Gå till innehåll

Så styrs Skandias hållbarhetsarbete

Grunden till styrningen av vårt hållbarhetsarbete utgörs av fullmäktiges ägarinstruktion tillsammans med Skandias vision, affärsstrategier, hållbarhetsstrategi samt hållbarhetspolicy. Högsta ansvaret för styrningen av hållbarhetsarbetet i Skandia har vår koncernchef, tillsammans med styrelsen. Koncernens hållbarhetschef ansvarar för policy, strategi, implementering och uppföljning i verksamheten (inkl. bank, fondbolag, livbolag, fastigheter och stabsfunktioner).

Hållbarhet ingår i koncernfunktionen för Kommunikation. Hållbarhetschefen är även verksamhetschef för Skandias stiftelse Idéer för livet och rapporterar då till stiftelsens styrelse.

Skandias hållbarhetschef är sammankallande till koncernens Hållbarhetsråd, som består av koncernchefen, hållbarhetschefen samt ansvariga för koncernfunktioner, som exempelvis Kapitalförvaltning, Produkt och Risk.