Tillfällig driftstörning
Just nu kan du uppleva problem med att logga in på Skandia.se och i appen.
Mer information om driftstörningen

Gå till innehåll

Skandia i Almedalen 2022

Som Sveriges ledande pensionsbolag är Almedalen en naturlig plats för oss att lyfta frågor som är viktiga för oss och för vårt samhälle. Under årets vecka vill vi sätta särskilt fokus på den brännheta pensionsfrågan genom en mångfald av perspektiv.

Se våra seminarier i efterhand

Årets program 

Måndag 4 juli

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  För att förebygga ohälsa i världen har en så kallad hälsoobligation som kan förebygga ohälsa skapats. Hur har arbetet gått till och är det en modell som kan användas i större skala? Hur kan pensionspengar arbeta för att minska ohälsa?

  Utökad information om evenemanget:
  Skandia var tillsammans med Region Stockholm och SEB först i världen med en så kallad hälsoobligation, som kan förebygga ohälsa. Personer i riskzonen för typ 2-diabetes deltar sedan ett år i ett digitalt hälsoprogram. Genom att koppla ihop återbetalning och ränta till hur väl vårdinsatsen faller ut, det vill säga hur väl det preventiva arbetet bidrar till kostnadsbesparingar inom diabetesvården, skapas en riskdelning. När de första resultaten rapporterades var 43% av de 210 första deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes. Hur har arbetet gått till och är det en modell som kan användas i större skala? 

  Medverkande:

  • Lars-Göran Orrevall, Kapitalförvaltningschef, Skandia
  • Christine Lorne (C), Ordförande Folkhälsoberedningen, Region Stockholm
  • Hans Beyer, Chief Sustainability Officer, SEB
  • Malin Sjöberg Högrell (L), Regionråd, Region Uppsala
  • Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia (moderator)
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  För första gången på decennier är pensionerna i svenska folkets blickfång under ett valår. I centrum för debatten finns förslag från flera håll om att höja pensionerna. Men hur ska det gå till? Hur högt upp i åldrarna är det rimligt att vi ska arbeta? Har pensionsgruppen spelat ut sin roll?

  Utökad information om evenemanget:
  Är den partipolitiska borgfreden som funnits kring pensionerna redan bruten? Valårets stora pensionsdebatt. Se de ekonomisk-politiska talespersonerna för riksdagens partier drabba samman i en debatt om en av valrörelsens stora frågor, pensionerna. Intresserad av pensioner? Välkommen till Skandias pensionsträdgård, den enda mötesplatsen under Almedalsveckan som renodlat fokuserar på pensionerna. Lunch serveras från kl. 12.30.

  Medverkande:

  • Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister, S
  • Maria Malmer Stenergard, Ordförande, socialförsäkringsutskottet, M
  • Janine Alm Ericson, Ekonomisk-politisk talesperson, MP
  • Mats Persson, Ekonomisk-politisk talesperson, L
  • Oscar Sjöstedt, Ekonomisk-politisk talesperson, SD
  • Martin Ådahl, Ekonomisk-politisk talesperson, C
  • Ida Gabrielsson, Vice partiledare och pensionspolitisk talesperson, V
  • Jakob Forssmed, Ekonomisk-politisk talesperson, KD
  • Johan Hakelius, Nyhetsmagasinet Fokus (Moderator)
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Internationellt utmärker sig Sverige som ett av få länder i världen som inte har någon sparform till pensionen för vanliga löntagare. Samtidigt subventionerar politikerna alla typer av lån – även sms lån. Hur skapar vi en långsiktigt hållbar sparkultur i Sverige?

  Utökad information om evenemanget:
  Skandia har släppt ett antal rapporter som samtliga belägger det faktum att Sverige behöver en ny sparform för eget pensionssparande. Internationellt utmärker sig också Sverige som ett av få länder i världen som numera inte har någon speciell sparform till pensionen för vanliga löntagare. Löneväxling till tjänstepension ökar i popularitet men kan bara användas av höginkomsttagare. Specifika incitament för låg och medelinkomsttagare saknas helt. Samtidigt subventionerar politikerna alla typer av lån – även sms-lån. Hur skapar vi en långsiktigt hållbar sparkultur i Sverige? Behövs morötter för pensionssparande? Och hur kan en sådan sparform se ut? Intresserad av pensioner? Välkommen till Skandias pensionsträdgård, den enda mötesplatsen under Almedalsveckan som renodlat fokuserar på pensionerna.

