Skuldberäkning

Pensionsekonomi för kommunala ekonomer

Skandia erbjuder pålitliga pensionsskuldsberäkningar. Dessutom ett komplett utbud av kringtjänster som rör kommunal pensionsekonomi. Vi har ambitionen att förenkla hanteringen och ge tydligare översikter av den kommunala pensionsekonomin än vad övriga marknaden erbjuder idag.

Pensionsskuldsredovisning

Vi har tagit fasta på de ökade kraven på pensionsskuldsredovisningar till budget- och bokslutsarbeten. Våra pensionsskuldsredovisningar är helt anpassade efter de kommunala redovisningsprinciperna.

Vår redovisning sker elektroniskt och den levereras tillsammans med användarvänliga pivottabeller. Du tar enkelt fram den sökta informationen med tydliga resultatuppställningar.

Vi redovisar pensionsskuld- och pensionskostnader på flera sätt:

  • i enlighet med kommunernas kontoplan, Kommun Bas 13 - som underlättar redovisningen
  • i användarvänliga pivottabeller i excel - som ger dig sammanställningar och analyser
  • i individlistor i excel - som möjliggör och förenklar utsökningar

I redovisningen kan du följa skulder och kostnader för anställda, före detta anställda eller pensionstagare. Du kan också få informationen redovisad på individnivå. I redovisningen utläser du tydligt de finansiella kostnaderna, pensionsutbetalningarna och pensionspremierna.

Simuleringar

Skandia erbjuder on-line simuleringar av pensionsskuld- och pensionskostnader. Du kan till exempel simulera antaganden om basbelopp, löneutveckling, antal anställda, särskilda avtalspensioner och dessutom temporära uttag av den intjänade pensionsrätten. 

Långtidsprognoser och pensionsskuldsfinansiering

Skandias långtidsprognoser lämpar sig väl som beslutsunderlag inför valet av finansiering av pensionsskulderna över tid. Vi kan redovisa långtidsprognoserna i både fasta och löpande priser.

Premieprognoser för KAP-KL

För arbetsgivare med pensionsavtalet KAP-KL kan vi erbjuda premieprognoser på upp till fem år för dem som har valt att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen och pensionen till efterlevande vuxen och barn. Prognosen kan enkelt fördelas på individnivå.

Premieprognosen underlättar ditt budget- och likviditetsarbete samtidigt som prognosen fungerar som ett kontrollverktyg. 

Upp till fem år

Du kan välja att få både redovisning och prognoser på upp till fem år. Redovisningen är uppdelad i ansvarsförbindelsen och avsatt till pensioner. Vi kan dessutom erbjuda redovisning efter fullfonderingsmodellen.

Boka rådgivning

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta någon av våra rådgivare.