Gå till innehåll

”Att pensionsspara är att hantera osäkerhet”

Det finns förutsättningar för stigande börser även 2017 - trots nya kursrekord. Men höga värderingar, politiska risker och en stimulansfest som nått sin kulmen riskerar att sätta krokben för uppgången i år. Sparar du långsiktigt till pensionen finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till. − Att pensionsspara är att hantera osäkerhet, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter och listar tio viktiga frågor som alla bör ta hänsyn till.

Den 9 mars är det åtta år sedan index över världens samlade börser bottnade ur efter finanskrisen. Ett globalt aktieindex har sedan dess klättrat drygt 200 procent i svenska kronor medan Stockholmsbörsen stoltserar med en uppgång på över 280 procent*.

Hur mycket måste du spara för att få pensionen du önskar? Räkna här!

Rallyt under de gångna åtta åren har med andra ord varit både långt och stort. Frågan alla nu ställer är: Orkar börsen klättra uppåt ytterligare ett år?

− Med en ljusning i konjunkturen och vändning upp för bolagsvinsterna finns faktiskt förutsättningar för stigande börser även 2017, säger Johan Lundqvist, ekonom på Skandia.

Men det finns också en rad orosmoln som kan dämpa börshumöret, skriver Skandia i sitt marknadsbrev för mars 2017.

− Börsen är just nu som en bil som kör med fullt gaspåslag på en dimmig motorväg. Det går förmodligen bra, men om inte farten sänks är det risk att föraren behöver tvärnita, eller ännu värre krocka. Då vill vi inte vara utan krockkudde i form av räntefonder i portföljen, säger Johan Lundqvist.

− Vad  som skulle   behöva  ske nu är  att börsuppgången   tar  en  paus  och   låter   vinsterna växa ikapp, så att värderingarna blir mindre ansträngda. Om börsen istället fortsätter att rusa uppåt så kommer det mynna ut i en sättning längre fram, säger Johan Lundqvist.

Att hantera osäkerhet

Sparar du långsiktigt till din pension finns även ytterligare risker att ta hänsyn till.

− Att pensionsspara är att hantera osäkerhet, säger Mattias Munter.

− Den största osäkerhetsfaktorn av alla är ju hur länge vi kommer att leva. Möjligheten finns att ta ut allting utöver den allmänna pensionen på så kort tid som fem år men då är naturligtvis risken mycket stor att man överlever sitt pensionskapital och att pensionen blir mycket låg trots att du har många friska och aktiva år framför dig. Att planera för ett långt och aktivt liv är bättre än alternativet.

Hur ska du ta ut din pension? Här kan du planera direkt

Vetskapen om att mycket kan förändras ställer krav på en regelbunden översyn av det långsiktiga pensionssparandet, menar Mattias Munter, som listar en rad frågor som vi alla måste ta hänsyn till.

− Pension är enkelt, men vi måste vara beredda på att hantera en del osäkerhet på vägen. En regelbunden besiktning gör resan säkrare för alla inblandade, säger Mattias Munter.

* Avser MSCI AC World respektive MSCI Sweden inklusive återinvesterade utdelningar
i svenska kronor under perioden 2009-03-09 – 2017-02-20.

Vill du läsa Marknadsbrevet i sin helhet?

Ladda ner Marknadsbrevet

Tio viktiga frågor som rör din pension

1. När börjar jag jobba och när går jag i pension? Varje timme av arbete räknas så det gäller att komma igång så snart som möjligt. Det kommer att ha stor betydelse för vid vilken ålder jag sen kan gå i pension.

2. Hur länge kommer jag att leva? Ingen kan svara säkert på den frågan och ur pensionsperspektivet så handlar den om hur länge mina pensionspengar ska räcka. Den allmänna pensionen betalas alltid ut så länge du lever och många tar även ut sin tjänstepension på det sättet. Möjligheten finns dock att ta ut allting utöver den allmänna pensionen på så kort tid som fem år och då är naturligtvis risken mycket stor att man överlever sitt pensionskapital och att pensionen blir mycket låg trots att du har många friska och aktiva år framför dig. Att planera för ett långt och aktivt liv är bättre än alternativet.

3. Är jag frisk fram till pensionen? Din hälsa är förstås din bästa pensionsförsäkring men den kommer inte bara att avgöra hur livet blir som pensionär. Skulle du bli sjuk och inte kunna arbeta under långa perioder så kan det få konsekvenser för pensionen på sikt. Här är det viktigt med försäkringar som dels täcker upp inkomstbortfallet här och nu vid en långtidssjukskrivning. Med försäkringar kan du också se till att pensionssparandet fortsätter som om du vore frisk och arbetade.

4. Hur mycket kommer jag att tjäna fram till pensionen? Din löneutveckling har stor påverkan på pensionen. Här finns ett tak för när en högre lön inte längre ger mer i det orange kuvertet, för närvarande ca 41 000 kr per månad. Har man en högre inkomst än så blir det än viktigare att du har någon form av tjänstepension, där finns inte samma begränsning och fokus för de flesta tjänstepensioner ligger också på högre inkomster av den anledningen.

5. Hur ser min familjesituation ut? Pensionssparandet kan anpassas till familjesituationen på flera sätt. Lever jag ensam eller har en familj som inte alls är beroende av min inkomst så kan jag exempelvis välja bort att ha ett återbetalningsskydd (mitt pensionskapital betalas ut till familjen) eller efterlevandeskydd (innehåller försäkringsskydd utöver mitt pensionskapital). Då blir istället min egen pension högre. Behovet av skydd för familjen förändras i regel genom livet och därmed kan man behöva göra nya val.

6. Hur mycket kapital behöver jag för att kunna leva som jag vill? Har du en uppfattning om hur hög pension du vill ha så kan du också räkna ut hur mycket kapital du behöver. För att få 25 000 per månad före skatt under 20 års tid krävs exempelvis ett pensionskapital på cirka sex miljoner kronor.

7. Hur ska det förvaltas? För den allmänna pensionen är det bara premiepensionen som du själv kan välja hur den ska förvaltas och då bland olika fonder. När det gäller tjänstepension och eget sparande är möjligheterna fler och ditt eget ansvar i regel större. Här finns olika sparformer som traditionell förvaltning, fondförvaltning och annat att välja på.   

8. Vem ska förvalta mitt kapital och till vilken kostnad? Här handlar det om att välja ut vem som får förtroendet att förvalta ditt pensionskapital och till vilken avgift.

9. Vilken risk är jag beredd att ta? Här pratar vi om placeringsrisk i första hand. Din riskvilja och under hur lång tid pensionskapitalet ska förvaltas avgör hur stor andel risktillgångar (exempelvis aktier) som är lämpligt.

10. Hur stor blir avkastningen på mitt kapital? Så snart du tittar på en sammanställning av din framtida pension, exempelvis via Minpension.se så kan du vara säker på att den inte stämmer på kronan. Ju större andel av sitt sparande som du själv har ansvaret för förvaltningen av, desto osäkrare blir prognosen. Ingen kan säkert veta hur stor avkastningen kommer att bli och ofta används standardantaganden vilket innebär att du inte kan se skillnad mellan dina olika val.

Vi hjälper dig med din pension! Ring och prata med oss direkt eller boka ett möte

Tänk på att informationen i denna artikel inte ska betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar. Du ansvarar själv för dina placeringar. En placering i finansiella instrument, som t.ex. aktier eller fonder, är alltid förknippad med ett ekonomiskt risktagande. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.