Gå till innehåll

Mer än 1500 miljarder på våra sparkonton – med nästan ingen ränta

Vi svenskar sparar som aldrig förr. Just nu har vi hisnande 1 516 miljarder kronor på våra sparkonton – med noll eller mycket låg ränta.– Var det länge sedan du såg över ditt sparande? Då kan det vara klokt att göra slag i saken nu, säger Johan Lundqvist, ekonom på Skandia.

Svenskarna fortsätter att spara på sparkonto. Hela 1 600 miljarder kronor ligger i dag på svenskarnas sparkonton, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Samtidigt är räntorna låga. För dig med miljoner i bolån är det förstås positivt. Men har du tänkt på vad det innebär för pengarna du har på sparkontot?

Johan Lundqvist menar att det är klokt att ha ett par månadslöner i buffertsparande som trygghet om kylskåpet går sönder eller om någon annan oförutsedd kostnad dyker upp. Hushållsbufferten bör vara lättillgänglig och det primära syftet är inte att få pengarna att växa i värde.

– Men det är viktigt att skilja på buffertkapital och sparkapital. Om du har mer pengar undansparade på ett sparkonto än vad som behövs i buffertsparande, kan det vara klokt att placera kapitalet, så att det har möjlighet att växa, säger Johan Lundqvist.

Bör jag placera dessa pengar på börsen istället för sparkontot?

– Att flytta kapitalet från ett sparkonto direkt till börsen innebär en rejält ökad risk och det passar inte alla. En bättre strategi är att dela upp sitt sparande i olika “påsar” med olika placeringsinriktningar med en risknivå som överensstämmer med den egna livssituationen. En ensamstående trettioåring har inte samma behov som barnfamiljen eller den som inom kort ska gå i pension. Därför gäller det att välja ett sparande med rätt balans.

Tänk på

En investering i finansiella instrument såsom t.ex. aktier eller fonder, är alltid förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument såsom t.ex. aktier eller fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. Faktablad, informations­broschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse, finns på skandia.se/fonder och kan även beställas kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon 0771-55 55 00.

Informationen är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller placerings­rekommendationer.

Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare. Boka rådgivning.