Gå till innehåll

Amorteringskrav & amortering

Från den 1 mars 2018 gäller nya skärpta amorteringskrav på bolån. Här kan du läsa om vad det nya kravet innebär och vilka regler som gäller sedan tidigare.

Vad är amortering?

Amortering är en avbetalning på en skuld.

 • När du amorterar på ditt bolån betalar du av på lånet så att skulden minskar och du får en lägre räntekostnad. Att skulden blir mindre kan också vara en fördel om t.ex. bostadspriserna skulle falla.

Vad är amorteringskrav?

Amorteringskrav är regler för hur mycket du behöver amortera på ditt bolån. Hur mycket just du behöver amortera bestäms utifrån din så kallade belåningsgrad.

  • Amorteringskrav infördes för alla banker i juni 2016 av Finansinspektionen.
  • Den 1 mars 2018 kom ytterligare ett amorteringskrav. Det skärpta amorteringskravet innebär att du också måste amortera utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst.
  • Har du bolån som är tagna innan dessa datum påverkas du inte av amorteringskraven. Men om du skulle höja ditt bolån eller låna pengar till ett nytt boende kommer du däremot att omfattas av båda kraven eftersom du tar lån efter 1 mars 2018.

Vad är amorteringsunderlag?

Ett amorteringsunderlag är ett dokument som visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt bolån.

 • Om lånet är tecknat efter den 1 juni 2016 visas även den värdering som ligger till grund för amorteringen och hur länge den värderingen är giltig.

  Enligt nya regler om amorteringskrav måste du som kund bifoga amorteringsunderlag om du vill flytta ditt bolån från en bank till en annan och behålla den amortering du har idag. Amorteringsunderlaget får du från den bank som du har ditt bolån i.

Amorteringskrav – så funkar det

Vad betyder egentligen amorteringskrav för dig? Vi ger dig en snabbkurs i amorteringsreglerna som bestämmer hur mycket du behöver amortera.

 • Den 1 juni 2016 infördes nya amorteringskrav i Sverige. Enligt dem måste alla som tar ett nytt bolån på mer än 50 % av bostadens marknadsvärde amortera. Lånar du mellan 50 och 70 % av värdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år, och om du lånar över 70 % måste du amortera minst 2 % per år. 

 • Den 1 mars 2018 skärptes amorteringskraven ytterligare. Du som lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst före skatt måste amortera 1 % varje år utöver de amorteringskrav som gäller sedan tidigare. 

Ansök om bolån

 • När du vill flytta bolån från annan bank
 • När du ska köpa ny bostad
 • När du vill utöka ditt bolån
Ansök om bolån

Ansök om lånelöfte

 • När du letar efter ny bostad
 • När du vill veta ungefär hur mycket du kan låna

Psst! Lånelöfte över 6 000 000 kr? Ansök om bolån direkt.

Ansök om lånelöfte

Vanliga frågor om amorteringskrav & amortering

 • Ett amorteringsunderlag är en blankett där din bank bl.a. fyller i information om amortering, amorteringsregel och amorteringsgrundande värde. Det är det värde på bostaden som banken använder vid beräkningen av amorteringsbeloppet.

  Enligt nya regler om amorteringskrav måste du som kund bifoga amorteringsunderlag om du vill flytta ditt bolån från en bank till en annan och behålla den amortering du har idag. Den nya banken behöver underlaget för att bedöma om du måste amortera på lånet, och med hur mycket. 

  Amorteringsunderlaget beställer du själv genom att kontakta din nuvarande bank.

 • En amorteringsfri period betyder att du enbart betalar ränta under en period. Den 1 juni 2016 infördes nya amorteringskrav från Finansinspektionen och den 1 mars 2018 skärptes kraven ytterligare. Detta innebär att:

  • Om ditt lån är tecknat den 1 mars 2018 eller senare kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån är högst 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde) och din skuldkvot (dvs storleken på bolånet i relation till hushållets årsinkomst före skatt) är högst 4,5.

