Invest. sparkonto


Investeringssparkonto (ISK) - en enklare sparform för aktiva sparare

Ett investeringssparkonto är ungefär som en värdepappersdepå. Du köper och säljer fonder, aktier och andra värdepapper efter eget huvud.

  • Ingen deklaration av köp och försäljningar
  • Courtage från 8 kr
  • Årlig schablonskatt istället för reavinstskatt

Investeringssparkonto (ISK) är en sparform som ska göra det enklare för privatpersoner att äga aktier och fonder.

Vilka är fördelarna med Investeringssparkonto?

 

  • Enligt regeringens beräkningar kommer långsiktigt aktie- och fondsparande på ett investeringssparkonto att ge lägre skatt än på en vanlig värdepappersdepå.
  • Med ett investeringssparkonto betalar du en årlig schablonskatt, istället för att betala skatt på vinsten varje gång du säljer ett värdepapper.
  • Du behöver inte heller redovisa köp/försäljningar i din deklaration.
  • Skattemässigt spelar det ingen roll om du säljer ett värdepapper eller inte. Du har alltså ingen anledning att behålla ett innehav bara för att det stigit mycket i värde, och skulle utlösa en hög reavinstskatt.
  • Räntor, utdelningar och annan avkastning på investeringssparkontots tillgångar beskattas inte.
  • Till skillnad från till exempel en kapitalförsäkring äger du tillgångarna direkt. Det innebär bland annat att du har rätt att gå på bolagsstämmor och rösta.

Vem tjänar på att välja ett Investeringssparkonto?

Investeringssparkonto är bra för alla som vill spara i aktier och/eller fonder som förväntas ge en bättre avkastning än statslåneräntan. Enligt regeringens beräkningar kommer Sveriges fond- och aktiesparare att få sänkt skatt på sin vinst med drygt sex procent i och med detta.

Vem bör INTE välja ett Investeringssparkonto?

Sparar du i räntefonder eller andra värdepapper med väldigt låg risk, och därmed oftast låg avkastning, kan det vara bättre att ha en värdepappersdepå. Annars riskerar schablonskatten att "äta upp" stora delar av avkastningen. Det kan i så fall vara bättre att välja Skandias värdepappersdepå. Då betalar du skatten först när pengarna tas ut.

Vill du koppla en försäkring till ditt sparande, där man kan bestämma vem som ska får kapitalet om något skulle hända dig, kan en Kapitalförsäkring Depå passa bättre.

För hjälp att välja typ av konto/depå, ta hjälp av depåguiden »

Jag äger redan aktier/fonder. Kan jag flytta dessa till ett Investeringssparkonto?

Ja, men du kommer att behöva deklarera flytten som om en försäljning hade skett. Och betala skatt på eventuell vinst. I vissa lägen kan det alltså vara smartare att låta befintliga värdepapper ligga kvar där de ligger, och använda Investeringssparkontot för nytt sparande.

Vid inflytt av värdepapper till investeringssparkonto från övrig depå (ej investeringssparkonto) använder Skandiabanken stängningskursen den dag flyttanmälan kommit banken till handa.

Gäller den statliga insättningsgarantin?

De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Det innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i banken på konton som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till högst det belopp i kronor som vid tidpunkten för ersättningsrättens inträde motsvarar 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Gäller det statliga investerarskyddet?

De finansiella instrumenten på kontot omfattas av det statliga investerarskyddet vilken ger kund ersättning för förlorade tillgångar upp till 250 000 kronor. Kund som vill ha ersättning skall framställa sitt krav senast ett år från dagen för konkursbeslutet till Riksgälden, som betalar ut ersättning snarast möjligt men senast två veckor efter det att ersättningen slutligt har fastställts.

För ytterligare information hänvisar till www.insättningsgarantin.se

Hur beräknas den årliga schablonskatten?

Tillgångarnas värde på kontot vid fyra mättidpunkter under året läggs samman med inbetalningar gjorda under året. För att räkna ut den beskattningsbara delen så delar du det värdet med fyra och multiplicerar resultatet med statslåneräntan den 30 november föregående år. Det belopp du får beskattas med 30 %.

För räkneexempel och mer information om hur skatten räknas ut, se Skatteverkets hemsida »

Bor du utanför Sverige?/Do you reside outside Sweden?

Viktig information, läs mer - Important information, read more »

Jag är fortfarande osäker. Vad ska jag göra?

Välj personlig rådgivning. En rådgivare hjälper dig att förstå vilka lösningar som är bäst för dig. T.ex. vilken sorts depå du ska välja. Ring och prata direkt eller boka en tid.


Öppna konto här
Bestämt dig?

Öppna konto här

Håll koll på marknaden!

Bli proffs på investeringar med hjälp av experternas senaste analyser och kommentarer.


Prenumerera på Skandias marknadsbrev »