Gå till innehåll
Amorteringskrav

Amorteringskrav & amortering

Från den 1 mars 2018 gäller nya skärpta amorteringskrav på bolån. Här kan du läsa om vad det nya kravet innebär och vilka regler som gäller sedan tidigare.

Vad är amorteringskrav?

 • Amorteringskrav infördes för alla banker i juni 2016 av Finansinspektionen och det är helt enkelt regler för hur mycket du behöver amortera på ditt bolån. Hur mycket just du behöver amortera bestäms utifrån din så kallade belåningsgrad.
 • Den 1 mars 2018 kom ytterligare ett amorteringskrav. Det skärpta amorteringskravet innebär att du också måste amortera utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst.
 • Har du bolån som är tagna innan dessa datum påverkas du inte av amorteringskraven. Men om du skulle höja ditt bolån eller låna pengar till ett nytt boende kommer du däremot att omfattas av båda kraven eftersom du tar lån efter 1 mars 2018.

Frågor om bolån?

kontakta oss 0771-52 50 00

Vi ger inga personliga råd, men vi svarar gärna på dina andra frågor om bolån 8–22, alla dagar i veckan.

Chatta med oss 8–21
Öppnar nytt fönster

Vad är amortering?

Amortering är en avbetalning på en skuld. När du amorterar på ditt bolån betalar du av på lånet så att skulden minskar och du får en lägre räntekostnad. Att skulden blir mindre kan också vara en fördel om t.ex. bostadspriserna skulle falla. Så amorteringen är egentligen inte en kostnad utan ett sparande!

Så funkar amorteringskraven

Vad innebär egentligen de två olika amorteringskraven? Vi ger dig en snabbkurs i reglerna om amortering som du behöver känna till.

 • Den 1 juni 2016 infördes nya amorteringskrav i Sverige. Enligt dem måste alla som tar ett nytt bolån på mer än 50 % av bostadens marknadsvärde amortera. Lånar du mellan 50 och 70 % av värdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år, och om du lånar över 70 % måste du amortera minst 2 % per år. 

  Här kan du läsa mer om amorteringskraven som gäller från 1 juni 2016.

 • Den 1 mars 2018 skärptes amorteringskraven ytterligare. Du som lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst före skatt måste amortera 1 % varje år utöver de amorteringskrav som gäller sedan tidigare. 

Allt om nya amorteringskrav

Vår sparekonom ger sina bästa tips för hur du ska tänka kring de nya amorteringskraven.

Så mycket måste du amortera med nya skärpta kravet

Ansök om bolån

 • När du vill flytta bolån från annan bank
 • När du ska köpa ny bostad

Psst! Vill utöka ditt bolån hos oss? Logga in i vår internetbank och ansök.

Ansök om bolån

Ansök om lånelöfte

 • När du letar efter ny bostad
 • När du vill veta ungefär hur mycket du kan låna

Psst! Vill du låna mer än 6 000 000 kr? Ansök om bolån direkt.

Ansök om lånelöfte

Vanliga frågor om skärpt amorteringskrav från 1 mars 2018

 • Det skärpta amorteringskravet, som började gälla den 1 mars 2018, innebär att de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets sammanlagda bruttoinkomst (dvs. inkomst före skatt) måste amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle ha behövt göra med de regler som gäller sedan tidigare.

  Tanken är alltså att hushåll med stora skulder i förhållande till inkomst ska amortera mera, och syftet med det skärpta kravet är att ytterligare bromsa in de allt högre hushållskulderna.

  Läs mer om hur ett skärpt amorteringskrav kan påverka dig på fi.se

  Räkneexempel – så mycket måste du amortera enligt nya kravet 

  Bostadens pris: 4 000 000 kr
  Lånebelopp, 85 % av priset: 3 400 000 kr
  Hushållets bruttoinkomst: 600 000 kr/år
  Skuldkvot: 5,66 (skuld 3 400 000 / inkomst 600 000)
  Amorteringskrav: 3 % (då skuldkvoten överstiger 4,5 och belåningsgraden är över 70 %)
  Amortering per månad: 8 500 kr

 • Finansinspektionens regler säger att skuldkvoten ska beräknas på bruttoinkomst (inkomst före skatt), som ska vara garanterad, dvs säkerställd och varaktig. Vi tillgodoräknar alltså inte inkomster i form av ej garanterad bonus, provision eller OB-tillägg.