  • Om ditt bolån är tecknat mellan 1 juni 2016 och 1 mars 2018 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån är högst 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde).

  • Om ditt bolån tecknades före den 1 juni 2016 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt lån är högst 70 % av aktuellt marknadsvärde.

  • Om du flyttar ett lån tecknat före den 1 juni 2016 från en annan bank, utan att utöka det, kan du ansöka om amorteringsfrihet om lånet är högst 70 % av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde. 
 • Om du till exempel ska renovera badrummet och utökar lånet omfattas det av de båda amorteringskraven.

  Amorteringskrav 2018

  Om du behöver utöka ditt bolån efter den 1 mars 2018 och ditt sammanlagda lån (det befintliga lånet plus utökningen) överstiger 4,5 gånger hushållets årsbruttoinkomst gäller de skärpta amorteringsreglerna. Du ska då amortera 1 % av hela bostadslånet (dvs. det ursprungliga lånet tillsammans med tilläggslånet) varje år. Om du har tecknat ditt ursprungliga lån före den 1 mars 2018 kan du också välja att amortera enbart tilläggslånet med 10 % per år.

  Till detta tillkommer eventuell amortering enligt det tidigare amorteringskravet.

  Amorteringskrav 2016

  Enligt Finansinspektionen (FI) ska amorteringen av ett tilläggslån på ett befintligt bolån beräknas på den totala skulden på din bostad, alltså inte bara utökningsbeloppet. För den som har tecknat sitt ursprungliga lån före den 1 juni 2016 finns också möjligheten att amortera tilläggslånet på 10 år.

  Räkneexempel: Din bostad har ett marknadsvärde på 4 000 000 kr och du har ett amorteringsfritt lån på 2 700 000 kr, dvs. din belåningsgrad är 67,5 %. Du utökar ditt lån med 300 000 efter att det nya amorteringskravet trätt i kraft. Din totala skuld blir då 3 000 000 kr, dvs. din totala belåningsgrad är 75 %. Eftersom amorteringen beräknas på hela skulden (befintligt lån plus tilläggslån) måste du amortera 2 % av 3 000 000, dvs. 60 000 kr per år (5 000 kr per månad).

  Räkneexempel, amortering 10 år: Om du tar ett tilläggslån enligt exemplet ovan och istället amorterar tilläggslånet på 10 år kommer du att betala 30 000 kr per år (2 500 per månad).

 • Om du flyttar ett lån som tagits innan det skärpta amorteringskravet trädde i kraft kommer det inte per automatik att omfattas av de nya reglerna så länge du inte utökar lånet.

  Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram ett amorteringsunderlag som vi behöver för att du ska kunna få samma villkor.

 • Finansinspektionens förslag till nya krav på amortering av bolån började gälla den 1 juni 2016 och de nya skärpta amorteringsreglerna började gälla 1 mars 2018.

 • Ja, värderingen som ligger till grund för amorteringsbeloppet kan göras om vart femte år.

  Det innebär att amorteringsbeloppet inte ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp eller ner under tiden. Men efter fem år kan ny värdering göras och amorteringen ändras.

 • Värdet som ligger till grund för uträkning av amortering är marknadsvärdet på din bostad. 

  Bostaden får omvärderas högst vart femte år, eller vid ”avsevärd förändring”. Detta kallas för amorteringsgrundande värde och kan alltså skilja sig mot marknadsvärdet om det senare förändras under femårsperioden.

  Du kan göra en ny värdering, och därmed få ett nytt underlag för din amorteringstakt, högst vart femte år.

 • Bankerna kan enligt Finansinspektionen ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder, i upp till 5 år. Hos oss gäller dock ordinarie regler även för nyproduktion.

 • Undantag från reglerna kan beviljas kan t.ex. vid dödsfall eller sjukdom.

 • Det skärpta amorteringskravet, som började gälla den 1 mars 2018, innebär att de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets sammanlagda bruttoinkomst (dvs. inkomst före skatt) måste amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle ha behövt göra med de regler som gäller sedan tidigare.

