Gå till innehåll

Centralbankerna väckte marknaderna ur dvalan

Under sensommaren befann sig de finansiella marknaderna i ett slags semesterlunk. Börsrörelserna var små, obligationsräntor rörde sig sidledes och inte heller bland de större valutorna fanns någon tydlig riktning. Men i september väcktes marknaderna ur sin dvala när osäkerheten kring framtida centralbanksstimulanser åter gjorde sig påmind.

Centralbankerna fortsätter att sätta stark prägel på de finansiella marknaderna. Även om de faktiska penningpolitiska beskeden som lämnades under september inte bjöd på några större överraskningar, så lyckades utspel från båda sidorna av Atlanten att väcka marknaderna från sensommardvalan.

Initialt reagerade marknaderna negativt på beskedet från ECB att en förlängning av det befintliga stimulansprogramet, som löper ut i mars 2017, inte ens hade diskuterats vid det senaste mötet samt hökaktiga signaler från amerikanska Fed.

Det övergripande budskapet som marknaderna tog fasta på var att en räntehöjning i USA kryper närmare och att sannolikheten för fortsatta stimulanser i euroområdet har minskat. Det gjorde att flertalet börser upplevde sina sämsta dagar sedan Brexit-nedgångarna i juni, samtidigt som obligationsräntor steg.

Marknaderna fast i centralbankernas klor

Om vi tittar närmare på centralbankernas utspel, så rör det sig emellertid inte om någon dramatik. Att delar av den amerikanska centralbanksledningen anser att en räntehöjning börjar bli befogat är inte någon nyhet. Och de europeiska stimulanserna löper under ytterligare ett halvår, och det är knappast givet att ECB redan nu ska berätta hur strategin därefter ser ut.

Kanske förklarar det också varför börsreaktionerna trots allt blev tämligen kortvariga. För redan efter någon vecka hade nedgångarna tagits igen.

Men utvecklingen under september tjänar ändå som en påminnelse om hur starkt beroendet av centralbanksstöd fortsätter att vara för aktier och andra tillgångsslag.

Vi fortsätter att se hur svag ekonomisk statistik ofta tas emot med varm hand eftersom det minskar sannolikheten för en åtstramning, medan stark statistik inte sällan betraktas som ett tveeggat svärd.

Fed höjer, övriga gasar vidare

Blickar vi framåt så räknar vi med att centralbankernas förehavanden kommer att fortsätta stå i marknadernas rampljus även under hösten. Men undantaget amerikanska Fed är tanken på penningpolitisk åtstramning bland de stora centralbankerna i euroområdet, Storbritannien och Japan utesluten.

Om någon förändring i penningpolitiken blir aktuell under hösten är det snarare i mer expansiv riktning som kommer bli fallet.

Däremot är sannolikheten för att Fed skrider till verket och höjer räntan i december ganska hög. Budskapet från Janet Yellen och hennes kollegor i samband med räntebeskedet i september var att argumenten för en höjning har stärkts.

Centralbanken har visserligen backat från sina utfästelser vid tidigare tillfällen, och bakslag för konjunkturen, förnyad internationell oro och tilltagande marknadsturbulens kan mycket väl sätta stopp för en decemberhöjning.

Men förutsatt en någorlunda lugn höst är huvudscenariot att Fed höjer räntan för andra gången under den här cykeln i december.

Vändning i vinster kan minska centralbanksberoende

Den stora frågan för sparare blir då hur marknaderna kommer förhålla sig till en ny räntehöjning. Att det kommer bli stökigt i takt med att höjningen närmar sig är nog svårfrånkomligt. Men det som kan öka acceptansen är om vinstprognoserna för börsföretagen står sig.

För de amerikanska storföretagens vinster har sjunkit under de senaste fem kvartalen, men enligt aktuella prognoser förväntas vinsterna börja växa igen mot slutet av året.

Prognoser tenderar förvisso att revideras, men det till trots finns det anledning att vara optimistisk till att vinsterna gradvis börjar komma tillbaka i USA i vinter. Förhoppningsvis kan det leda till att fokus skiftar bort från centralbanker och tillbaka till bolagens vinsttillväxt.

För på längre sikt är det just börsföretagens förmåga att skapa vinster som ska styra kursutvecklingen på aktiemarknaden – inte centralbanker.

Marknadsbrevet

Marknadsbrevet är till för dig som är intresserad av ditt sparande och vill fördjupa dina kunskaper inom området.

Du får bland annat krönikor, intervjuer, spartips och analyser om sparande och marknadsutveckling.

Ladda ner senaste Marknadsbrevet Läs senaste Marknadsbrevet

Placeringsutsikter

Placeringsutsikter kommer varje vår och höst och ger dig värdefull insikt i aktie- och räntemarknader världen över. Vi rankar potentialen på olika marknader och identifierar de viktigaste faktorerna som vi tror kommer påverka avkastningen framöver.

Ladda ner senaste Placeringsutsikter Läs senaste Placeringsutsikter

Informationen i denna artikel är av generell karaktär och ska inte betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv för dina investeringsbeslut och bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Tänk på att en placering i finansiella instrument, så som t.ex. aktier eller fonder, alltid är förknippat med ett ekonomiskt risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från din rådgivare i Skandia.