Gå till innehåll

"Det finns nya sätt att förstå cancer"

Trebarnsmamman Bitte Holmström från Sundsvall befann sig mitt i livet när hennes tillvaro plötsligt slogs i spillror. I dag, två år senare, berättar hon om sjukdomen, vägen tillbaka och tillfrisknandet. Klas Kärre, professor i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet och ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, menar att det är viktigt att vi öppet pratar om hur vi kan minska risken att drabbas.

LÄS MER: Skandia stolt huvudpartner till Cancerfonden. Tillsammans kan vi bidra till mer forskning  

Varje år får över 60 000 människor i Sverige ett cancerbesked. En av dem är 50-åriga Bitte Holmström från Granlo i Sundsvall. Med mindre än en vecka kvar till julafton, den 19 december 2014, förändrades hennes liv totalt.  

− Jag hade gått på den vanliga ordinarie kallelsen på mammografin och började känna mig lite orolig. Väl vid återbesöket slussades jag in i ett annat rum. Där jag fick beskedet att jag hade bröstcancer.  

− Jag kraschade där och då.  

Inre styrka

Den första tiden präglades av oro. Men Bitte Holmström berättar att hon snabbt fann en inre styrka och att hon redan tidigt intalade sig själv att ”det kommer att gå bra”.  

Rösten darrar när hon berättar.  

− De här första dagarna var jättejobbiga. Att komma hem och träffa mina barn. Att ringa och berätta för min mamma… Samtidigt har jag en nära vän som just hade gått igenom en lyckad cancerbehandling, så jag visste att det kunde gå bra.

Att berätta öppet om sin sjukdom har fungerat som terapi.  

− Jag tror att många känner oro dels för den drabbade, men också för sin egen skull. Kan man då visa och berätta för andra att det kan gå bra, känner även jag mig stärkt. Man blir uppbyggd av andras omtanke.  

− Styrkan hittar jag hos mina nära och kära; vänner, släkt, barn och familj men också hos kolleger. De har betytt så oerhört mycket. Allihop.

Vad är ditt råd till den som har närstående som drabbats? 

– Kanske vet man inte hur man ska göra. Man frågar sig vad man törs. Kan jag ringa eller skicka sms till exempel? Gör det! Lovebomba de som är sjuka, säger Bitte.  

Livsviktig forskning

Forskningens framsteg gör att färre drabbas och fler klarar sig. De senaste 25 åren har överlevnaden i bröstcancer ökat med 15 procentenheter. I dag blir 8 av 10 kvinnor friska.

En optimistisk förhoppning bland forskare är att ingen ska behöva dö av en cancersjukdom före 80 års ålder år 2050. I dag är det istället den allra vanligaste orsaken för människor under 80.   

Klas Kärre, professor i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet samt ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, menar att det är viktigt att vi öppet pratar om hur vi kan minska risken att drabbas.  

− För de som ändå drabbas så finns det i dag nya läkemedel, nya operationsmetoder och nya sätt att förstå och behandla cancer, säger han.  

Cancer kan ha många orsaker och uppkomsten beror på förändringar i DNA, dvs arvsmassan. Även om förändringarna har ärvts vid en del av cancerfallen, så är detta ovanligt; oftast har förändringarna uppstått i någon cell under vårt liv.

Så många som en tredjedel av alla fall går att förebygga, menar Klas Kärre. Forskningen visar ett allt tydligare samband mellan livsstilsrelaterade åtgärder och en minskad uppkomst av cancer. 

Det är viktigt att inte skuldbelägga någon som drabbats av cancer. Vi vet aldrig varför en enskild patient har drabbats, och även om vi skulle veta det så spelar det ingen roll vid det laget, då gäller det bara att hitta den bästa behandlingen. Samtidigt är vikten av kunskapsspridning kring förebyggande av sjukdomen enorm.  

− Det är framförallt allt de senaste tio åren som man kunnat bevisa att regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga cancer. När vi nu förstår sambandet och varför det uppstår, kan vi också förhoppningsvis i framtiden på ett bättre sätt skräddarsy träningen så att den gör allra mest nytta, säger Klas Kärre.  

Förebyggande arbete kan jämföras med att installera brandvarnare, som förhindrar eldsvådor genom att upptäcka faran i tid. På samma sätt kan samhället, arbetsgivaren och den enskilde undvika höga kostnader och långdraget lidande genom förebyggande åtgärder.  Cancerfonden har med sitt stora nätverk en viktig roll i detta arbete.

