Rapporter för en schysstare kommunal pensionsmarknad

Betala nu - bädda för morgondagens välfärd

September 2017 

Hela 235 miljarder kronor är Sveriges kommuner skyldiga sina anställda och före detta anställda. Det är dags att frågan får gehör hos ansvariga politiker och prioriteras på den kommunala dagordningen. Läs vår rapport om pensionsskulden i kommunerna, och hur frågan kan lösas.

Kommunfakta 2016

Skandias rapport om pensionsskulden
   

Etableringshinder ger brist på konkurrens på den kommunala pensionsmarknaden

November 2009

En rapport som visar att den kommunala pensionsmarknaden för drygt en miljon arbetstagare, med pensionsskulder på nästan 400 miljarder kronor, inte har en fungerande konkurrens. 

 Skandias konkurrensrapport