 • Du som har ett bolån som är tecknat före den 1 mars 2018 och som du inte tänker utöka, berörs inte. Det nya kravet gäller endast nya lån som upptas efter att de nya reglerna införts, samt befintliga lån som utökas efter att de nya reglerna införts.

 • Om du behöver utöka ditt lån innan 1 mars 2018 gäller de ordinarie amorteringsreglerna. Observera dock att undertecknat skuldebrev måste vara banken tillhanda senast den 28 februari 2018. 

  Om du behöver utöka ditt bolån den 1 mars 2018 eller senare och ditt sammanlagda lån (det befintliga lånet plus utökningen) överstiger 4,5 gånger hushållets årsbruttoinkomst gäller de skärpta amorteringsreglerna. Du ska då amortera 1 % av hela bostadslånet (dvs. det ursprungliga lånet tillsammans med tilläggslånet) varje år. Om du har tecknat ditt ursprungliga lån före den 1 mars 2018 kan du också välja att amortera enbart tilläggslånet med 10 % per år.

  Till detta tillkommer eventuell amortering enligt det tidigare amorteringskravet (läs mer under Frågor & svar nedan).

 • Ja. Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 så omfattas du inte av de skärpta reglerna, oavsett när du tillträder din nya bostad. Om exempelvis köpekontraktet skrivs på den 1 februari 2018 och du tillträder bostaden den 1 maj 2018 omfattas du alltså inte av det skärpta amorteringskravet utan det är de gamla reglerna som gäller.

 • Om du ingått ett bindande avtal om köp av en nyproducerad bostad före den 1 mars 2018 men köpekontraktet skrivs under den 1 mars eller senare kan du undantas från de skärpta amorteringskravet. Du får då amortera enligt det regelverk som gällde när du skrev under avtalet.

 • Om du vill flytta ett bolån från annan bank till Skandia gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram ett amorteringsunderlag som vi behöver för att du ska kunna erbjudas samma villkor.

 • Undantag från reglerna kan  beviljas enligt samma förutsättningar som idag. Detta innebär att amorteringslättnader kan beviljas t.ex. vid dödsfall eller sjukdom.

Alla frågor och svar

Har du tjänstepension?

Alla med tjänstepension hos oss får rabatt på bolån. Kolla var du har din. Logga in på minpension.se eller ring oss och prata pension. Vi finns här vardagar 8.15-16.

0771-72 77 27

Vanliga frågor  om amorteringskrav från 1 juni 2016

 • Finansinspektionens amorteringskrav trädde i kraft den 1 juni 2016. Kraven innebär att amorteringen av ditt bolån ska baseras på din belåningsgrad, dvs. hur stort ditt lån är i förhållande till marknadsvärdet på din bostad:

  • Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld.
  • Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %.
  • Om du har en belåningsgrad på 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få amorteringsfrihet upp till 5 år i taget hos Skandia.

  Marknadsvärdet som ligger till grund för din belåningsgrad ligger fast i 5 år. Det innebär att amorteringsbeloppet inte kan ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp under tiden.

 • Om du har bolån i en annan bank som tecknats innan Finansinspektionens amorteringskrav trädde i kraft och flyttar ditt lån till Skandia utan att utöka lånet så har du möjlighet att behålla dina befintliga amorteringsvillkor, efter individuell prövning.

 • Ett amorteringsunderlag behövs om du vill flytta ett lån från en annan bank. Det visar vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet du vill flytta. Om lånet är tecknat den 1 juni 2016 eller senare visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen, samt hur länge den är giltig.

