Gå till innehåll
Amorteringskrav

Amorteringskrav & amortering

Från den 1 mars 2018 gäller nya skärpta amorteringskrav på bolån. Här kan du läsa om vad det nya kravet innebär och vilka regler som gäller sedan tidigare.

Vad är amortering?

Amortering är en avbetalning på en skuld. När du amorterar på ditt bolån betalar du av på lånet så att skulden minskar och du får en lägre räntekostnad. Att skulden blir mindre kan också vara en fördel om t.ex. bostadspriserna skulle falla. Så amorteringen är egentligen inte en kostnad utan ett sparande!

Vad är amorteringskrav?

 • Amorteringskrav infördes för alla banker i juni 2016 av Finansinspektionen och det är helt enkelt regler för hur mycket du behöver amortera på ditt bolån. Hur mycket just du behöver amortera bestäms utifrån din så kallade belåningsgrad.
 • Den 1 mars 2018 kom ytterligare ett amorteringskrav. Det skärpta amorteringskravet innebär att du också måste amortera utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst.
 • Har du bolån som är tagna innan dessa datum påverkas du inte av amorteringskraven. Men om du skulle höja ditt bolån eller låna pengar till ett nytt boende kommer du däremot att omfattas av båda kraven eftersom du tar lån efter 1 mars 2018.

Frågor om din bolåneansökan?

kontakta oss 0771-52 50 00

Vi ger inga personliga råd, men vi svarar gärna på dina andra frågor om din ansökan om bolån 8–22, alla dagar i veckan.

Vad är amorteringsunderlag?

Ett amorteringsunderlag är ett dokument som visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt bolån.Om lånet är tecknat efter den 1 juni 2016 visas även den värdering som ligger till grund för amorteringen och hur länge den värderingen är giltig.

Enligt nya regler om amorteringskrav måste du som kund bifoga amorteringsunderlag om du vill flytta ditt bolån från en bank till en annan och behålla den amortering du har idag. Amorteringsunderlaget får du från den bank som du har ditt bolån i.

Amorteringskrav – hur mycket måste man amortera?

Vad betyder egentligen amorteringskrav för dig? Vi ger dig en snabbkurs i amorteringsreglerna som bestämmer hur mycket du behöver amortera.

 • Den 1 juni 2016 infördes nya amorteringskrav i Sverige. Enligt dem måste alla som tar ett nytt bolån på mer än 50 % av bostadens marknadsvärde amortera. Lånar du mellan 50 och 70 % av värdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år, och om du lånar över 70 % måste du amortera minst 2 % per år. 

  Här kan du läsa mer om amorteringskraven som gäller från 1 juni 2016.

 • Den 1 mars 2018 skärptes amorteringskraven ytterligare. Du som lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst före skatt måste amortera 1 % varje år utöver de amorteringskrav som gäller sedan tidigare. 

Allt om nya amorteringskrav

Vår sparekonom ger sina bästa tips för hur du ska tänka kring de nya amorteringskraven.

Så mycket måste du amortera med nya skärpta kravet

Ansök om bolån

 • När du vill flytta bolån från annan bank
 • När du ska köpa ny bostad
 • När du vill utöka ditt bolån
Ansök om bolån

Ansök om lånelöfte

 • När du letar efter ny bostad
 • När du vill veta ungefär hur mycket du kan låna

Psst! Lånelöfte över 6 000 000 kr? Ansök om bolån direkt.

Ansök om lånelöfte

Vanliga frågor om amorteringskrav & amortering

 • Ett amorteringsunderlag är en blankett där din bank bl.a. fyller i info om amortering, amorteringsregel och amorteringsgrundande värde. Det är det värde på bostaden som banken använde vid beräkningen av amorteringsbeloppet.

  Enligt nya regler om amorteringskrav måste du som kund bifoga amorteringsunderlag om du vill flytta ditt bolån från en bank till en annan och behålla den amortering du har idag.

  Den nya banken behöver underlaget för att bedöma om du måste amortera på lånet, och med hur mycket. 

  Amorteringsunderlaget beställer du själv genom att kontakta din nuvarande bank.

 • En amorteringsfri period betyder att du enbart betalar ränta under en period. Den 1 juni 2016 infördes nya amorteringskrav från Finansinspektionen och den 1 mars 2018 skärptes kraven ytterligare. Detta innebär att:

  • Om ditt lån är tecknat den 1 mars 2018 eller senare kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån är högst 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde) och din skuldkvot (dvs storleken på bolånet i relation till hushållets årsinkomst före skatt) är högst 4,5.

