Gå till innehåll

Frågor & svar om bolåneansökan

Frågor & svar om bolåneansökan

Räntebindningstid?

När du fyller i räntebindningstiden ska totalen bli hela beloppet.

Hur gör jag för att utöka mitt bolån i Skandia?

För att utöka ditt befintliga lån hos Skandia, behöver du logga in på internetbanken och göra en bolåneansökan. Lägsta belopp är 25 000 kr.

Minsta lånebelopp?

Minsta lånebeloppet är 200 000 kr. I ansökan anger du det belopp du vill låna för (vanligen 85 % av bostadens pris).

Nuvarande bostad?
 • Ska ej säljas
  Om din nuvarande bostad inte ska säljas behöver den räknas med i kalkylen 
 • Är redan såld
  Du måste ha ett påskrivet köpekontrakt för att styrka att du sålt din nuvarande bostad
Taxeringsvärde?

Taxeringsvärde: Vilket taxeringsvärde ditt nya boende har står i handlingarna som rör bostaden. Det brukar motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde 2 år tidigare. Mer information kan du få hos Skatteverket.

Blanco-, bil- och kontokortslån i andra banker/finansinstitut

För att vi ska få en bild av din nuvarande ekonomi ska du fylla i om du har andra lån.

Blancolån: Ett blancolån är ett lån utan säkerhet som har en bestämd avbetalningsplan.

Kontokortslån: En kredit som är löpande.

Anställningsform?

Tillsvidareanställning: En anställning som fortsätter så länge inte arbetsgivaren eller den anställde säger upp den. Kallas också ofta för fast anställning. Huvudregeln är att en anställning är tillsvidare om man inte kommit överens om eller om det inte framgår av anställningsavtalet att den är tidsbegränsad.

Visstid/projektanställnig: Tidsbegränsad anställning, till exempel provanställning och vikariat.

Provanställning: En anställning som efter prövotiden ska ha för avsikt att övergå i en tillsvidareanställning.

Bostadens pris?

Du fyller i priset på den bostad du tänker köpa. Om du inte känner till bostadens pris/marknadsvärde, anger du ett uppskattat belopp.

Önskat lånebelopp?

Du fyller i hur mycket du vill låna. Du kan ansöka om lån på högst 85 % av bostadens pris eller marknadsvärde. Om du ska låna till en ny bostad måste du vanligtvis betala minst 15 % av köpesumman kontant.

Exempel: För att räkna ut 85 % av bostadens pris tar du köpsumman och multiplicerar den med 0,85. Om din bostad kostar 1 000 000 kr kan du alltså låna 850 000 kr.

 

Önskad utbetalningsdag?

Du fyller i önskad utbetalningsdag. Datumet måste vara minst 5 dagar och max 6 månader framåt i tiden, och får inte vara en helgdag. Uppgiften är preliminär och kan ändras tillsammans med din handläggare.

Obligatoriska uppgifter vid utökning
 • Kunduppgifter, som namn, telefonnummer, civilstånd etc.
 • Kommun
 • Fastighetsbeteckning
 • Köpesumma (inom 6 månader)
 • Ev. övriga lån i annan bank (blancolån, bil, fritidshus etc.)
 • Ev. medsökande, inkl. inkomst och samlevnadsform (civilstånd)
 • Ev. uppskjuten reavinst
 • Ev. antal barn (vid barn varannan vecka anger du hälften)
Obligatoriska uppgifter vid nytt/flytt
 • Kunduppgifter, som namn, telefonnummer, civilstånd etc.
 • Kommun
 • Fastighetsbeteckning
 • Köpesumma (inom 6 månader)
 • Ev. övriga lån i annan bank (blancolån, bil, fritidshus etc.)
 • Ev. lån som inte flyttas
 • Fullständiga lånenummer
 • Ev. medsökande, inkl. inkomst och samlevnadsform (civilstånd)
 • Ev. uppskjuten reavinst
 • Ev. antal barn (vid barn varannan vecka anger du hälften)
Obligatoriska uppgifter vid köp
 • Kunduppgifter, som namn, telefonnummer, civilstånd etc.
 • Kommun
 • Fastighetsbeteckning
 • Köpsumma (inom 6 månader)
 • Ev. handpenning
 • Om du behöver ett överbryggningslån
 • Ev. medsökande, inkl. inkomst och samlevnadsform (civilstånd)
 • Ev. uppskjuten reavinst
 • Ev. antal barn (vid barn varannan vecka anger du hälften)
Lön?

För att få ett bolån behöver du ha en fast inkomst genom tillsvidareanställning, pension eller som egen företagare. Du anger din nuvarande månadsinkomst i ansökan. Ange din genomsnittliga månadsinkomst före skatt, t.ex. 28 000 kr.

Är du föräldraledig eller sjukskriven? Då är det föräldraersättningen eller sjukpenningen som räknas när vi bedömer din inkomst. Kravet är dock att du har en fastanställning, pension eller är egen företagare när du inte är föräldraledig/sjukskriven.

Är du egenföretagare? Då räknas ditt möjliga uttag som inkomst.

Tänk på att den angivna inkomsten alltid måste kunna styrkas om vi efterfrågar kompletterande uppgifter. Detta kan till exempel bero på att du har angett en högre inkomst än den som styrks av senaste deklaration från kreditupplysningen.

Fastighetsbeteckning?

Alla fastigheter i Sverige har en unik fastighetsbeteckning (t.ex. Lund, Haren 3:4) bestämd av Lantmäteriet. Det är den du ska ange. Du hittar fastighetsbeteckningen i handlingarna som hör till bostaden du ska köpa.

Fastighetsbeteckningen består av kommunnamnet där fastigheten är belägen, därefter trakten, därefter en nummer (så kallat blocknummer), ett kolon samt ytterligare en nummer som kallas enhetsnummer.

Datum för köp?

Datum för köpet blir samma dag som ni bestämt att tillträde kan ske och det är den dagen som du kommer att betala hela köpsumman. 

Civilstånd?
 • Gift
  Du har ingått i ett äktenskap som fortfarande består
 • Sambo
  Du är stadigvarande boende tillsammans med en partner och ni har gemensamt hushåll
 • Ogift
  Du har aldrig varit gift eller haft en registrerad partner
 • Skild
  Du har varit gift men äktenskapet har upplösts
 • Änka/änkling
  Din make eller maka har avlidit
Tilltalsnamn & efternamn?

Som tilltalsnamn behöver du bara ange det förnamn du tilltalas med.

Som efternamn anger du ditt folkbokförda efternamn.