Gå till innehåll
Hus himmel

Amortering och amorteringskrav

Från den 1 mars 2018 gäller nya, skärpta amorteringskrav på bolån. Här kan du läsa om vad det nya kravet innebär och vilka regler som gäller sedan tidigare.

Vad är amortering?

Amortering är inte en kostnad, det är ett sparande. När du amorterar på ditt bolån betalar du av på lånet så att skulden minskar, och du får successivt en lägre räntekostnad. Att skulden blir mindre kan också ge dig en ökad trygghet, t ex om bostadspriserna skulle falla.

Vilka amorteringskrav gäller?

Den 1 juni 2016 infördes nya amorteringskrav i Sverige. Enligt dem måste alla som tar ett nytt bolån på mer än 50 % av bostadens marknadsvärde amortera. Här kan du läsa om de befintliga kraven.

Den 1 mars 2018 skärps amorteringskraven ytterligare. De som lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst före skatt måste amortera 1 procent varje år, utöver det amorteringskrav som gäller sedan tidigare. 

Du som har ett befintligt bolån som du inte tänker utöka berörs inte av det nya kravet. 

Skärpt amorteringskrav från 1 mars 2018

 • Det skärpta amorteringskravet, som börjar gälla den 1 mars 2018, innebär att de som lånar mer än 4,5 gånger hushållets sammanlagda bruttoinkomst (dvs. inkomst före skatt) måste amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle ha behövt göra med dagens regler. 

  Tanken är alltså att hushåll med stora skulder i förhållande till inkomst ska amortera mera, och syftet med det skärpta kravet är att ytterligare bromsa in de allt högre hushållskulderna.

  Läs mer om hur ett skärpt amorteringskrav kan påverka dig på fi.se

  Räkneexempel – så mycket måste du amortera enligt nya kravet 

  Bostadens pris: 4 000 000 kr
  Lånebelopp, 85 % av priset: 3 400 000 kr
  Hushållets bruttoinkomst: 600 000 kr/år
  Skuldkvot: 5,66 (skuld 3 400 000 / inkomst 600 000)
  Amorteringskrav: 3 % (då skuldkvoten överstiger 4,5 och belåningsgraden är över 70 %)
  Amortering per månad: 8 500 kr

 • Finansinspektionen definierar inkomst som taxerad bruttoinkomst, dvs. inkomst före skatt.

 • Du som har ett bolån idag som du inte tänker utöka berörs inte. Det nya kravet kommer endast att gälla nya lån som upptas efter att de nya reglerna införts, samt befintliga lån som utökas efter att de nya reglerna införts. Även du som flyttar dina lån från en bank till en annan är berättigad till gamla villkor. 

 • Om du behöver utöka ditt lån innan 1 mars 2018 gäller de ordinarie amorteringsreglerna. Observera dock att undertecknat skuldebrev måste vara banken tillhanda senast den 28 februari 2018. 

  Om du behöver utöka ditt bolån den 1 mars 2018 eller senare och ditt sammanlagda lån (det befintliga lånet plus utökningen) överstiger 4,5 gånger hushållets årsbruttoinkomst gäller de skärpta amorteringsreglerna. Du ska då amortera 1 % av hela bostadslånet (dvs. det ursprungliga lånet tillsammans med tilläggslånet) varje år. Alternativt kan du välja att amortera enbart tilläggslånet med 10 % per år. Till detta tillkommer eventuell amortering enligt det befintliga amorteringskravet.

 • Ja. Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 så omfattas du inte av de skärpta reglerna, oavsett när du tillträder din nya bostad. Om exempelvis köpekontraktet skrivs på den 1 februari 2018 och du tillträder bostaden den 1 maj 2018 omfattas du alltså inte av det skärpta amorteringskravet utan det är de gamla reglerna som gäller.

 • Om du ingått ett bindande avtal om köp av en nyproducerad bostad före den 1 mars 2018 men köpekontraktet skrivs under den 1 mars eller senare kan du undantas från de skärpta amorteringskravet. Du får då amortera enligt det regelverk som gällde när du skrev under avtalet.

 • Om du vill flytta ett bolån från annan bank till Skandia gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram ett amorteringsunderlag som vi behöver för att du ska kunna erbjudas samma villkor.

 • Undantag från reglerna kan  beviljas enligt samma förutsättningar som idag. Detta innebär att amorteringslättnader kan beviljas t.ex. vid dödsfall eller sjukdom.

Alla frågor och svar

Ansök om bolån

 • När du hittat din bostad
 • När du vill flytta ett bolån från en annan bank
 • När du vill utöka ett befintligt lån hos oss (ansökan görs innanför inlogg)

 

Ansök om bolån

Ansök om lånelöfte

 • För dig som letar efter bostad
 • En indikation om hur mycket du kan låna
 • Kostnadsfritt och gäller i 6 månader

OBS! Om du vill låna mer än 6 000 000 kr ska du istället ansöka om bolån. 

Ansök om lånelöfte

Frågor & svar om amorteringskravet från 1 juni 2016

 • Finansinspektionens amorteringskrav trädde i kraft den 1 juni 2016. Kraven innebär att amorteringen av ditt bolån ska baseras på din belåningsgrad, dvs. hur stort ditt lån är i förhållande till marknadsvärdet på din bostad:

  • Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld.
  • Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %.
  • Om du har en belåningsgrad på 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få amorteringsfrihet upp till 5 år i taget hos Skandia.

  Marknadsvärdet som ligger till grund för din belåningsgrad ligger fast i 5 år. Det innebär att amorteringsbeloppet inte kan ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp under tiden.

  Vad gäller hos Skandia?