  Amorteringsunderlaget får du från din gamla bank. Din kredithandläggare på Skandia kommer att begära in underlaget från dig när ansökan är genomgången, och du behöver själv kontakta din gamla bank för att få underlaget och sedan skicka in det till oss.

 • Enligt Finansinspektionen (FI) ska amorteringen av ett tilläggslån på ett befintligt bolån beräknas på den totala skulden på din bostad, alltså inte bara utökningsbeloppet. För den som har tecknat sitt ursprungliga lån före den 1 juni 2016 finns också möjligheten att amortera tilläggslånet på 10 år.

  Räkneexempel: Din bostad har ett marknadsvärde på 4 000 000 kr och du har ett amorteringsfritt lån på 2 700 000 kr, dvs. din belåningsgrad är 67,5 %. Du utökar ditt lån med 300 000 efter att det nya amorteringskravet trätt i kraft. Din totala skuld blir då 3 000 000 kr, dvs. din totala belåningsgrad är 75 %. Eftersom amorteringen beräknas på hela skulden (befintligt lån plus tilläggslån) måste du amortera 2 % av 3 000 000, dvs. 60 000 kr per år (5 000 kr per månad).

  Räkneexempel, amortering 10 år: Om du tar ett tilläggslån enligt exemplet ovan och istället amorterar tilläggslånet på 10 år kommer du att betala 30 000 kr per år (2 500 per månad).

 • Bankerna kan enligt Finansinspektionen ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder, i upp till 5 år. Hos Skandiabanken gäller dock ordinarie regler även för nyproduktion.

 • Du som har ett bolån hos Skandia som är tecknat före den 1 juni 2016 amorterar enligt din ursprungliga plan och omfattas inte av de nya amorteringskraven.

 • Värdet som ligger till grund för uträkning av amortering är marknadsvärdet på din bostad. Du kan göra en ny värdering, och därmed få ett nytt underlag för din amorteringstakt, högst vart femte år.

 • Värderingen som ligger till grund för amorteringsbeloppet kan bara göras om vart femte år.

 • Nej, värderingen som amorteringen är baserad på ska ligga fast i fem år innan ny värdering får ske. Det innebär att amorteringsbeloppet inte ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp eller ner under tiden. Först efter fem år kan ny värdering göras och amorteringen ändras.

 • Om du inte hör av dig så fortsätter amorteringen med 2 % per år. Du har rätt att sänka din amortering om du amorterat ned skulden till under 70 % av marknadsvärdet men för att vi ska ändra amorteringsplanen behöver du höra av dig till oss.

Alla frågor och svar

Går det att flytta tjänstepension?

Ja, i de flesta fall går det!

Säkra din bolånerabatt redan idag genom att flytta din tjänstepension till oss.

Så flyttar du din tjänstepension >

 • Det finns flera fina fördelar med att flytta tjänstepensionen till oss och ett par saker som kan vara bra att veta.

  • Det kostar inget att flytta till oss men det kan kosta att flytta från det bolag du har idag.
  • Alla bolag har olika villkor och avgifter. Läs därför igenom och jämför de försäkringsvillkor och avgifter som gäller för din försäkring idag med våra villkor och avgifter eftersom det är de som gäller efter flytten.

   

Ansök direkt online

 • Rabatt för dig med tjänstepension
 • Ränta ner till 1,09 %*
 • Utan förhandling
Ansök om lånelöfte Ansök, flytta eller utöka bolån
*Effektiv ränta 1,10 %

Hittar du inte det du letar efter?

 * Effektiv ränta 1,10 %

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inkl. avgifter. Vår bästa ränta just nu 1,09 % motsvarar en effektiv ränta på 1,10 %. 


 • Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader. 

  Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Exemplet är baserat på Skandias lägsta ränta med en bindningstid på 3 mån, ett bostadspris på 4 000 000 kr och en kontantinsats på 50 %, ett lånebelopp 2 000 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. Totalt ger detta en månadskostnad om 5 151 kr (inkl. amortering om 3 334) och en total kreditkostnad om 2 545 963 kr utan hänsyn till ev. skatteavdrag.