Gå till innehåll

Nej, friskvård är inte som att shoppa skor

2018-01-23 I Kristina Hagström

Sjukskrivningar är en av vår tids absolut största samhällsproblem. Och trots att det finns miljarder att spara med hjälp av förebyggande hälsoinsatser vill Max Sjöberg från Liberala ungdomsförbundet (Aftonbladet debatt 20/1-18) i en samhällsekonomisk tankevurpa helt skrota det populära friskvårdsbidraget. Det går inte att jämföra friskvård, som idag finns på recept, med att nätshoppa skor från soffan.

Läs Max Sjöbergs debattartikel

Stress och ett stillasittande arbete är vardag för många människor idag. I en färsk undersökning Skandia lät Novus göra blev motion den i särklass största hälsoutmaningen hos allmänheten. Svenska folket vill röra på sig mer men får inte alltid livspusslet att gå ihop.

Idag ligger nästan allt fokus i samhällsdebatten på att hantera ohälsa och utanförskap när det väl har uppstått. Trots att vi vet att fysisk träning och minskat stillasittande till stor del kan förebygga många sjukdomar fokuserar beslutsfattare och samhället på insatser när det redan är för sent. Enligt Skandias rapport Samhällsförlusten av sjukskrivningar skulle samhället kunna spara 19 miljarder kronor om vi fokuserade mer på det förebyggande arbetet och sjukskrivningarna minskade med en tredjedel. Det motsvarar löner till fler än 50 000 sjuksköterskor.

Vi vet att förebyggande hälsoarbete ger resultat. På tio år har vi, tillsammans med våra kunder, kunnat se halverade sjuktal och en viktig pusselbit har varit metodiken Hälsokedjan, som inte bara tar hand om de som är sjuka utan även hjälper till att fånga upp medarbetare redan innan personen riskerar att bli sjukskriven. I det förebyggande arbetet är friskvård en viktig del – bland annat med hjälp av tekniska hjälpmedel där medarbetarna bland annat kan få koll på sin sömn, vardagsmotion och sin träning. 

Max Sjöberg istället rikta sin ilska mot regeringens iver i att sätta käppar i hjulen för företag som tar sitt arbetsmiljöansvar och som bidrar till att hålla sina anställda friska. Senast genom förslaget att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar. Att skrota friskvårdsbidraget riskerar däremot att leda till fler sjukskrivna med högre samhällskostnader och minskade skatteintäkter som följd.

Kristina Hagström,
Hälsostrateg Skandia

Varför hälsoförsäkring? Här är tio bra skäl

Vad är en förebyggande hälsoförsäkring? Och varför bör jag ha en kopplad till min tjänstepension? Hälsostrategen reder ut begreppen.

Läs artikeln

Fånga upp signalerna i tid

Att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar kan bli avgörande. Inte bara för att minska mänskligt lidande och stora samhällsförluster. Utan även för ditt företag. 

Läs artikeln

Samhällsförlusten av sjukskrivningar

57 miljarder kronor. Så mycket förlorar Sverige på sjukskrivningar under ett enda år. Enligt en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet skulle samhället kunna spara 19 miljarder genom förebyggande hälsovård.

Läs artikeln

Visste du att?

Hjärnan påverkas av långvarig stress. När allt går bra är det lätt att missa varningssignalerna. Därför har vi på Skandia tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring.

Vi har en lång historia av att arbeta förebyggande. Vi vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser. Åtta av tio personer som kontaktar Skandias hälsosluss gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra sjukskrivningar.

Så funkar hälsoförsäkringen

Vi kan inte plocka bort stressen ur våra liv. Men vi kan försöka bli mer toleranta. Se överläkaren Anders Hansens lösning, som nästan låter för bra för att vara sann.

Så blir du en mer attraktiv arbetsgivare

Att locka de bästa medarbetarna till företaget, och nå tillväxt genom sina anställda, innebär en knivskarp konkurrens. Skandias Mattias Munter avslöjar sina bästa tips för att sticka ut på marknaden.

Läs artikeln