Förändringar i Skandia Fonders fondutbud!

2012-10-05

• Den 1 oktober 2012 sänks förvaltningsavgiften i Skandia Idéer för Livet till 0,50 procent. En anledning till sänkningen är att fonden sedan i våras är en så kallad matarfond till Skandia Norden vilket medfört lägre kostnader och en förenklad administration. Fonden behåller sin nordiska aktiemarknadsexponering och kommer precis som tidigare att lämna en årlig utdelning till stiftelsen Idéer för Livet på upp till två procent av fondens värde.

• Den 1 oktober 2012 sänks förvaltningsavgiften i Skandia Penningmarknadsfond till 0,40 procent. Sänkningen är en marknadsanpassning av avgiftsnivån för svenska korta räntefonder.

• Den 9 november 2012 sammanläggs Skandia Svea Aktiv med Skandia Sverige. Anledningarna till sammanläggningen är flera, men den främsta är att vi inte är nöjda med förvaltningsresultaten i Skandia Svea Aktiv. Vidare har fondförmögenheten blivit så pass liten att det är svårt att upprätthålla en kostnadseffektiv förvaltning.

Läs mer om ovanstående samt kommande förändringar i vårt fondutbud här »Tillbaka