Bli internetkund!


Huvudadministratör [?]
Stäng
Huvudadministratör
Huvudadministratör är den på företaget som har full tillgång till internetkontoret och har möjlighet att lägga upp fler användare.Firmatecknare

När firmatecknare skriver under ansökan godkänns de Allmänna villkoren för arbetsgivare i Skandias internetkontor.
* Ange huvudadministratörens mobiltelefon för en snabbare hantering av de engångskoder som behövs för att logga in.

 

OBS! Om huvudadministratören redan är kund i vår internetbank, så kommer befintligt mobilnummer att användas för att få engångskoder.

Administrera de anställdas pensioner och försäkringar effektivare!

 

Fyll i formuläret här till vänster.

Skicka in den blankett som genereras med underskrift till:

Skandia

Dokumenthantering, R803

106 37 Stockholm

Inom ett par dagar får huvudadministratören ett rekommenderat brev med en personlig PIN-kod. Den används för att logga in första gången på internetkontoret tillsammans med ett BankID.

 

Välkommen som internetkund hos oss!

 

Bankkonto

Vill du ansöka om ett bankkonto för företag, det vill säga ett likviditetskonto? Här hittar du ansökan.

 

Adobe för att skapa ansökan

Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna skapa ansökan.