Gå till innehåll

Digitala vårdcentraler allt mer populära

Sveriges primärvård är överbelastad. Trycket ökar dessutom med åldrande befolkning och ett ändrat patientbeteende. Digitala vårdtjänster  är ett sätt att möta behoven och uppemot 100 000 svenskar har redan gjort läkarbesök över nätet.

Råd, recept och remiss - logga in enkelt, säkert och smidigt med Mobilt BankID eller BankID

En färsk undersökning från Yougov visar att det kan vara svårt att få en tid snabbt hos sin traditionella vårdcentral. 14 procent av de svarande säger att de faktiskt sökt vård på akuten istället när de inte kunnat få en tid hos vårdcentralen. 21 procent svarar att de drar sig för att söka vård trots att de har något enklare besvär som de oroar sig för.

Det är här digitala vårdmöten kommer in i bilden. Digitala läkarbesök för enklare medicinska besvär gör vården mer tillgänglig, på rätt nivå och på lika villkor för alla. Samtidigt avlastas de traditionella vårdcentralerna från de patienter som inte är i behov av en fysisk undersökning. Och det visar sig vara många; nästan 7,5 miljoner patienter per år beräknas kunna få hjälp genom läkarbesök över nätet.

Genom ett samarbete med tjänsten Min Doktor kan du som har privatvårdförsäkring utan krav på remiss hos Skandia själv få hjälp via en digital vårdcentral. Med Skandia Vård online får du snabb hjälp av erfarna läkare med enklare besvär inom fyra timmar.

– De allra vanligaste åkommorna är infektionssjukdomar, urinvägsinfektioner och hudbesvär. Den här typen av enklare medicinska besvär kräver ofta inte ett fysiskt möte mellan patient och läkare utan läkaren kan ställa diagnos baserat på den information som patienten själv lämnar i ett anpassat svarsformulär, säger Charlotta Tönsgård, vd på Min Doktor, som är vårdgivare för Skandia Vård online.

Resurseffektivt

Patienten svarar på anpassade frågor i ett formulär och bidrar därmed själv till underlaget till sin journal. Samtidigt fårläkaren ett stabilt underlag för bedömning och vidare handläggning av patienten. På så sätt flyttas en stor del av det administrativa arbetet från läkaren. På det här sättet är den digitala vårdprocessen väldigt resurseffektiv, vilket är nödvändigt i dagens samhälle.

– Att det är smidigt, lättillgängligt och enkelt är förstås en anledning till att den här formen av läkarbesök växer sig allt starkare. Du behöver till exempel inte ta ledigt och åka ifrån jobbet för att göra ett digitalt läkarbesök, och du kan skicka in ditt ärende när du vill på dygnet, säger Charlotta Tönsgård.

Stor förändring

Det här är sannolikt bara början på en stor förändring av hur vi konsumerar vård. Undersökningar pekar på att införandet av integrerade journalsystem är den enskilda digitaliseringsåtgärd i vården som kan medföra den största värdeökningen.

– Vi har troligtvis att se fram emot ett antal uppkopplingsbara sensorer och instrument som vi alla kommer att ha liggande bredvid febertermometern i medicinskåpet, redo att skicka information över nätet om onda halsar, öroninflammationer, blodsockervärden och hjärtslag, säger Charlotta Tönsgård.

Teckna Privatvårdsförsäkring – få snabb tillgång till privat sjukvård