Gå till innehåll
En man står på klipporna och blickar ut över soluppgång, hav och vågor

Framtidens Skandia

Skandia vill vara med och möta utmaningar och problem i samhället. Det handlar till exempel om att hitta sätt att minska utanförskap och ohälsa. 

Därför har vi under 2015 tillsammans med Uppsala universitet gjort en forskningsstudie i "shared value" – hur man kombinerar affärsnytta med samhällsnytta. Ett konkret exempel är Skandias hälsokedja.

Med kraft att möta samhällsproblem

Samhället står inför en rad utmaningar framöver som Skandia vill vara med och möta:

  • Hushållens sparande är relativt lågt och belåningen hög i förhållande till inkomst samtidigt som det finns risk för en bubbla på fastighetsmarknaden
  • Utanförskapet ökar i Sverige både inom storstäder och mellan olika delar av landet – socioekonomiska klyftor och geografisk segregation skapar utmaningar för samhället
  • Många nyanlända till Sverige riskerar att hamna i utanförskap
  • Det är en växande ohälsa med en ökande andel sjukskrivningar och den svenska sjukvården är hårt belastad

Finanssektorn har en potentiellt viktig roll att spela för att möta dessa utmaningar och kan genom sina tjänster bidra till att finna nya sätt att lösa samhällsutmaningarna.

siluetter-strandpromenad-solnedgang

Forskningsstudie i "shared value"

Konceptet ”shared value” utvecklades av professor Michael Porter vid Harvard Business School och beskriver strategier där affärsnytta kombineras med samhällsnytta. Fokus ligger på de affärsidéer som skapar den optimala kombinationen av de båda. Detta förutsätter att företaget först har ett väl utvecklat arbete där grundläggande lagar och regler följs samt ett gediget hållbarhetsarbete där företaget proaktivt tar ansvar kring miljöfrågor och sociala frågor i förhållande till intressenterna.

Under 2015 gjordes en forskningsstudie kring ”shared value” med utgångspunkt i Skandias verksamhet för att analysera hur Skandia skulle kunna bidra till att möta samhällsutmaningarna. Ett arbete som skedde under översyn av en referensgrupp av experter, bland andra Mark Kramer Senior Fellow vid Kennedy School of Government vid Harvard University samt Magnus Frostenson, Sven Helin och gästlektor Tommy Borglund vid Örebro Universitet. 

Ett viktigt grundmaterial till studien var en omfattande dialogprocess. Ett stort antal intervjuer genomfördes med externa intressenter runt Skandia, inklusive forskare, organisationsföreträdare och hållbarhetsexperter. Därutöver gjordes ett intervjuer internt med ett antal medarbetare vid Skandia. Materialet analyserades för att identifiera potentiella strategier för ”shared value” och Skandias möjligheter.

Forskningsstudien är avsedd för undervisning på universitet och handelshögskolor för att ge studenter möjlighet att med Skandia som exempel lära sig mer om strategier för ”shared value”. Studien används också av ledning och medarbetare vid Skandia för att diskutera sparbolagets framtida strategi och hur Skandia bäst kan integrera socialt- och miljömässigt ansvarstagande i affärsutvecklingen av nya tjänster.

Slutsatsen från forskningsstudien är att Skandia som kundägt bolag har ett unikt utgångsläge att utvecklas vidare som ett ”share value”-företag med sin långa tradition av att ta ett socialt ansvar. En av möjligheterna som identifierats är inom hälsoområdet och den kombination av samhälls- och affärsnytta som Skandias hälsokedja bidrar med.