  Medverkande:

  • Frans Lindelöw, Koncernchef, Skandia
  • Teresa Carvalho, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Julia Kronlid, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
  • Martina Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
  • Magnus Vesterlund, Chefsekonom, Svensk Försäkring
  • Johan Hakelius, Nyhetsmagasinet Fokus (Moderator)
 • Arrangör: GIH/Skandia/Skandias stiftelse Idéer för livet
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Stress och nedstämdhet påverkar hälsan hos unga och vuxna. För att öka effektiviteten i hälsofrämjande arbete krävs att ny kunskap appliceras och rätt typ av stöd ges i rätt tid. Förlängd skoldag, ökad kunskap kring beteendeförändringar eller träningens neuropsykologi? Vad är rätt väg framåt?

  Utökad information om evenemanget:
  De allmänna råd och rekommendationer som idag kommuniceras för hälsa i allmänhet och hjärnhälsa i synnerhet saknar tillräcklig precision. För att öka effektiviteten i hälsofrämjande arbete krävs att ny kunskap appliceras och rätt typ av stöd och aktivitet ges till rätt person under rätt tid i livet. Forskare vid GIH studerar vilka former av fysisk aktivitet som är viktiga för att stötta hjärnhälsan under olika delar av livet och hur det fungerar. Vilka insatser krävs så att hälsan får en naturlig plats i skolans kontext? En insats om förlängd skoldag prövas, där läxläsning och fysisk aktivitet ingår. Hur kan bättre kunskap kring beteendeförändringar och träningens neuropsykologi skapa hållbara medarbetare. Vad är rätt väg framåt? Hur kan skola, HR-avdelningar och samhället bidra till att stärka hjärnhälsan? Vilka hinder och framgångsfaktorer finns? Välkommen till samtal med en kunskapsöversikt från GIH följt av en diskussion om hinder och framgångsfaktorer för systematiskt hälsoarbete.

  Medverkande:

  • Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
  • Gisela Nyberg, Docent, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
  • Stina Liljekvist, Chef Kommunikation och Marknad Skandia, Ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet

   

 • Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Kvinnor har i snitt cirka 20 procent lägre allmän pension än män. Skälet är att de tjänar mindre än män under sitt yrkesliv. Går pensionsgapet att stänga? Hur och när i så fall? Och vad händer då med principen att pensionen skall avspegla livsinkomsten?

  Utökad information om evenemanget:
  Moderator: Jon Åsberg, chefredaktör Nyhetsmagsinet Fokus. Panel: Anna Björklund, författare till aktuella boken Kvinnomanualen, poddare, debattör och kolumnist i bl a Fokus Lisa Gemmel, pensionsutredare på vänstertankesmedjan Katalys PM Nilsson, chef för Dagens Industris ledarredaktion Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten

  Medverkande:

  • Anna Björklund, Författare, debattör
  • Lisa Gemmel, Pensionsutredare, Katalys
  • PM Nilsson, Chef ledarredaktionen, Dagens Industri
  • Ole Settergren, Analyschef, Pensionsmyndigheten
  • Jon Åsberg, VD och chefredaktör, Nyhetsmagasinet Fokus

Tisdag 5 juli

 • Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Unga är mer utsatta för brott än andra åldersgrupper. Fler unga killar drabbas av hot, personrån, misshandel och unga tjejer för sexualbrott. En kraftig kursändring krävs där förebyggande arbete i tidiga åldrar är avgörande. Vad/vilka insatser behövs? En nationell strategi behövs för ungas trygghet.

  Utökad information om evenemanget:
  Otryggheten breder ut sig och påverkar människors vardagsliv. Det gäller i alla åldrar men främst i de yngre. 45% av unga kvinnor känner sig otrygga vid utevistelse i det egna bostadsområdet, många unga anpassar sina liv i den mån att de väljer bort aktiviteter som att gå på promenad, restaurang eller att träffa någon. Ungas trygghet och framtidstro, hälsa och välbefinnande, demokratiska fri- och rättigheter att få vara trygga påverkas. Hur efterlever Sverige Barnkonventionens artikel 19 - Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare? Hur skapas trygghet för barn och unga genom förebyggande insatser under deras uppväxt? När bör insatser sättas in och hur tidigt bör vi agera för att undvika att unga upplever otrygghet? Det finns risk- och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa, men gäller inte dessa också för otrygghet? Trygghetsarbetet sker ofta i stuprör. Vi undrar – behövs en nationell strategi?

