Gå till innehåll

Skandia deltar i Earth Hour 2017

Skandia deltar i WWF:s klimatmanifestation Earth Hour och släcker lamporna på alla kontor mellan 20.30 och 21.30 lördagen den 25:e mars. Var med i väldens största miljömanifestation och bli inspirerad till klimatsmartare vanor.

Vi vill minimera Skandias klimatpåverkan

Solceller på Väla

Nu har det gått ett år sedan start för Skandia Fastigheters solcellsanläggning ovanpå Välas tak i Helsingborg. Det är Sveriges största solcellsansläggning som upptar en yta motsvarande cirka två fotbollsplaner och producerar årligen lika mycket energi som krävs för att driva köpcentrumets kylanläggning.

De senaste tre åren har vi sänkt energianvändningen i Väla med 25 procent. Målet är att få ner köpcentrumets energianvändning till samma nivåer som ett nybyggt hus, dvs c:a 90 kWh per kvadratmeter per år. Under 2016 sänkte man energiförbrukningen med 15 procent i jämförelse med året innan.

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden är en hållbar aktiefond med bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier, men kan även investera upp till 10 procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. 

Spara med gott samvete

  • Varje år går 2 procent av fondens värde till Skandia Världsnaturfonden WWF
  • Vi avstår från investeringar i företag vars verksamhet strider mot Världsnaturfonden WWF:s riktlinjer
  • Fonden investerar i bolag som arbetar för miljö och samhälle.

162 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF

Sedan starten har Skandias kunder bidragit med totalt ca 162 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF. Fondens avkastning minskar alltså med det belopp som går till Världsnaturfonden varje år. 

Kombinerar sparande och miljönytta

  • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Världsnaturfonden
  • Hög risk
  • Placeringshorisont 7 år