Gå till innehåll

Mer om vårt bolån

Så fungerar bolånet

 • Vi erbjuder bolån för villor, fritidshus och bostadsrätter upp till 85 % av marknadsvärdet
 • Bostaden utgör säkerhet för lånet

 • Värdet på bostaden, tillsammans med din ekonomiska situation, ligger till grund för hur mycket du kan låna 
 • Du kan välja lånetid på 10–50 år

 • Lägsta lånebelopp 200 000 kr
 • Välj att binda bolånet på 3 månader, 1 år, 2 år, 3 år eller 5 år
 • Du kan få rabatt på ditt bolån baserat på lånebeloppet, belåningsgraden och hur mycket annat du har hos oss (t.ex. vardagsekonomi och sparande)
 • Inga uppläggnings- eller aviavgifter (om du betalar med autogiro)
Ansök om bolån

Våra bolåneräntor

Ränta för villa, fritidshus och bostadsrätt. Räntorna gäller fr.o.m. 2016-12-27. Effektiv ränta är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året inklusive avgifter. Den effektiva räntan är baserad på ett bostadspris på 3 000 000 kr och egen insats på 15 %, lånebelopp 2 550 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. Skandia tillämpar inga uppläggningsavgifter.

Vår bästa ränta
Bästa räntan är ordinarie ränta minus maxrabatten (just nu -0,85 procentenheter).
BindningstidOrd. räntaOrd. ränta  
effektiv ränta
3 mån 2,00 %  2,02 %
1 år 2,00 %  2,02 %
2 år 2,05 %  2,07 %
3 år 2,09 %   2,11 %
5 år 2,49 %   2,52 %

Rabatter

Beroende på lånebelopp och belåningsgrad, upp till -0,35
Om du och ev. medsökande har vardagspaket hos oss, upp till -0,15
Om du har placeringar hos oss, upp till -0,35
Om du har månadsparande hos oss, upp till -0,05
Maximal rabatt -0,85

Rabatten för vardagspaket, placeringar och månadssparande kan tillsammans högst uppgå till -0,50.

Övriga priser

Uppläggningsavgift 0 kr
Aviseringsavgift vid autogiro  0 kr
Påminnelseavgift   60 kr
Inkassoavgift  180 kr
Dröjsmålsränta  + 5,00 %

Dröjsmålsräntan beräknas på den för krediten gällande räntesats med tillägg om 5 %.

1 del bunden och 3 delar rörlig?

 • Bolån är ofta en stor utgift i hushållsbudgeten – genom att sprida risken får du möjlighet att stegvis anpassa dig till ändrade räntor
 • Du kan dela upp ditt bolån och välja olika bindningstider för de olika delarna
 • Bindningstider: 3 mån, 1 år, 2 år, 3 år eller 5 år
 • Tänk på att om du binder räntan och vill lösa lånet i förtid kan det uppstå en kostnad (s.k. ränteskillnadsersättning).

 • Bolån är ofta en stor utgift i hushållsbudgeten och därför är det bra att lägga upp ditt bolån på ett sätt som passar din ekonomi. På Skandia kan du dela upp dina lån och välja olika räntevillkor för de olika delarna. Då kan du binda en del av bolånen till en fast ränta och låta en annan del vara rörlig.

  Fördelen med att dela upp lånet i flera delar är att du minskar risken för att oförberett drabbas av höjda boendekostnader om räntorna plötsligt stiger. Ju mindre marginaler du har i ekonomin desto viktigare är det att ha överblick och kontroll. Genom att sprida risken får du möjlighet att stegvis anpassa dig till ändrade räntor.

  Exempel för bolån på 1 000 000 kr

  • 250 000 kr fast ränta 5 år
  • 250 000 kr fast ränta 2 år
  • 500 000 rörlig ränta 3-månader

  Värt att veta är att du faktiskt alltid binder din ränta – även den rörliga räntan binder du, om än bara i 3-månadersperioder. När bindningstiden är slut går din ränta automatiskt över till en ny 3-månadersperiod. Även bundna räntor (1–5 år) läggs om till 3-månadersränta vid bindningstidens slut.

  De senaste åren har den rörliga 3-månadersräntan varit lägre än ränta med 2, 3 och 5 års bindningstid. Därför har många valt att inte binda hela bolånet. När du planerar för om du ska binda lånet eller inte – tänk på att det vid bindningstider på 1–5 år kan uppstå en s.k. ränteskillnadsersättning om du behöver lösa lånet i förtid.

Amortera på bolånet?

Amortering är ett inte en kostnad, det är ett sparande. När du amorterar på ditt bolån så minskar din skuld och du får successivt en lägre räntekostnad. Att skulden minskar ger dig också en ökad trygghet, om bostadspriserna skulle falla eller om din ekonomiska situation försämras, till exempel när du går i pension.


 • Från den 1 juni 2016 gäller att alla som tecknar ett nytt bolån ska amortera ner lånet med 2 % respektive 1 % av skulden per år (beroende på om belåningsgraden är över eller under 70 %) till dess att belåningsgraden är 50 %. Värderingen som ligger till grund för amorteringen ska bara kunna göras om vart femte år, vilket innebär att amorteringsbeloppet inte ändras under den tiden.  

  Från den 1 mars 2018 gäller nya skärpa krav: den som lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst före skatt måste amortera ytterligare en procentenhet varje år, utöver det som gäller enligt de gamla kraven.

  Läs mer om amorteringskraven här

Svårt att få lån till första boendet?

Det kan vara svårt att förverkliga drömmen om eget boende för den som t ex studerar, har vikariat, provanställning och liknande. Skandia erbjuder därför ett Första hem-lån, som dina föräldrar är med och ansöker till.

Läs mer och ansök om Första hem-lånet

Villkor & detaljer

 • För både din och vår säkerhet vill vi att den fastighetsmäklare som säljer bostaden till dig ska vara registrerad hos länsstyrelsen
 • Du ska ha en fast inkomst genom tillsvidareanställning, pension eller som egen företagare
 • Vi belånar bostadsrätter mot förstahandspanträtt i äkta bostadsrättsföreningar
 • Samtliga ägare till bostadsrätten ska vara med som låntagare
 • Vi belånar villa och fritidshus mot pantbrev med bästa rätt, dvs. det får inte finnas lån hos någon annan bank med bättre säkerhet i fastigheten
 • Till villa/fritidshus ska minst en av låntagarna vara ägare 

Villkor

Villkor för bolån

Villkor för rabatt

Regler för lånelöfte

Villkor för Handpenningslån

Faktablad

Produktinformation bolån

Information distansavtal bolån

Information om ränteskillnadsersättning

Ansök direkt

 • Du slipper förhandla och omförhandla för att få rabatt på räntan
 • Du får alltid bästa möjliga rabatt utifrån bostadens värde och vad mer du har hos oss
 • Räntor ner till 1,15 %  (effektiv ränta 1,16 %)

 

Ansök om lånelöfte Ansök, flytta eller utöka bolån

Utgivare av bolån i Skandiakoncernen är Skandiabanken Aktiebolag (publ), 106 55 Stockholm. Org.nr 516401-9738. Säte: Stockholm.