Gå till innehåll

Strategiska vägval för en hållbar utveckling

Skandias strategiska vägval handlar om att säkerställa långsiktig konkurrenskraft och framgång genom ansvarsfullt företagande. 

Visionen är att bidra till ett rikare liv för våra kunder – både i dag och på lång sikt.

Vårt mål – ett rikare liv

Vi skapar ett rikare liv genom att göra det enklare att leva ett ekonomiskt tryggt och välmående liv idag och imorgon.  Vi tänker längre och uppmuntrar till långsiktigt sparande. Vi hjälper våra kunder att investera med hjärna och hjärta samtidigt - och vi erbjuder ömsesidigt ägande och gemensam framgång.

Följande tre områden är avgörande för att vi ska lyckas:

  • Vi tar en tydlig utgångspunkt i ett långsiktigt miljömässigt, socialt och ekonomiskt värdeskapande – att tänka längre
  • Vi har en strävan efter att ha de bästa produkterna för både företag och privatperson – våra produkter ska vara enkla att förstå, köpa och hantera, samtidigt som de ska kunna prestera
  • Vi ska tillgodose behoven på våra kunders villkor – vi utgår från deras behov, beteenden och preferenser

Strategi för hållbar utveckling

Vår strategi syftar till att bidra till Skandias vision och övergripande mål. De sex områden som representerar Skandias viktigaste hållbarhetsfrågor (samhällsansvar, ansvarsfulla investeringar, transparens och långsiktiga kundrelationer, långsiktig arbetsgivare, miljöhänsyn och affärsetik) har alla övergripande mål.

Våra övergripande målsättningar i hållbarhetsstrategin:

  • Skapa långsiktigt hållbara värden
  • Bidra positivt till samhällsutvecklingen och upplevas som en samhällsutvecklande aktör
  • Vara bland de främsta att hantera samhällsutmaningar med relevans för verksamheten