Livsstilsrelaterade åtgärder kan enligt en allt mer samstämmig forskarvärld förhindra framtida sjukdomar, mänskligt lidande och kostnader för samhället. Ordentlig pulshöjning ett par gånger i veckan är bra, men inte tillräckligt.  

− Stillasittandet har konstaterats vara farligt i sig, oavsett hur mycket vi motionerar i övrigt. Vi vet fortfarande ganska lite om varför det är så. Det vi vet är att det finns enkla medel att tillgå, och där har arbetsgivaren också ett ansvar, menar Klas Kärre.

Man bör försöka bryta sitt stillasittande med korta perioder av fysisk aktivitet varje dag. Lägg på 30 minuters medelintensiv fysisk aktivitet, till exempel en rask promenad eller cykeltur, de flesta av livets dagar och risken för cancer minskar.

− Det fina med fysisk aktivitet är att det dessutom skapar psykiskt välbefinnande samt minskar uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar, säger Klas Kärre.  

Kunskapsspridning

Att fysisk aktivitet kan reducera uppkomsten av viss cancer låter kanske självklart i dag, men faktum är att forskningsrönen fortfarande är relativt nya. Cancer är över 200 olika sjukdomar, men om man ser till bröstcancer, tjocktarmscancer och livmoderkroppscancer, så är det fastställt att dessa minskar med regelbunden fysisk aktivitet.  

Catarina Andersson Forsman är generaldirektör för Läkemedelsverket, och har själv närstående som drabbats av cancer. Hon ser att det finns mycket att göra för att utbilda befolkningen i ämnet.   

− Läkemedelsverket kommer in ganska sent i processen, eftersom vårt huvuduppdrag är att godkänna läkemedel för behandling. Men vårt mål är samtidigt att minska sjukligheten hos våra medborgare, så vi stödjer gärna andra aktörer genom att bidra med den stora banken av kunskapsmaterial vi har.   

Catarina Andersson Forsman ser stort värde i att vården, Cancerfonden och andra aktörer når ut med sin kunskapsspridning på området.  

− Det händer väldigt mycket inom cancermedicin just nu, men det är också viktigt att nå ut med budskapet att livsstilsfrågor har mycket stor betydelse – även när man är sjuk. Där behöver vi gemensamt sprida kunskapen. Cancerfonden skapar punkter där vi som anhöriga kan kanalisera vår vilja att bidra till att forskning och annat kan kunna komma andra till godo. De skapar delaktighet i att hela området utvecklas.   

Stöttar andra

För Bitte Holmström har de senaste två åren varit en resa. I mitten av maj ifjol var hon färdigbehandlad och strax därpå opererades det vänstra bröstet bort. Tumören hade då skrumpnat till en liten prick.     

− Det kändes faktiskt bra att få bort det och veta att cancern inte kunde komma tillbaka, i alla fall inte i det här bröstet.  

Efter några månaders arbetsträning jobbar Bitte Holmström nu åter heltid. Hon tror att det gått fortare att komma tillbaka tack vare hästintresset.  

− Jag har ju tränat hela tiden under min sjukdom. Mina läkare sa att det var jättebra att jag red och höll igång och att jag tillbringar tid med hästen. Jag ser väldigt ljust på framtiden. ”Pirren” är tolv år i dag så jag tänker mig att jag nog får ha kvar honom i alla fall tills jag blir pensionär. Så vi kan nog bli ganska gamla tillsammans.  

− Jag har upplevt mycket kärlek från alla i min närhet och den blev jättestark just under den här perioden. Familjen och vännerna kommer att finnas kvar i många år framåt, vilket ger mig inre styrka.  

Att prata så mycket som möjligt är ett sätt för Bitte att engagera sig.  

− Förhoppningsvis kan jag med min berättelse stötta andra. Visst kan det vara tufft vissa veckor men det går över. Många överlever cancer idag. Och förhoppningsvis kommer det i framtiden att finnas ännu bättre mediciner.  

Publicerat: 2016-10-21 

Skandia är huvudpartner till Cancerfonden − en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att färre ska drabbas och fler överleva cancer. Som huvudpartner har Skandia ett gemensamt intresse att bidra till cancerforskningen som är avgörande för att få mer kunskap om cancer och hur man kan minska risken att drabbas. Spararna i Skandia Cancerfonden har bidragit med totalt 130 miljoner kronor till Cancerfonden. Varje år går 2 procent av fondens värde till Cancerfonden och dess forskning. Läs mer

Tänk på:
En investering i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder.