Gå till innehåll
Två män diskuterar i kontorslounge med laptop

Affärsetik

Genom att uppträda ärligt och rättvist bygger vi förtroendefulla relationer med leverantörer och samarbetspartners. God affärsetik är även att ha gott omdöme i affärsrelationer och att förebygga risker.

Tillsammans med ECPAT och Rikskriminalpolisen grundade vi 2007 finanskoalitionen för att försvåra barnpornografibrott.

Ansvarsfulla relationer

Vi ska i all verksamhet agera ansvarsfullt och med integritet för att skydda våra materiella och immateriella tillgångar, medarbetare och anseende. God affärsetik berör både Skandias egen organisation och bolagets omgivning, och inkluderar även riskhantering, antikorruption samt krav på leverantörer och andra affärspartners.

Skandia verkar i en hårt reglerad bransch där flertalet lagar och regler präglar vår verksamhet. Internt vägleds vi av Skandias värdegrund som definierar de värderingar och beteenden som ska känneteckna vårt agerande och våra policyer.

Hållbarhetskrav på leverantörer

Skandias affärspartners ska följa samma krav på etik, kvalitet och effektivitet som vi ställer på oss själva och gäller i alla långsiktiga samarbeten med affärspartners.

Kontroll sker av att varje extern förmedlare har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkrings­förmedlar­verksamhet och att erforderliga kunskapskrav är uppfyllda. Skandias hållbarhetsrelaterade krav på våra leverantörer finns definierade i vår uppförandekod. För att göra en analys och riskvärdering av leverantörernas påverkan och förmåga inom hållbarhet har vi utvecklat en modell där en självdeklaration och riskanalys är centrala moment.

Vår uppförandekod för leverantörer

Mot barnpornografibrott

2007 grundade Skandia tillsammans med ECPAT och Rikskriminalpolisen (RKP) Finanskoalitionen mot barnpornografi. Samarbetet samlar i dag ett stort antal svenska banker. Genom att blockera betalningstransaktioner försvårar vi handel med övergreppsbilder på barn och gör det svårare för kriminella aktörer att tjäna pengar på barnpornografi. 

Finanskoalitionen mot barnbornografibrott