  • Om ditt bolån är tecknat mellan 1 juni 2016 och 1 mars 2018 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt bolån är högst 50 % av bostadens värde (marknadsvärde eller tidigare fastställt amorteringsgrundande värde).

  • Om ditt bolån tecknades före den 1 juni 2016 kan du ansöka om amorteringsfrihet om ditt lån är högst 70 % av aktuellt marknadsvärde.

  • Om du flyttar ett lån tecknat före den 1 juni 2016 från en annan bank, utan att utöka det, kan du ansöka om amorteringsfrihet om lånet är högst 70 % av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde. 
 • Om du till exempel ska renovera badrummet och utökar lånet omfattas det av de båda amorteringskraven.

  Amorteringskrav 2018

  Om du behöver utöka ditt bolån efter den 1 mars 2018 och ditt sammanlagda lån (det befintliga lånet plus utökningen) överstiger 4,5 gånger hushållets årsbruttoinkomst gäller de skärpta amorteringsreglerna. Du ska då amortera 1 % av hela bostadslånet (dvs. det ursprungliga lånet tillsammans med tilläggslånet) varje år. Om du har tecknat ditt ursprungliga lån före den 1 mars 2018 kan du också välja att amortera enbart tilläggslånet med 10 % per år.

  Till detta tillkommer eventuell amortering enligt det tidigare amorteringskravet.

  Amorteringskrav 2016

  Enligt Finansinspektionen (FI) ska amorteringen av ett tilläggslån på ett befintligt bolån beräknas på den totala skulden på din bostad, alltså inte bara utökningsbeloppet. För den som har tecknat sitt ursprungliga lån före den 1 juni 2016 finns också möjligheten att amortera tilläggslånet på 10 år.

  Räkneexempel: Din bostad har ett marknadsvärde på 4 000 000 kr och du har ett amorteringsfritt lån på 2 700 000 kr, dvs. din belåningsgrad är 67,5 %. Du utökar ditt lån med 300 000 efter att det nya amorteringskravet trätt i kraft. Din totala skuld blir då 3 000 000 kr, dvs. din totala belåningsgrad är 75 %. Eftersom amorteringen beräknas på hela skulden (befintligt lån plus tilläggslån) måste du amortera 2 % av 3 000 000, dvs. 60 000 kr per år (5 000 kr per månad).

  Räkneexempel, amortering 10 år: Om du tar ett tilläggslån enligt exemplet ovan och istället amorterar tilläggslånet på 10 år kommer du att betala 30 000 kr per år (2 500 per månad).

 • Om du flyttar ett lån som tagits innan det skärpta amorteringskravet trädde i kraft kommer det inte per automatik att omfattas av de nya reglerna.

  Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram ett amorteringsunderlag som vi behöver för att du ska kunna erbjudas samma villkor.

 • Finansinspektionens förslag till nya krav på amortering av bolån började gälla den 1 juni 2016 och de nya skärpta amorteringsreglerna började gälla 1 mars 2018.

 • Ja, värderingen som ligger till grund för amorteringsbeloppet kan göras om vart femte år.

  Det innebär att amorteringsbeloppet inte ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp eller ner under tiden. Men efter fem år kan ny värdering göras och amorteringen ändras.

Alla frågor och svar

Vanliga frågor om nya amorteringskrav från 1 mars 2018

 • Det skärpta amorteringskravet, som började gälla den 1 mars 2018, innebär att de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets sammanlagda bruttoinkomst (dvs. inkomst före skatt) måste amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle ha behövt göra med de regler som gäller sedan tidigare.

  Tanken är alltså att hushåll med stora skulder i förhållande till inkomst ska amortera mera, och syftet med det skärpta kravet är att ytterligare bromsa in de allt högre hushållskulderna.

  Läs mer om hur ett skärpt amorteringskrav kan påverka dig på fi.se

  Räkneexempel – så mycket måste du amortera enligt nya kravet 

  Bostadens pris: 4 000 000 kr
  Lånebelopp, 85 % av priset: 3 400 000 kr
  Hushållets bruttoinkomst: 600 000 kr/år
  Skuldkvot: 5,66 (skuld 3 400 000 / inkomst 600 000)
  Amorteringskrav: 3 % (då skuldkvoten överstiger 4,5 och belåningsgraden är över 70 %)
  Amortering per månad: 8 500 kr

 • Du som har ett bolån som är tecknat före den 1 mars 2018 och som du inte tänker utöka, berörs inte. Det nya kravet gäller endast nya lån som upptas efter att de nya reglerna införts, samt befintliga lån som utökas efter att de nya reglerna införts.