  Tanken är alltså att hushåll med stora skulder i förhållande till inkomst ska amortera mera, och syftet med det skärpta kravet är att ytterligare bromsa in de allt högre hushållskulderna.

   

  Räkneexempel – så mycket måste du amortera enligt nya kravet 

  Bostadens pris: 4 000 000 kr
  Lånebelopp, 85 % av priset: 3 400 000 kr
  Hushållets bruttoinkomst: 600 000 kr/år
  Skuldkvot: 5,66 (skuld 3 400 000 / inkomst 600 000)
  Amorteringskrav: 3 % (då skuldkvoten överstiger 4,5 och belåningsgraden är över 70 %)
  Amortering per månad: 8 500 kr

  Läs mer om hur det skärpta amorteringskravet påverkar dig hos Finansinspektionen.

 • Du som redan har ett bolån hos oss påverkas inte om du inte utökar ditt bolån eller tar ett nytt lån.

  Du som har ett bolån hos Skandia som är tecknat före den 1 juni 2016 amorterar enligt din ursprungliga plan och omfattas inte av de nya amorteringskraven om du inte utökar ditt bolån.

  Du som har ett bolån som är tecknat före den 1 mars 2018 och som du inte tänker utöka, berörs inte heller. Det nya kravet gäller endast nya lån som upptas efter att de nya reglerna införts, samt befintliga lån som utökas efter att de nya reglerna införts.

 • Amorteringstakten ändras inte automatiskt utan du behöver kontakta oss.

  Om du inte hör av dig så fortsätter amorteringen med 2 % per år. Du har rätt att sänka din amortering om du amorterat ned skulden till under 70 % av marknadsvärdet men för att vi ska ändra amorteringsplanen behöver du höra av dig till oss.

 • Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 så omfattas du inte av de skärpta reglerna, oavsett när du tillträder din nya bostad. Om exempelvis köpekontraktet skrivs på den 1 februari 2018 och du tillträder bostaden den 1 maj 2018 omfattas du alltså inte av det skärpta amorteringskravet utan det är de gamla reglerna som gäller.

 • Om du ingått ett bindande avtal om köp av en nyproducerad bostad före den 1 mars 2018 men köpekontraktet skrivs under den 1 mars eller senare kan du undantas från de skärpta amorteringskravet. Du får då amortera enligt det regelverk som gällde när du skrev under avtalet.

Alla frågor och svar

Vanliga frågor om nya amorteringskrav från 1 mars 2018

 • Om du ingått ett bindande avtal om köp av en nyproducerad bostad före den 1 mars 2018 men köpekontraktet skrivs under den 1 mars eller senare kan du undantas från de skärpta amorteringskravet. Du får då amortera enligt det regelverk som gällde när du skrev under avtalet.

Alla frågor och svar

Vanliga frågor  om amorteringskrav från 1 juni 2016

 • Amorteringstakten ändras inte automatiskt utan du behöver kontakta oss.

  Om du inte hör av dig så fortsätter amorteringen med 2 % per år. Du har rätt att sänka din amortering om du amorterat ned skulden till under 70 % av marknadsvärdet men för att vi ska ändra amorteringsplanen behöver du höra av dig till oss.

Alla frågor och svar

Ansök direkt online

 • Rabatt för dig med tjänstepension
 • Utan förhandling
Ansök om lånelöfte Ansök, flytta eller utöka bolån

Hittar du inte det du letar efter?

 * Effektiv ränta 1,29 %

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inkl. avgifter. Vår bästa ränta just nu 1,28 % motsvarar en effektiv ränta på 1,29 %. 

Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader. 

Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Exemplet är baserat på Skandias lägsta ränta med en bindningstid på 3 mån, ett bostadspris på 4 000 000 kr och en kontantinsats på 50 %, ett lånebelopp 2 000 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. Totalt ger detta en månadskostnad om 5 467 kr (inkl. amortering om 3 334) och en total kreditkostnad om 2 641 130 kr utan hänsyn till ev. skatteavdrag.