Om koncernen


Fakta om Thulestiftelsen

Thulestiftelsen bildades i december 2011 med ett tydligt syfte – att möjliggöra Skandia Livs köp av Skandia AB. Den är ett nödvändigt delsteg för att juridiskt kunna vända på relationen mellan Skandia Liv och Skandia AB – där det forna dotterbolaget Skandia Liv i förlängningen blir moderbolag.

Thulestiftelsen har analyserat lösningar i andra kundägda bolag, både i och utanför Sverige. Ambitionen har hela tiden varit att genom moderna tekniker skapa en förstklassig modell för kundinflytande.

Forskning om långsiktigt sparande

Till stiftelsens uppdrag hör även att stödja forskning om långsiktigt sparande i Sverige. Det betyder att stiftelsen kommer att dela ut stipendier, företrädesvis till forskningsarbeten vid svenska universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Den delen av verksamheten kommer att fortsätta även efter att ombildningen är klar.

Stiftelsens styrelse

Stiftelsens styrelse består av Bo Eklöf, Kajsa Lindståhl och sedan den 1 juli 2014 Magnus Dahlquist.

Magnus Dahlquist är professor och chef för institutionen för finansiell ekonomi vid Handels. Han har även några sidouppdrag, bland annat i tre investeringskommitteer (Nobelstiftelsen, Polarpriset och Kyrkans Pensionskassa). Han är styrelseledamot i Handels styrelse och i kapitalförvaltningsbolaget IPM AB.

Bo Eklöf har varit verksam i nuvarande Alecta (dåvarande SPP) och Skandia, senast som ordförande i Skandia Liv. Han har lång erfarenhet av försäkringsbranschen.

Kajsa Lindståhl är styrelseproffs och före detta vd för Banco Fonder. Hon har också varit styrelseledamot i Skandia. Hon har lång erfarenhet av försäkringsbranschen.