Gå till innehåll
Glad kvinna i Skandias kundtjänst med en kollega i bakgrunden

Transparens & långsiktighet i kundrelationer

Att verka som ett kundägt bolag innebär att kund- och ägarintressen sammanfaller – vi delar det gemensamma målet om att skapa långsiktig avkastning. 

Kundinflytande är centralt för oss som kundägt bolag. Vi strävar efter att göra det långsiktigt bästa utfallet för våra kunder.

Kundägt bolag

Skandias överordnade uppdrag är att maximera värdet för kunderna som är ägare i Skandias livbolag. I det ligger att säkerställa förmågan att sköta verksamheten och förvalta kapitalet så att vi alltid klarar våra åtaganden. Att verka som ett kundägt bolag innebär att kund och ägarintressen sammanfaller genom att dela det gemensamma målet om att skapa långsiktig avkastning. I Skandias fall innebär det att vi ägs av Skandias livbolags 1,4 miljoner kunder, vars insyn och inflytande står i centrum för verksamheten.

Så styrs Skandia

På kundens sida

Skandia har under de senaste åren genomfört en rad initiativ för att visa att vi står på kundens sida. Till exempel avskaffat kortsiktiga provisioner till externa rådgivare och infört en total transparens kring bolånerabatter. Under 2015 lanserade bl.a. Skandias bank en ny responsiv webbplats med förenklad inloggning, Skandia öppnade tre nya rådgivningskontor för ökad tillgänglighet och i ett samarbete med Min doktor erbjuder vi nu vård via webben. Skandia är även drivande i gemensamma branschinitiativ, såsom Min pension, Ersättningskollen och Finanskoalitionen mot barnpornografi.

Kundernas inflytande

Enligt Skandias bolagsordning utövas det formella kundinflytandet av våra ägare, de 1,4 miljoner spararna i Skandias livbolag. Alla förslag, frågor och åsikter från alla våra kunder är förstås av största värde och en hjälp för en ökad kunddriven utveckling av Skandia.

Så kan du påverka

Skapa kundnytta

Skandia använder olika sätt att mäta kundinflytande och kundnöjdhet. Den generella interaktionen med våra kunder identifierar vi genom antalet inlägg och dialoger via våra kanaler. Att mäta graden av kundnöjdhet ger viktiga indikationer på hur väl vi lyckas skapa konkret kundnytta.

Skandias tre kundtjänster i Göteborg, Linköping och Sundsvall mäter kundnöjdhet per samtal genom Nöjd Kund Index (NKI).