Gå till innehåll

Till dig som får ändrad tjänstepension 2019

Under juni-juli 2019 får många som varit anställda inom kommun eller landsting en höjning av sin tjänstepension.

De centrala parterna, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och fackförbunden, har beslutat om en ny kompletterande lösning för de äldre så kallade bruttopensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK samt om en höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL*.

Beslutet gäller från 1 januari 2019. Ett engångsbelopp kommer att utbetalas för årets passerade månader tillsammans med juni månads utbetalning. Från juli månad utbetalas det ordinarie månadsbeloppet.

Bakgrund

Bruttopensionsavtal fanns före 1998 och innebär att den totala pensionen (allmän pension och tjänstepension) räknas ut som bruttopension, därefter räknas den allmänna pensionen av och kvar blir det som betalas ut som tjänstepension. Även tidigare intjänande i form av fribrev/livränta från privat eller statlig sektor räknas av, om den anställningstiden ligger till grund för beräkningen av bruttopensionen.

Vartefter tiden gått har det skett förändringar i allmänna pensionen och fler förändringar är att vänta framöver.

År 2018 nåddes en punkt där samordningen med allmän pension blev ohållbar. De centrala parterna har därför nått långsiktigt hållbara lösningar för att komma till rätta med de problem som finns i tillämpningen i dag och, så långt möjligt, möta upp framtida förändringar som kan ha betydelse för tjänstepensionen.

I beslutet per 1 januari 2019 säkerställs att tjänstepensionsdelen i bruttopensionen inte ska kunna sänkas i framtiden. 

*Det är dessa avtal som under början på 2018 först sänktes och som senare kompenserades. Mer information om detta kan du läsa här.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på 0771-15 50 55.