Invest. sparkonto


Investeringssparkonto (ISK)

Passar dig som vill att placera aktivt i aktier, fonder och andra värdepapper. Ett smidigt konto för ett långsiktig sparande. 

Inget deklarationskrångel vid köp och försäljning
Årlig schablonskatt istället för reavinstskatt
Under 2016 betalar du bara 0,42 % i skatt 

 

Prislista Investeringssparkonto

Depåavgift 0 kr
Minsta courtage 8 kr
Se hela prislistan »

 

Omfattas av insättningsgaranti och investerarskydd.


 

Vilka är fördelarna med Investeringssparkonto?

 • Med ett Investeringssparkonto betalar du en årlig schablonskatt, istället för att betala skatt på vinsten varje gång du säljer ett värdepapper.
 • Du behöver inte heller redovisa köp/försäljningar i din deklaration.
 • Skattemässigt spelar det ingen roll om du säljer ett värdepapper eller inte. Du har alltså ingen anledning att behålla ett innehav bara för att det stigit mycket i värde, och skulle utlösa en hög reavinstskatt.
 • Räntor, utdelningar och annan avkastning på Investeringssparkontots tillgångar beskattas inte.
 • Till skillnad från till exempel en kapitalförsäkring äger du tillgångarna direkt. Det innebär bland annat att du har rätt att gå på bolagsstämmor och rösta.
 • Enligt regeringens beräkningar kommer långsiktigt aktie- och fondsparande på ett Investeringssparkonto att ge lägre skatt än på en vanlig Värdepappersdepå.

 

Varför välja ett Investeringssparkonto?

Investeringssparkonto (ISK) är bra för alla som vill spara i aktier och/eller fonder som förväntas ge en bättre avkastning än statslåneräntan. ISK passar också för dig som vill spara långsiktigt.

Enligt regeringens beräkningar kommer Sveriges fond- och aktiesparare att få sänkt skatt på sin vinst med drygt sex procent i och med detta.

Vem bör INTE välja ett Investeringssparkonto?

Sparar du i räntefonder eller andra värdepapper med väldigt låg risk, och därmed oftast låg avkastning, kan det vara bättre att ha en Värdepappersdepå.

Annars riskerar schablonskatten att "äta upp" stora delar av avkastningen. Det kan i så fall vara bättre att välja Skandias Värdepappersdepå. Då betalar du skatten först när pengarna tas ut.

Vill du koppla en försäkring till ditt sparande, där man kan bestämma vem som ska får kapitalet om något skulle hända dig, kan en Kapitalförsäkring Depå passa bättre.

För hjälp att välja typ av konto/depå, ta hjälp av depåguiden »


Följ transaktioner och värdeutveckling i vår internet- eller mobilbank

Handla i internetbanken

Förutom att handla med aktier via internet kan du även följa dina transaktioner, utvecklingen på din portfölj och se dina avräkningsnotor.
Du kan även skapa din egen bevakningslista.

Handla i mobilbanken

Med mobilbanken kan du se alla dina innehav och följa marknadsvärdet, oavsett vilken typ av produkt du sparar i. Du kan köpa, byta och sälja aktier och fonder via mobilbanken om du sparar i någon form av depå. Under Sparande hittar du information om innehav och marknadsvärde i din depå. Läs mer och ladda ned appen »


   

  Jag äger redan aktier/fonder. Kan jag flytta dessa till ett Investeringssparkonto?

  Ja, men du kommer att behöva deklarera flytten som om en försäljning hade skett. Och betala skatt på eventuell vinst. I vissa lägen kan det alltså vara smartare att låta befintliga värdepapper ligga kvar där de ligger, och använda Investeringssparkontot för nytt sparande.

  Vid inflytt av värdepapper till Investeringssparkonto från övrig depå (ej Investeringssparkonto) använder Skandia stängningskursen den dag flyttanmälan kommit banken tillhanda.


   

  Omfattas av insättningsgaranti och investerarskydd

  Omfattas av insättningsgaranti och investerarskydd »


   

  Hur beräknas den årliga schablonskatten?

  Tillgångarnas värde på kontot vid fyra mättidpunkter under året läggs samman med inbetalningar gjorda under året. För att räkna ut den beskattningsbara delen så delar du det värdet med fyra och multiplicerar resultatet med statslåneräntan den 30 november föregående år. Det belopp du får beskattas med 30 %.

  För räkneexempel och mer information om hur skatten räknas ut, se Skatteverkets hemsida »


   

  Bor du utanför Sverige?/Do you reside outside Sweden?

  Viktig information, läs mer - Important information, read more »


   

  Jag är fortfarande osäker. Vad ska jag göra?

  Välj personlig rådgivning. En rådgivare hjälper dig att förstå vilka lösningar som är bäst för dig. T. ex. vilken sorts depå du ska välja. Ring och prata direkt eller boka en tid.

  Jag har bestämt mig

  Osäker?