Gå till innehåll
Två växter på ett bord

Affärsetik

Genom att uppträda ärligt och rättvist bygger vi förtroendefulla relationer med leverantörer och samarbetspartners. God affärsetik är även att ha gott omdöme i affärsrelationer och att förebygga risker.

Tillsammans med ECPAT och Rikskriminalpolisen grundade vi 2007 finanskoalitionen för att försvåra barnpornografibrott.

Ansvarsfulla relationer

God affärsetik handlar om att ha gott omdöme i affärsrelationer och arbeta för att förebygga risker. För Skandia innebär det att vi alltid agerar ansvarsfullt och med integritet för att skydda tillgångar och vårt anseende. Vi ska i all vår verksamhet ta ansvar och vi ställer krav på att våra leverantörer och affärspartners också gör det. Bank- och försäkringsbranschen är en reglerad och tillståndspliktig bransch som kräver god ordning och tydliga processer för att få bedriva verksamheten och, i förlängningen, få kundernas förtroende.

Skandia har en visselblåsarfunktion så att medarbetare har möjlighet att anonymt rapportera händelser som kan anses strida mot våra riktlinjer och affärsetiska principer.

Hållbarhet i leverantörskedjan

Skandias externa förmedlare

Vi arbetar aktivt för att säkerställa en hög kvalitet bland våra externa förmedlare. Kontroll sker av att varje extern förmedlare har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedlarverksamhet och att nödvändiga kunskapskrav är uppfyllda. Vi anser att rådgivning har ett högt värde för våra kunder och ska kompenseras, men utformningen av ersättningen måste främja långsiktig kundvård. Därför har vi tagit bort kortsiktiga provisioner.

Hållbarhetskrav på varor och tjänster

Skandias leverantörer av varor och tjänster ska följa samma krav på miljöhänsyn, socialt ansvar, affärsetik och effektivitet som vi ställer på oss själva. Våra krav på leverantörer finns definierade i Skandias uppförandekod. Skandias process för att integrera hållbarhet i leverantörskedjan omfattar även en självdeklaration, en riskvärdering och riskanalys, som integreras i Skandias inköpsprocess.

Vår uppförandekod för leverantörer

Trygghet på nätet

2007 grundade Skandia tillsammans med ECPAT branschorganisationen Finanskoalitionen mot barnsexhandel. Genom att blockera olagliga betalningstransaktioner gör Skandias bank det svårare för kriminella aktörer att tjäna pengar på handeln med sexuella övergrepp på barn. 

Finanskoalitionen mot barnsexhandel