Gå till innehåll

Svenska företag: Här är våra största hälsoutmaningar 2017

Sjukskrivningar är en enorm kostnad för arbetsgivare och innebär ofta stor tragedi för enskilda individer. Men med hjälp av förebyggande åtgärder går det att vända utvecklingen. Vi har frågat några personalchefer och företagare vilka som är deras största utmaningar inom hälsoområdet inför 2017.

Såväl arbetsgivare som stat, kommun och landsting kan undvika både stora kostnader och mänskligt lidande genom att arbeta förebyggande på hälsoområdet. Det var budskapet vid Skandia Hälsoforum, som anordnades i Stockholm den 30 november.

Det är viktigt både för individen och företagaren att jobba förebyggande för att slippa ta de enorma personella och ekonomiska kostnader som sjukskrivningar innebär. Det behövs både kunskap och verktyg, säger Günther Mårder, vd för Sveriges största företagarorganisation Företagarna och en av paneldeltagarna.

Vi måste få till ett betydligt bättre hälsofrämjande arbete. Men också arbetsplatsnära insatser för att förhindra att människor kommer in i sjukförsäkringen. Det är det som är nyckeln, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Så blir svenska företag friskare - här kan du se hela eller delar av Hälsoforum

Förebyggande insatser
Men det räcker inte med rehabilitering, anpassning och omställning. För att bryta den negativa utvecklingen med fler sjukskrivna – som kostar samhället 46 miljarder kronor om året – måste vi också se till att så långt som är möjligt förebygga ohälsa så färre människor blir sjuka.

Det hela är jämförbart med arbetet att undvika dyrbara eldsvådor genom att installera brandvarnare, som upptäcker faran i tid. På samma sätt går det genom förebyggande åtgärder att undvika höga kostnader och långdraget lidande.

Carina Hopstadius, personalchef på Max Matthiessen, berättar att sjukskrivningarna ligger på en relativt låg nivå i företaget och lägre än föregående år. Fler och fler anställda använder sig av Skandias förebyggande hälsoförsäkring, där medarbetaren får hjälp i tid och därmed förhindrar en sjukskrivning. Hon ser stressrelaterade problem som sin största utmaning på hälsoområdet inför 2017.

Carina Hopstadius och Skandias Jesper Carlson

– Vi jobbar aktivt med exempelvis friskvårdsbidrag och egna träningspass. Men också med att försöka medvetandegöra att man måste ta ansvar för sig själv, berättar Carina Hopstadius.

Hälsofrämjande arbete och träning står högt på listan. Andra viktiga förutsättningarna för att förhindra sjukskrivningar är enligt Carina Hopstadius att ha en bra struktur i företaget, tydliga mål och flexibilitet från arbetsgivarhåll, närhet till kollegor och tydlig kommunikation och feedback från sin närmaste chef.

– Om dessa förutsättningar finns, ger det en trygghet att kunna stå emot de upp- och nedgångar som livet ibland kan innebära. Negativ stress har ofta andra orsaker än bara arbetsrelaterade. Man är ju en hel människa och det gäller att få ihop hela livet, säger Carina Hopstadius.


Ökad stress
Hela 70 procent av all sjukfrånvaro beror på stress eller värk. Jenny Georgsson, HR-administrator på Grant Thornton, ser stora utmaningar när det kommer till psykisk ohälsa.

– Vi vill jobba mycket mer aktivt förebyggande med dessa frågor. Även stillasittandet ser jag som ett problem, säger hon.

– Våra medarbetare är drivna personer som vill ta stort ansvar och göra många saker. Och i det måste man lära sig prioritera och sätta sina egna gränser. Den viktigaste förutsättningen för att förhindra sjukskrivningar är att våga lyfta frågan om psykisk ohälsa i ett tidigt skede och sätta in tidiga insatser när man märker att det börjar gå utför.     

– Företagskulturen är jätteviktig. Att ha ett relativt öppet klimat och kunna prata om svårigheter tillsammans. Vi jobbar mycket med ledarskap och tränar cheferna i att våga ställa frågor tidigt för att stötta medarbetarna. Det handlar både om jobbet och privat – allting påverkar, säger Jenny Georgsson.

Hon får medhåll av entreprenören Micael Larsen. Han arbetar aktivt med stressfrågor i sina företag, WeOffice och True Workout, och berättar att man lyckats få ned sjukskrivningstalen från ”ganska höga nivåer”.

– Vi satsar på arbetsplatsträffar, coachande ledarskap och med att försöka vara lyhörda mot medarbetarna för att se tidiga signaler på ohälsa. Vi har friskvårdsbidrag för våra anställda och har även infört pausgympa på arbetsplatsen.

Vad ser du som de största utmaningarna på hälsoområdet 2017?

– Rent generellt är det att försöka få arbetsgivarna att våga satsa mer på hälsofrämjande insatser och se vinsterna i det. Att tillbringa mycket tid på arbetsplatserna med att lyfta vardagsmotionen som något enkelt. Att röra på sig några minuter vid skrivbordet kan ge enorma effekter, säger Micael Larsen.

Halverat sjukskrivningar
I början av 2000-talet ökade sjuktalen kraftigt i Sverige, vilket innebar ökade kostnader för samhället. Skandia, som erbjuder sjukförsäkringar, påverkades förstås också negativt. Men istället för att höja försäkringspremien gjorde Skandia en stor satsning på förebyggande åtgärder, vilket resulterat i Skandias Hälsokedja.

Genom programmet har Skandia på tio år lyckats mer än halvera antalet sjukskrivningar hos kunderna. Modellen har en inbyggd morot som innebär att företag betalar en lägre premie om de arbetar förebyggande. Det handlar om allt ifrån utslitna ryggar som behöver sjukgymnastik till KBT-behandlingar.

– Med hjälp av det aktivt förebyggande arbetet har vi lyckats vända skenande sjukskrivningstal och i förlängningen till och med sänkt premierna då färre blivit sjuka. Förändringen har resulterat i en klassisk win-win- situation, där både arbetsgivare och vi som försäkringsbolag sparar enorma summor på att människor inte blir sjuka, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.

Vill du veta mer om vårt förebyggande arbete?

På liknande sätt skulle staten kunna erbjuda arbetsgivare lägre arbetsgivaravgift ju färre medarbetare som sjukskrivs.

Chansen att Sverige lyckas få ner sjukskrivningarna är större med en modell där staten premierar arbetsgivare som jobbar proaktivt med hälsofrågor. En sådan typ av avdragsreform kan dessutom betala sig själv i form av lägre sjukskrivningstal, säger Kristina Hagström.