  Medverkande:

  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Christoffer Bohman, chef för utredningssektionen, Polisområde Södermanland
  • Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen
  • Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
 • Arrangör: Skandias
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Skandia har sedan tidigare föreslagit att byta ut dagens amorteringskrav mot en amorteringstrappa för att fler unga ska kunna komma in på bostadsmarknaden. Är det rätt väg framåt och skulle det lösa problematiken? Vilka ytterligare åtgärder behövs för att öppna dörrarna till ungas första lägenheter?

  Utökad information om evenemanget:
  I Skandias rapport Lön utan lägenhet beskrivs problemen på svensk bostadsmarknad och hur unga vuxna har blivit de största förlorarna. Bland Sveriges 25 mest attraktiva kommuner och regioner är det bara i 17 där en 27-åring med genomsnittlig inkomst har råd med att köpa en normalstor lägenhet på 39 kvadratmeter. Att inte kunna flytta dit man vill påverkar även den långsiktiga livsplaneringen samt det psykiska måendet. Skandia har sedan tidigare belyst fördelarna med att byta ut dagens amorteringskrav mot en amorteringstrappa. Amorteringstrappan skulle göra det möjligt för unga att amortera mindre, för att sedan öka amorteringstakten senare i livet då man som oftast har bättre ekonomi. Hur kan ett förslag om en amorteringstrappa bli verklighet?

  Medverkande:

  • Johanna Cerwall, VD, Skandiabanken
  • Viktor Wärnick, Bostadspolitisk talesperson, Moderaterna
  • Albert Ohlin, Ordförande, SACO Studentråd
  • Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke Sverige
  • Ola Möller, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Carl Otto Engberg, Skandia (moderator)
 • Arrangör: News55
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Sverige har en dålig vana av att måla upp äldre som en belastning. I själva verket är det många seniorer som både vill och kan bidra på arbetsmarknaden och i civilsamhället. Vi ställer oss frågan varför människor med stor livserfarenhet och kunskap idag inte tas till vara på.

  Utökad information om evenemanget:
  Tillsammans med pensionsbolaget Skandia anordnar nyhetssajten News55 en paneldiskussion där ålderismen och dess konsekvenser diskuteras. Diskussionen syftar till att belysa den åldersdiskriminering som råder i Sverige samt hur den kan motverkas. Frågor som kommer tas upp är varför Sverige är sämst i världen på att ta tillvara på erfarenhet och kunskap och varför äldre utesluts från beslutsfattande. Detta samtidigt som den fantastiska hälsoutvecklingen ger fler friska år som skulle kunna förlänga arbetslivet och därmed förbättra pensionerna för fler. Tillsammans med våra fyra panelister fortsätter vi resan mot att krossa fördomar och stereotyper och skapar ett öppnare klimat.

  Medverkande:

  • Artur Ringart, Moderator, News 55
  • John Mellkvist, Seniorkonsult, KREAB
  • Meg Tivéus, Tankesmedjan T60
  • Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna
  • Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
 • Arrangör: minPension
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Vi lever längre än våra föräldrar och behöver jobba fler år för att nå den pensionsnivå de hade. Därför väljer många att bli jobbonärer, dvs. att varva jobb med pension de sista yrkesverksamma åren. Ställer det krav på arbetsplatserna och på pensionssystemen? Kanske också på pensionsinformationen?

  Utökad information om evenemanget:
  Att vara jobbonär är för många det nya inträdet i pensionärstillvaron. En stegvis avtrappning från jobbet ger för många en mjuk övergång in i pensionärslivet. Dessutom innebär det tusenlappar mer i plånboken resten av livet. Vilka krav ställer ett längre arbetsliv på arbetsplatserna och på pensionssystemen? Och i förlängningen, hur påverkar det pensionsinformationen? Vilka uppgifter och simuleringar behöver vi kunna göra för att fatta välgrundade beslut inför uttagen av våra pensioner?