 • Ja. Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 så omfattas du inte av de skärpta reglerna, oavsett när du tillträder din nya bostad. Om exempelvis köpekontraktet skrivs på den 1 februari 2018 och du tillträder bostaden den 1 maj 2018 omfattas du alltså inte av det skärpta amorteringskravet utan det är de gamla reglerna som gäller.

 • Om du ingått ett bindande avtal om köp av en nyproducerad bostad före den 1 mars 2018 men köpekontraktet skrivs under den 1 mars eller senare kan du undantas från de skärpta amorteringskravet. Du får då amortera enligt det regelverk som gällde när du skrev under avtalet.

 • Undantag från reglerna kan  beviljas enligt samma förutsättningar som idag. Detta innebär att amorteringslättnader kan beviljas t.ex. vid dödsfall eller sjukdom.

Alla frågor och svar

Har du tjänstepension?

Alla med tjänstepension hos oss får rabatt på bolån. Kolla var du har din. Logga in på minpension.se eller ring oss och prata pension. Vi finns här vardagar 8.15-16.

0771-72 77 27

Vanliga frågor  om amorteringskrav från 1 juni 2016

 • Finansinspektionens amorteringskrav trädde i kraft den 1 juni 2016. Kraven innebär att amorteringen av ditt bolån ska baseras på din belåningsgrad, dvs. hur stort ditt lån är i förhållande till marknadsvärdet på din bostad:

  • Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld.
  • Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %.
  • Om du har en belåningsgrad på 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få amorteringsfrihet upp till 5 år i taget hos Skandia.

  Marknadsvärdet som ligger till grund för din belåningsgrad ligger fast i 5 år. Det innebär att amorteringsbeloppet inte kan ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp under tiden.

 • Bankerna kan enligt Finansinspektionen ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder, i upp till 5 år. Hos Skandiabanken gäller dock ordinarie regler även för nyproduktion.

 • Du som har ett bolån hos Skandia som är tecknat före den 1 juni 2016 amorterar enligt din ursprungliga plan och omfattas inte av de nya amorteringskraven.

 • Värdet som ligger till grund för uträkning av amortering är marknadsvärdet på din bostad. Du kan göra en ny värdering, och därmed få ett nytt underlag för din amorteringstakt, högst vart femte år.

 • Om du inte hör av dig så fortsätter amorteringen med 2 % per år. Du har rätt att sänka din amortering om du amorterat ned skulden till under 70 % av marknadsvärdet men för att vi ska ändra amorteringsplanen behöver du höra av dig till oss.

Alla frågor och svar

Går det att flytta tjänstepension?

Ja, i de flesta fall går det!

Säkra din bolånerabatt redan idag genom att flytta din tjänstepension till oss.

Så flyttar du din tjänstepension >

 • Det finns flera fina fördelar med att flytta tjänstepensionen till oss och ett par saker som kan vara bra att veta.

  • Det kostar inget att flytta till oss men det kan kosta att flytta från det bolag du har idag.
  • Alla bolag har olika villkor och avgifter. Läs därför igenom och jämför de försäkringsvillkor och avgifter som gäller för din försäkring idag med våra villkor och avgifter eftersom det är de som gäller efter flytten.

   

Ansök direkt online

 • Rabatt för dig med tjänstepension
 • Ränta ner till 1,09 %*
 • Utan förhandling
Ansök om lånelöfte Ansök, flytta eller utöka bolån
*Effektiv ränta 1,10 %

Hittar du inte det du letar efter?

 * Effektiv ränta 1,10 %

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inkl. avgifter. Vår bästa ränta just nu 1,09 % motsvarar en effektiv ränta på 1,10 %. 


 • Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader. 

  Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Exemplet är baserat på Skandias lägsta ränta med en bindningstid på 3 mån, ett bostadspris på 4 000 000 kr och en kontantinsats på 50 %, ett lånebelopp 2 000 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. Totalt ger detta en månadskostnad om 5 151 kr (inkl. amortering om 3 334) och en total kreditkostnad om 2 545 963 kr utan hänsyn till ev. skatteavdrag.