Sjukförsäkring


Räcker försäkringskassan? Skaffa en sjukförsäkring

Blir du sjuk ersätter Försäkringskassan ca 80 procent av din inkomst upp till en lön på 7,5 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är 44 500 kr (2015). Med en sjukförsäkring kan du få upp till 90 procent av lönen även om du blir borta länge från jobbet.

Vår sjukförsäkring finns i två olika varianter. Du väljer vilken som passar dig bäst.

Räcker försäkringskassan? Skaffa en sjukförsäkring

Sjukförsäkring Allt i Ett

  • Om du p g a sjukdom inte kan arbeta så får du ersättning
  • Välj mellan sex olika ersättnings-nivåer
  • Ersättning upp till 5 år
  • Mer fakta

Ansök med BankID

Sjukförsäkring

  • Om du p g a sjukdom inte kan arbeta så får du ersättning
  • Välj efter hur lång tids arbetsoförmåga du ska få ersättning
  • Här hittar du mer fakta

Ansök