  Medverkande:

  • Erik Ageberg, Näringspolitisk expert, Företagarna
  • Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
  • Lars Stjernkvist, Kanslichef, Hållbart arbetsliv
  • Therese Svanström, Ordförande, TCO
  • Ivar Wahlstein, Forskare, SU
  • Kristina Kamp, Pensionsekonom, minPension
  • Anders Lundström, Vd, minPension

   

 • Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Utökad information om evenemanget:
  Kan ett fastighetsbolag vara navet för socialt ansvar? Ja, säger en forskningsrapport av Misum vid Handelshögskolan i Stockholm. En stiftelse var katalysator mellan en insats, ett fastighetsbolag, kommunen och arbetsförmedlingen. Nyckel för framgång - att utgå från gemensam agenda och ömsesidigt stärkande aktiviteter. Stora resursutmaningar finns för effektiv samverkan mellan olika sektorer. Insatser hanteras ofta i en begränsad krets med få stödjande aktiviteter och samarbeten. Vi ser möjligheter som kan skapa fler gemensamma värden, där investeringar i närsamhället adresserar sociala frågor och samtidigt skapar andra värden som bättre hälsa och ökad trygghet.

  Genom att identifiera lokala utmaningar och pågående insatser där önskade resultat uteblir behövs ytterligare insatser som utgör kittet där emellan, så att en väl sammanhängande helhet av insatser kan skapas i syfte att bidra till en rejäl förflyttning av individer. Hur kan finansiering av kompletterande insatser göra skillnad?

  Medverkande:

  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Tommy Borglund, forskare
  • Erik Jannesson, sakkunnig inom effektmätning
  • Kicki Wahlström, Idéer för livet (moderator)

Onsdag 6 juli

 • Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet/Prinsparets stiftelse/ Capio
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Information om evenemanget:
  Antalet unga med oro och ångest har fyrdubblats sedan 1980. Under 2010-talet har antalet som söker vård eller får psykofarmaka för psykiska besvär fördubblats. 1 av 3 unga känner någon som utsatts för hot och hat på nätet. Folkhälsomyndigheten tar upp digitala medier som en riskfaktor till psykisk ohälsa. I en ny rapport bekräftas att enbart hälften av de unga vet vart de ska vända sig om de skulle behöva hjälp, 1 av 3 tror inte att vuxna förstår och avstår från att berätta. Hela 15% uppger att de inte vet vem/vart, eller inte har någon de kan vända sig till. Vad är det som gör att unga inte söker hjälp, vilka trösklar finns i samhället.

  Hur utvecklar vi det preventiva arbetet och hur samverkar olika aktörer för att rusta barn och unga med förmågor och färdigheter att klara av vår samtid. Vad säger forskningen om psykisk ohälsa kopplat till den digitala världen, vilka förmågor är viktiga att rustas med och förstärka? Hur organiseras hjälp och stöd och hur når kunskapen alla barn.

  Medverkande:

  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Anna Sarkadi, Uppsala universitet
  • Kim Waller, Prinsparets stiftelse
  • Liza Manestam, Capio
  • Sigge Eriksson, Talesperson Hållbart engagemang och ledarskap, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
 • Arrangör: SPF Seniorerna
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  I dag ger pensionen inte alltid vad som utlovades då systemet sjösattes. Den allmänna pensionen har blivit allt lägre som andel av slutlönen Samtidigt har tjänstepensionen ökat i betydelse och blivit ett måste – istället för ett komplement. Varför har det blivit så här och vad kan göras åt det?

  Utökad information om evenemanget:
  Alla ska kunna leva på sin pension. Men i dag ger pensionen inte alltid vad som utlovades då systemet sjösattes, eller den trygghet som man ska kunna förvänta sig. I dag betyder ett långt arbetsliv alltför ofta en total pension efter skatt som skapar ekonomisk otrygghet för äldre. Varför har det blivit så här och vad kan göras åt det? Den parlamentariska pensionsgruppen ska vårda pensionsöverenskommelsen från 1994 och samråda om ändringar. Men frånvaron av transparens gör frågorna osynliga och partiutvecklingen har gjort gruppen allt mindre representativ för riksdagen. Har pensionsgruppen spelat ut sin roll?

  Medverkande:

  • Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
  • Daniel Barr, generaldirektör, Pensionsmyndigheten
  • Joakim Palme, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
  • Peter Sikström, moderator, generalsekreterare, SPF Seniorerna
 • Arrangör: Saco Studentråd
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Vilka val du gör som ung kan ha stor betydelse för din framtida pension. Vad är det viktigaste att tänka på? Hur mycket påverkar studier, föräldraledighet och minskad arbetstid? Hur mycket ska du privatspara och när måste du börja? Och vad är egentligen kompensationssparande?

