• Demo

Demo över våra elektroniska tjänster

Välkommen att prova på våra elektroniska tjänster för offentlig sektor. Klicka på respektive länk nedan.

Internetkontoret

På internetkontoret kan du som arbetsgivare enkelt administrera de anställdas pensioner, till exempel rapportera nya och ändrade anställningsuppgifter eller simulera och godkänna pensioner. På internetkontoret kan du också ta del av informationsmaterial,  pensionsbesked, fakturor med mera.

Du bestämmer vem eller vilka som ska ha tillgång till internetkontoret och användarna identifierar sig med hjälp av BankID, personlig PIN-kod och engångskoder.

Till demon »

Pensionsskuldsberäkningar

Här kan du beställa och ta del av pensionsskuldsberäkningar och premieprognoser. Du kan även simulera beräkningar med egna antaganden samt göra förändringsanalyser. Tjänsterna ingår i Internetkontoret ovan men ligger i en separat demo som kräver lösenord.

För att få ett lösenord var vänlig kontakta Offentlig affär, Skandia Liv
E-post: pensionsskuld@skandia.se

Till demon » 

Skandias Pensionsskola

Pensionsskolan gör att du som arbetsgivare - direkt från eget intranät - kan ge dina anställda information om tjänstepension, allmän pension och privat sparande. Den anställde får även information om pensionsvalet och pensionsförmånerna, vilket hjälper dig som arbetsgivare i ditt informationsansvar.

Till demon »  

 

Alla uppgifter i demoversionerna är förstås endast exempel. 

 
skandia

Ring oss gärna:

0771-15 50 55