Vi hjälper Sveriges kommuner att göra sin bästa investering

 

Dela filmen med dina vänner!


Se vad utanförskapet kostar i just din kommun.

 

Det finns miljarder att tjäna på att förebygga utanförskap

Varje höst börjar en ny kull sexåringar i skolan. De flesta av dem kommer att leva ett vanligt liv, men inte alla. Statistiken visar att mer än vart tionde barn hamnar utanför samhället som vuxen.

Vissa tror att utanförskap är oundvikligt, men sanningen är att utanförskap går att undvika. Lösningen heter förebyggande åtgärder och tidiga insatser. Att inte agera i tid är både ett slöseri med mänskliga resurser och med samhällets medel.

Därför har vi tagit reda på vad utanförskapet kostar. Med stöd av våra beräkningsmodeller kan politiker göra de där investeringarna som inte går att räkna hem direkt, men som alla tjänar på i längden. Inte minst de utsatta.

Det är så vi har arbetat i över 150 år. Vi använder vår kunskap, inte enbart för att räkna på risker och pensioner, utan också för att bidra till att göra samhället lite bättre.

Vi är Skandia – kortsiktighetens fiende.Varför gör vi det här?

Utanförskap kostar samhället enormt mycket i både mänskligt lidande och pengar. Till slut får alla betala på ett eller annat sätt. Vi är övertygade om att tidiga insatser bland unga är en extremt lönsam investering som alla tjänar på - även en bank- och försäkringskoncern.

Vad bidrar vi med?

Tillsammans med ledande nationalekonomer har Skandias stiftelse Idéer för livet tagit fram en kalkylmodell som gör det möjligt att räkna ut den potentiella samhällsvinsten med förebyggande arbete för unga - Skandiamodellen. Utifrån den har vi publicerat flera rapporter och utbildat hundratals beslutsfattare och ekonomer i fler än 60 kommuner. På så sätt bidrar vi till att fler kommuner gör tidiga insatser och investeringar för barn och unga i riskzonen till utanförskap.

Hur räknar vi?

Statistiskt sett hamnar drygt 12% av varje årskull utanför samhället. Kostnaden per person från 20 års ålder till pension blir 10-15 miljoner varje år, vilket är summan av alla välfärdskostnader och produktionsförluster.Vad är förebyggande arbete?

Förebyggande arbete innefattar allt från råd och stöd som ungdomsmottagningar, familjecentraler, skolhälsovården och fältverksamhet ger.

Det kan handla om fler skolkuratorer, mentorskap, hjälp med läxor och förbättrad hälsa genom fysiska aktiviteter och kost. Det kan genomföras både på grupp- eller individnivå.

 Vad är utanförskap?

Utanförskap kan se ut på många sätt, men arbetslöshet och långtidssjukskrivningar är vanliga inslag. Nästan hälften av de 12 160 som drabbas i varje årskull får psykiska besvär.

Så här ser fördelningen ut statistiskt:

Totalt 12 160 (12,8% av en årskull på 95 000 barn)Skandias Idéer för livet

Vad är samhället redo att betala för att rädda människor från utanförskap? Och vad kostar det att låta bli?


Det går inte att värdera mänskligt lidande i pengar, men det är möjligt att visa att förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig.


Skandias stiftelse Idéer för livet har arbetat förebyggande med barn och unga sedan 1987.


Fler än 3 000 projekt för ett bättre
samhälle »