  Utökad information om evenemanget:
  Pensionspyramiden består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privatsparande. Hur stort eget ansvar har den enskilda personen för sin framtida pension och bör ansvaret minska eller öka? Saco studentråd bjuder in till ett samtal om vad som är viktigaste för unga att tänka på vad gäller sin framtida pension. Panelen ges möjlighet att diskutera pensionssystemets utformning för unga, hur unga bör resonera kring sin framtid pension och vad som är viktigast att tänka på. Medverkande: Göran Arrius, ordförande Saco Mattias Munter, pensionsekonom Skandia Julia Eriksson, ordförande Centerstudenter Samtalet modereras av Albert Ohlin, ordförande Saco studentråd

  Medverkande:

  • Göran Arrius, ordförande, Saco
  • Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
  • Julia Eriksson, ordförande, Centerstudenter
 • Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet, Motivationslyftet by Star for life
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  En ökad automatisering på arbetsmarknaden leder till att efterfrågan på yrken och kompetenser förändras men gapet mellan vad den svenska skolan fokuserar på och vilka krav som finns från arbetsmarknaden är stort. Vi behöver mer fokus på personlig utveckling och självledarskap – det saknas idag.

  Utökad information om evenemanget:
  Prognoser inför framtiden visar nu att helt andra personliga förmågor och kvaliteter kommer att vara avgörande på framtidens arbetsmarknad än de som den svenska skolan främst fokuserar på. Ett större krav på samverkan mellan utbildning och arbetsgivare ställs samtidigt som det kommer bli allt viktigare att kunna lära sig nya saker vid fler tillfällen under arbetslivet. Fokus på personlig utveckling, resiliens och självledarskap blir alltmer betydelsefullt men saknas i skolschemat. Hur vi kan överbrygga gapet mellan skolans fokus och rusta våra unga för framtidens arbetsmarknad? Hur skulle skolan behöva arbeta med personlig utveckling inom ramen för de allmänna mål som redan finns? Och kommer rekryteraren år 2035 värdesätta förmågor som att kunna fokusera och socialisera? Välkommen till ett samtal om hur vi rustar framtidens medarbetare!

  Medverkande:

  • Jana Söderberg, Verksamhetschef, Motivationslyftet

  • Jakob Trollbäck, The new Division

  • Terese Lundberg, Chef pedagogik och utveckling, Stadsmissionens skolstiftelse

  • Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv

  • Annika Pegelow, verksamhetsområdeschef för Arbetssökande och Arbetsgivare, Arbetsförmedlingen

  • Stina Liljekvist, Ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet, chef Kommunikation och Marknad Skandia

 • Arrangör: Timbro
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Pensionärerna har aldrig haft det bättre. Ändå tävlar partierna om att ösa pengar över väljargruppen. Vad är det liberala svaret? Hur kan tillväxten säkra pensionerna? Och hur gör vi det mer lönsamt att ha arbetat?

  Medverkande:

  • Martina Johansson, riksdagsledamot och medlem i pensionsgruppen, Centerpartiet
  • Romina Pourmokhtari, ordförande, LUF
  • Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
  • Jacob Lundberg, chefsekonom, Timbro
  • Kajsa Dovstad, moderator

   

 • Arrangör: Arena Idé
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

   

 • Arrangör: Motivationslyftet by Star for life, Skandias stiftelse Idéer för livet
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Visste du att du kan träna din hjärna för att öka din motivation och drivkraft? Det går att lära sig att uppnå bättre balans för att oftare känna sig tillfreds båda i vardagen och på jobbet.

  Utökad information om evenemanget:
  Motivationslyftet by Star for Life erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial som strukturerat och forskningsbaserat tränar barn och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, för sin hälsa och för samhället. Metoden syftar till att stärka skolans värdegrundsarbete samt att öka ungdomars motivation och självledarskap, men också förmåga till reflektion över sig själv och sin omgivning. Metodiken och materialet utgår från den svenska läroplanen samt Barnkonventionen och den används i dag på högstadieskolor, gymnasieskolor, särskolor och resursskolor. Arbetssättet involverar hela skolan - det vill säga alla elever, all personal samt vårdnadshavare med anpassade program och verktyg. Nu får du möjlighet att ta del av metoden som är implementerad på över 60 skolor i Sverige. Teori varvas med enkla och konkreta verktyg att använda i vardagen, som ökar din medvetenhet för att lättare kunna manövrera bland alla valmöjligheter du ställs inför.

  Medverkande:

  • Jana Söderberg, Verksamhetschef, Motivationslyftet by Star for life