Gå till innehåll
Person med cykel

Långsiktig arbetsgivare

Vår viktigaste resurs för att bygga framtidens Skandia är våra medarbetares engagemang och innovationskraft. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla en kultur och arbetsplats som präglas av kundorientering med stort eget mandat och ansvar.

Tillsammans bygger vi framtidens Skandia

Skandia befinner sig just nu i en förändringsprocess som är spännande och utmanande, men också nödvändig för bolaget. Utvecklingen i  omvärlden går rekordsnabbt och för oss handlar det om att lägga ett digitalt perspektiv på all affärsutveckling och i gränssnittet mot kunderna. Vi måste också säkerställa en intern förståelse för hur utvecklingen påverkar våra arbetsuppgifter och arbetsflöden.

maria-agren-hr-chef

Marie Ågren, HR-chef:

”Skandia befinner sig i snabb förändring. Genom att delta i och driva förändringsprocesser skapas utrymme för såväl personlig som yrkesmässig utveckling."

Kompetens & utveckling

Skandias kultur bygger på engagemang, vilja att utvecklas och ta ansvar för att uppnå företagets och sina personliga mål. Vi arbetar strukturerat med kompetensutveckling vid introduktioner, inom nuvarande roll och för att kunna ta sig an nya roller.

Chefer och medarbetare erbjuds kompetensutveckling i olika former, intern som extern, obligatorisk som riktad. Utöver program, utbildningar och seminarier främjas lärande i det vardagliga arbetet och utveckling genom intern rekrytering liksom stöd via mentorskap, coaching och nätverk.

Ansvarsfull arbetsgivare

Skandia vill erbjuda en inkluderande arbetsplats där alla ska känna trygghet och möjlighet till delaktighet och utveckling. Att må bra på sin arbetsplats är viktigt för oss och därför följer vi regelbundet upp resultat och trivsel bland våra medarbetare. Hos oss ska alla behandlas med respekt och ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, samt kunna förena arbete med familj och fritid. På Skandia vill vi även möjliggöra en sund livsstil för alla medarbetare och hälsoerbjudandet som vi har för våra kunder erbjuds också våra anställda. Skandia erbjuder självklart även tjänstepension till alla anställda; en förmån som ger ett betydande tillskott till den allmänna pensionen efter anställning.

Alla Skandias anställda har möjlighet att engagera sig ideellt på arbetstid i Skandias stiftelse Idéer för livet

Jobba hos oss