  Du som köper ny bostad
  Om du har skrivit under ett köpekontrakt på en ny bostad före den 1 juni 2016 så kan du få amortering hos Skandia enligt de gamla reglerna. Det spelar alltså ingen roll när du ansöker om lån eller när du har tillträde till din bostad.

  Du som vill flytta ett lån till Skandia från annan bank
  Om du tecknat ett bolån i en annan bank före den 1 juni 2016 och inte utökar ditt lån så kan du få amortering enligt de gamla reglerna om du flyttar ditt lån till oss.

 • • Om du har lån på 70 % eller mer av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde, vill vi att amortering sker på den del som överstiger 70 % på max 15 år.

  • Om du har lån på mindre än 70 % av bostadens pris eller aktuella marknadsvärde har du möjlighet att välja amorteringsfrihet 5 år i taget.

  Om du skrivit på ditt köpekontrakt före den 1 juni 2016 kan du få amortering till de gamla reglerna. Detsamma gäller om du flyttar ett bolån tecknat före den 1 juni 2016 till oss från en annan bank, förutsatt att du inte utökar lånet i samband med flytten. 

 • Om du har bolån i en annan bank som tecknats innan det nya amorteringskravet trädde i kraft och flyttar ditt lån till Skandia utan att utöka lånet så har du möjlighet att behålla dina befintliga amorteringsvillkor, efter individuell prövning.

 • Ett amorteringsunderlag behövs om du vill flytta ett lån från en annan bank. Det visar vilka amorteringsvillkor som gäller för lånet du vill flytta. Om lånet är tecknat den 1 juni 2016 eller senare visas även värderingen som ligger till grund för amorteringen, samt hur länge den är giltig.

  Amorteringsunderlaget får du från din gamla bank. Din kredithandläggare på Skandia kommer att begära in underlaget från dig när ansökan är genomgången, och du behöver själv kontakta din gamla bank för att få underlaget och sedan skicka in det till oss.

 • Enligt Finansinspektionen (FI) ska amorteringen av ett tilläggslån på ett befintligt bolån beräknas på den totala skulden på din bostad, alltså inte bara utökningsbeloppet. För den som har tecknat sitt ursprungliga lån före den 1 juni 2016 finns också möjligheten att amortera tilläggslånet på 10 år.

  Räkneexempel: Din bostad har ett marknadsvärde på 4 000 000 kr och du har ett amorteringsfritt lån på 2 700 000 kr, dvs. din belåningsgrad är 67,5 %. Du utökar ditt lån med 300 000 efter att det nya amorteringskravet trätt i kraft. Din totala skuld blir då 3 000 000 kr, dvs. din totala belåningsgrad är 75 %. Eftersom amorteringen beräknas på hela skulden (befintligt lån plus tilläggslån) måste du amortera 2 % av 3 000 000, dvs. 60 000 kr per år (5 000 kr per månad).

  Räkneexempel, amortering 10 år: Om du tar ett tilläggslån enligt exemplet ovan och istället amorterar tilläggslånet på 10 år kommer du att betala 30 000 kr per år (2 500 per månad).

 • Enligt de nya reglerna kan bankerna ge undantag från amorteringskravet för nyproducerade bostäder, i upp till 5 år. Hos Skandiabanken kommer ordinarie regler gälla även för nyproduktion d.v.s:

  • Om du har en belåningsgrad över 70 % av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 2 % per år på din totala skuld
  • Om du har en belåningsgrad på 70 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad måste du amortera minst 1 % av den totala skulden varje år tills belåningsgraden är 50 %
  • Om du har en belåningsgrad på 50 % eller lägre av marknadsvärdet på din bostad kan du få amorteringsfrihet upp till 5 år i taget hos Skandia

 • Du som har ett bolån hos Skandia som är tecknat före den 1 juni 2016 amorterar enligt din ursprungliga plan och omfattas inte av de nya amorteringskraven.

 • Värdet som ligger till grund för uträkning av amortering är marknadsvärdet på din bostad. Du kan göra en ny värdering, och därmed få ett nytt underlag för din amorteringstakt, högst vart femte år.

 • Värderingen som ligger till grund för amorteringsbeloppet kan bara göras om vart femte år.

 • Nej, värderingen som amorteringen är baserad på ska ligga fast i fem år innan ny värdering får ske. Det innebär att amorteringsbeloppet inte ändras även om marknadsvärdet på din bostad går upp under tiden. Först efter fem år kan ny värdering göras och amorteringen ändras.

 • Om du inte hör av dig så fortsätter amorteringen med 2 % per år. Du har rätt att sänka din amortering om du amorterat ned skulden till under 70 % av marknadsvärdet men för att vi ska ändra amorteringsplanen behöver du höra av dig till oss.

 • Nej, det är när ditt köpekontrakt tecknas som styr om de nya amorteringsreglerna gäller eller inte.

   

 • Om köpekontraktet har undertecknats före den 1 juni 2016 så omfattas du av de tidigare reglerna, oavsett när du har tillträde till din nya bostad. Det spelar alltså ingen roll om du inte har tillträde förrän senare.

 • Det nya kravet ska bidra till en sund amorteringskultur. Det införs för att hushållens skuldsättning, som till största delen består av bolån, utgör risker för den svenska samhällsekonomin. När relativt högt belånade hushåll amorterar, så minskar de sin belåning på sikt och därmed minskar de personliga och rent makroekonomiska riskerna. 

Alla frågor och svar

Utgivare av bolån i Skandiakoncernen är Skandiabanken Aktiebolag (publ), 106 55 Stockholm. Org.nr 516401-9738. Säte: Stockholm.