Gå till innehåll
Personer som samarbetar kreativt och engagerat

Långsiktig arbetsgivare

Vår viktigaste resurs för att bygga framtidens Skandia är våra medarbetares engagemang och innovationskraft. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla en kultur och arbetsplats som präglas av kundorientering med stort eget mandat och ansvar.

Tillsammans bygger vi framtidens Skandia

Skandia befinner sig just nu i en förändringsprocess som är spännande och utmanande, men också nödvändig för bolaget. Utvecklingen i  omvärlden går rekordsnabbt och för oss handlar det om att lägga ett digitalt perspektiv på all affärsutveckling och i gränssnittet mot kunderna. Vi måste också säkerställa en intern förståelse för hur utvecklingen påverkar våra arbetsuppgifter och arbetsflöden – samtidigt som vissa arbetsuppgifter automatiseras kommer nya att utvecklas.

maria-agren-hr-chef

Marie Ågren, HR-chef:

”Min känsla är att många tycker att det är bra att Skandia agerar och tar en förändrad omvärld på allvar. Den väg som vi valt med tidig och transparent kommunikation kring våra åtgärder bör ha underlättat för medarbetare att engagera sig i arbetet och bidra till nya förutsättningar.”

Kompetens & utveckling

Skandias kultur bygger på engagemang, vilja att utvecklas och ta ansvar för att uppnå företagets och sina personliga mål. Vi arbetar strukturerat med kompetensutveckling vid introduktioner, inom nuvarande roll och för att kunna ta sig an nya roller.

Chefer och medarbetare erbjuds kompetensutveckling i olika former, intern som extern, obligatorisk som riktad. Utöver program, utbildningar och seminarier främjas lärande i det vardagliga arbetet och utveckling genom intern rekrytering liksom stöd via mentorskap, coaching och nätverk.

Alla Skandias anställda har möjlighet att engagera sig ideellt på arbetstid i Skandias stiftelse Idéer för livet

Jobba hos oss