspektiv.

– När vi gick i skolan upplevde vi en del saker som var problematiska. Vi mötte mycket oförståelse och okunskap bland pedagoger som inte visste vilken hjälp vi behövde. Men vi mötte också oförståelse bland klasskompisar som inte visste vad dyslexi var. Det här tillsammans med andra faktorer kan göra det väldigt svårt att acceptera sin dyslexi, säger Louise Lindqvist.


 • Tekniska hjälpmedel kan underlätta avsevärt för såväl barn och ungdomar som föräldrar och pedagoger. Idor Svensson, docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, har länge forskat på appar och digitala verktyg som används vid läs- och skrivsvårigheter.

  – Med dagens tekniska utveckling måste vi inse att det finns alternativ till att lära sig läsa och skriva på ett traditionellt sätt. Det betyder inte att vi ska sluta lära oss att läsa och skriva. Men vem har bestämt att det bara får ske på ett sätt? Vad är det för fel på att lyssna sig till informationen i texten till exempel?

  Idor Svensson menar att vi om tio år inte kommer ha ett lika stort problem med läs- och skrivsvårigheter givet denna utveckling.

  – Det kommer att vara en ny kultur i hur vi hanterar läsandet och texter, säger han.

  DysseAppen är ett ideellt projekt för att inspirera ungdomar med dyslexi att tillsammans med lärare och föräldrar skapa smarta strategier för lärande. Appen samlar ihop informationen om de många olika hjälpmedel och metoder som finns och presenterar dem på ett lättillgängligt sätt.

  Idén föddes när företagaren Fredric Helgesson, vd för S4K Research i Södertälje, själv fick diagnosen dyslexi i familjen. Efter att ha ringt runt till samtliga rektorer i kommunen tvingades han till slut ta saken i egna händer.

  – Från början handlade det om ren och skär självbevarelsedrift. Jag blev förskräckt över den utbredda okunskap som finns på landets skolor. Det verkar nästan råda en sorts darwinism, som endast ser till den starkastes rätt och med en undervisning som inte alls är anpassad för barn med läs och skrivsvårigheter, säger Fredric.

  Som förälder gör man allt i sin makt för att hjälpa sina barn och Fredric Helgesson berättar att han länge funderade på hur han bäst kunde bidra.

  – Jag kom i kontakt med de fantastiskt driftiga och kunniga personerna Gro Granqvist, Louise Lindqvist, Föräldraföreningen för Dyslektiska barns (FDB) ordförande Agneta Wollert Stalder samt specialpedagogen Ingrid Lind. Tillsammans började vi planera för hur vi med hjälp av nya tekniska hjälpmedel kunde möta barn och ungdomar i deras digitala vardag.

  Förebygger ohälsa
  DysseAppen är utvecklad med stöd från Skandia Idéer för livet – en stiftelse som ända sedan 1987 satsat stort på forskning och tusentals konkreta projekt som förebygger utanförskap och ohälsa i unga år.

  – Det är ett otroligt stöd för mina söner att veta att de inte är ensamma, säger Fredric Helgesson och får medhåll av Louise Lindqvist.

  – Trots att det är 2017 i dag vet vi att det finns många därute som har precis samma erfarenheter som vi hade. Därför har vi velat gå in och bidra med våra erfarenheter för att utveckla den här appen, säger hon.

  DysseAppen är gratis att ladda ner och uppdateras kontinuerligt med information om de hjälpmedel och metoder som finns. Appen innehåller också filmer, övningar, tips, inspiration och DyssePodden, där ungdomar tillsammans med gäster pratar om dyslexi ur olika perspektiv. Docent Idor Svensson från Linnéuniversitetet är mycket positivt inställd till initiativet.

  – Jag bedömer appen som mycket bra för elever i grundskolan och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter samt föräldrar och pedagoger. Som elev får du koll på vilken hjälp du kan avkräva, du kan ställa frågor, få tips och se hur andra med liknande svårigheter hanterar sin situation, säger han.