Gå till innehåll
Person sätter dörrnyckel i låset

Nya betaltjänstlagen för dig

 • Säkrare kortbetalningar
 • Smidigare digitala lösningar för betalningar

Säkrare kortbetalningar – så påverkas du

Från den 14 september 2019 gäller höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar inom EU/EES, bland annat för att minska risken för bedrägerier. Kraven kan påverka hur du betalar eftersom det ofta kommer krävas en så kallad stark kundautentisering.

Vad är stark kundautentisering?

När banken får ett betalningsuppdrag är det viktigt att veta vem som lämnar uppdraget. Den kontrollen sker genom en autentisering/identifiering som visar att du är du. Stark kundautentisering är när autentiseringen bygger på en teknik med flera komponenter som är fristående från varandra, vilket innebär ett extra skydd mot obehöriga transaktioner.

 • Ett konkret exempel på en stark autentisering är signering med Mobilt BankID som kräver att du skriver in ett lösenord eller identifierar dig med fingeravtryck på en telefon som är knuten till dig själv.

  Den 14 september 2019 träder ändringar av betaltjänstlagen i kraft som innebär höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar inom EU/EES. Detta sker primärt för att minska risken för bedrägerier och kan påverka hur du som kund gör dina betalningar eftersom det i många fall kommer krävas att betalningen sker med så kallad stark kundautentisering.

Vad innebär det här för dig:

 • Den största förändringen kommer vara i onlinemiljö, vid till exempel betalning, registrering av dina kortuppgifter på hemsidor, i appar med mera. Där kommer det inte längre vara möjligt att endast ange dina kortuppgifter, utan du kommer behöva göra något ytterligare för att visa att du är du.
 • Du kommer oftare att bli ombedd att ange din PIN-kod till kortet vid betalning i butiksterminal.
 • Du kommer fortfarande kunna betala kontaktlöst (blippa) med ditt kort i en butiksterminal men du kan oftare bli ombedd att ange din PIN-kod vid betalningen.
 • Kortbetalning där du tidigare skrivit under ett kvitto och legitimerat dig själv (till exempel för att du inte kommer ihåg din kod), kan framöver komma att nekas och kräva att du anger din PIN-kod till kortet.
  • När du vill handla i butik eller online kan du framöver behöva visa vem du är med till exempel Mobilt BankID eller PIN-kod.
  • När du vill handla med kort i butik kommer du framöver oftare behöva ange din PIN-kod till kortet. Om du inte kommer ihåg din PIN-kod, kontakta oss och beställ en ny.
  • I de fall en butik, gäller både vanliga butiker och onlinebutiker, inte följer de nya reglerna kan en betalning komma att nekas.
  • Var säker på att du kan din PIN-kod till kortet.
  • Om du handlar på internet se till att du har tillgång till Mobilt BankID.
  • Betalningar på internet inom EU/EES
  • Betalning i butik inom EU/EES
  • Betalning inom EU/EES med mobila enheter/klocka, ring med mera (till exempel Samsung Pay)
  • Se till att din bank alltid har aktuella kontaktuppgifter till dig, såsom telefonnummer, mejladress med mera.
  • Precis som tidigare gäller det att se upp för bedrägeriförsök. Om någon annan uppmanar dig att logga in på Internet- eller mobilbanken och ber dig använda Mobilt BankID, avstå! Lämna aldrig ut kort eller uppgifter om ditt kort till någon annan, till exempel PIN-kod, kortnummer, CVC/CVV-kod eller engångskoder som genereras av oss. Detta oavsett hur trovärdig kontakten verkar vara. Kontakta alltid oss om du är osäker.

Smidigare betaltjänster genom Open banking

Open banking är ett begrepp som innebär att banker och andra aktörer på den finansiella marknaden öppnar upp och delar konto- och betalinformation med varandra. För dig betyder det att du kan göra dina betalningar och andra bankärenden där det passar dig bäst och inte nödvändigtvis direkt via din bank.

Vid användning av en tjänst hos en annan aktör än din bank – tänk på att

Du som kund bestämmer om och när du vill använda en finansiell tjänst hos en annan aktör än din bank.

 • Vid användning av en finansiell tjänst ingår du och aktören ett avtal som du godkänner med ditt BankID. Det sker oftast direkt i anslutning till att du använder tjänsten.
 • När du har godkänt avtalet mellan dig och aktören delar banken din kontoinformation med aktören. Din bank har då inte längre kontroll över eller ansvar för hur informationen används.
 • Vill du som kund reklamera en felaktig betalning eller en obehörig transaktion så ska din bank hjälpa dig med det, även om du använt dig av en tjänst via en annan aktör.
 • Den aktör du ger ditt medgivande till ska ha tillstånd av Finansinspektionen eller en motsvarande myndighet inom EU/EES och ansvarar för att följa gällande lagar och regelverk som gäller för de tjänster som de tillhandahåller.

 

Om du inte vill använda dig av finansiella tjänster via en annan aktör kan du fortsätta göra dina bankärenden hos din bank precis som vanligt.

Developers

Är du en utvecklare hos en tredjepartsaktör – välkommen till vår portal där du hittar verktygen och dokumentationen för våra API-tjänster.

Are you a developer with a third party provider - welcome to our portal where you find the tools and documentation for our API services.

Open banking portal