Gå till innehåll

Bäst och sämst i halvtid

Med bara några dagar kvar till halvårsskiftet kan vi konstatera att det stundtals har varit stora rörelser på de finansiella marknaderna i år. Av fonderna i Skandias utvärderade sortiment är det ungefär varannan fond som har gett positiv avkastning sedan årsskiftet, men skillnaderna är stora. I den här artikeln listar vi vinnarna och förlorarna i halvtid.

Turbulent halvår i backspegeln

Efter en turbulent inledning på året med börsfall och ras för råvarupriser, återhämtade sig börserna under våren. Men efter att britterna röstade för att lämna EU tog nedgången ny fart. I skrivande stund befinner sig ett globalt börsindex ungefär 1,5 procent under nivån vid årsskiftet. Samtidigt har marknadsräntorna fortsatt att sjunka med nya bottenrekord på flera håll. Och oljepriset, som i början av året sjönk till de lägsta nivåerna på över 10 år, har stigit med över 70 procent sedan bottennoteringarna i januari. Det har med andra ord varit ett fartfyllt halvår som vi har avverkat. Det märks även på fondavkastningen som spretar rejält.

Råvarurelaterat i toppen

Trots inledande nedgångar har råvarupriserna stigit kraftigt i år, vilket sätter sin prägel på fondavkastningen. Det är inte bara oljepriset som har stigit. Även guld och andra råvaror har blivit dyrare. Och i fondtoppen hittar vi fonder som i olika hög grad gynnas av stigande råvarupriser. Allra bäst har det gått för fonden BlackRock World Gold, som investerar i företag med verksamhet inom utvinning av guld, och som har gått upp 87 procent. Även fonder som investerar på de råvarutunga ryska och brasilianska börserna hamnar på topp 5-listan med uppgångar på 20-35 procent på knappt ett halvår. I dessa fall har valutarörelser dessutom bidragit till en stor del av avkastningen i fonderna. Det tål dock att påminnas om att vinnarfonderna under första halvåret i år har släpat efter under de senaste åren. Sett till utvecklingen över en femårsperiod hamnar dessa fonder istället i det absoluta bottenskiktet.

Branch och Europa i botten

Några av de sämre börserna under första halvåret i år hittar vi i Europa. Här har osäkerhet kring tillståndet i regionens banksektor medfört att bankaktier har agerat sänke på den samlade utvecklingen. Även beskedet om Brexit tyngde Europabörserna extra mycket. Att avkastningen i Europafonder får viss medvind av att euron har stärkts mot svenska kronan hindrar dock inte en europeisk aktiefond att hamna på förlorarlistan hittills i år. Även utanför Europa har bankaktier underpresterat på många håll, vilket gör att branchfonden JP Morgan Global Financials, som investerar i banker och andra finansbolag globalt, tar hem bottenplaceringen under första halvåret. Ytterligare en förlorare är hävstångsfonden Alfred Berg Bull som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen med en hävstång, vilket har varit en dålig strategi i år i och med nedgången på aktiemarknaden.

Samtliga Sverigefonder på minus

Efter nedgången i början av året har den svenska börsen kämpat på för att ta sig över nollstrecket. Men bortsett från några dagar i mitten av april har ett brett svenskt aktieindex rört sig i negativt territorium ända sedan årsskiftet. I juni tilltog nedgången på nytt i linje med den internationella utvecklingen efter Brexit-omröstningen. I och med den senaste nedgången befinner sig samtliga Sverigefonder i skivande stund på minus. Det är dock stora skillnader mellan fonderna där den bästa klarar sig med en nedgång kring 3 procent och de sämre noterar tvåsiffriga fall.

Räkna med svängigt andra halvår

I senaste utgåvan av Placeringsutsikter från april såg vi framför oss en miljö med fortsatt tvära kast på börserna. Den bedömningen står sig. I grunden finns den tröga internationella konjunkturen där tillväxten inte riktigt vill ta sig. Därtill kommer frågetecken kring styrkan i den kinesiska ekonomin, osäkerhet kring kommande räntehöjningar från den amerikanska centralbanken och inte minst det stundande presidentvalet i USA i höst. Som sparare gäller det därför ha bra balans i portföljen och inte lockas att ta för hög risk i jakten på avkastning.

1)  Avser MSCI AC World i svenska kronor inklusive återinvesterade utdelningar.

Fondvinnare första halvåret*

BlackRock World Gold +87,3 %
Handelsbanken Brasilien +35,1 %
First State Global Resources +25,0 %
Russian Prosperity +24,0 %
East Capital Ryssland +19,5 %

Fondförlorare första halvåret*

JP Morgan Global Financials -18,3 %
Montanaro European Smaller Companies -16,7 %
Alfred Berg Bull -13,7 %
JP Morgan Global Healthcare -13,4 %
Skandia Världsnaturfonden -12,6 % 

* Avser perioden 1 januari – 27 juni 2016

Tänk på

Tänk på att en placering i finansiella instrument som t.ex. aktier eller fonder alltid är förknippad med ett ekonomiskt risktagande. Det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få mindre än det garanterade beloppet. Informationen  på denna sida inte ska betraktas som finansiell rådgivning. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia