Nyheter kring fondhandel i Skandia Link

2010-09-30

Skandia Link har för närvarande en av marknadens bästa fondhandelsrutiner där köp- och säljorder i ett fondbyte utförs samma dag. Det är en stor fördel för dig som kund.

När du köper eller säljer en fond noterad i utländsk valuta görs en valutaväxling. Från och med 1 oktober 2010 kommer Skandia att göra ett påslag om 0,25 procent på växlingskursen för att beräkna fondens köpkurs och ett avdrag om 0,25 procent för att beräkna fondens säljkurs i svenska kronor. Det tidigare påslaget vid köp respektive sälj var 0,12 procent.

Påslaget respektive avdraget täcker den risk och de kostnader Skandia har i samband med fondhandel, pga ökad volatilitet på marknaden har dessa ökat. Valutaväxlingen görs av Skandias finansavdelning. Denna valutaspread ligger i samma nivå som de flesta av våra konkurrenter.Tillbaka