Gravidförsäkring


Gravidförsäkring- försäkra ditt barn och dig som är förälder


Välj mellan två gravidförsäkringar: Barn På Gång och Barn På Gång Plus. 

Barn På Gång - gratis gravidförsäkring!

Du kan ansöka om Barn På Gång när som helst under graviditeten. Barn På Gång är gratis och börjar gälla den dagen vi får in ansökan. Barnet är försäkrat tidigast från 23:e graviditetsveckan och fram till 6 månaders ålder. 
För dig som gravid gäller försäkringen max i ett år.

Barn På Gång Plus - kostar 1 095 kr

Barn På Gång Plus kan du ansöka om när som helst under graviditeten utan hälsokrav. Barn På Gång Plus kostar 1 095 kr och ersätter några fler händelser än Barn på Gång.

  • Till exempel skador som orsakats av för tidig födsel eller hjärnskador som uppstått på grund av syrebrist i samband med förlossningen.
  • Du kan också få ersättning för andra sjukdomar och olycksfallsskador som barnet drabbas av före 6 månaders ålder. Medfödda sjukdomar ersätts inte, dock kan ersättning lämnas för vissa diagnoser.
  • En livförsäkring ingår för samtliga.
  • Det ingår också krisstöd för båda föräldrar om någon av dem eller barnet avlider.

Gravidförsäkring jämförelse

I tabellen ser du vad som ingår i de olika försäkringarna och vilken ersättning du kan få för olika händelser:

För dig som gravid:

Barn På Gång

Barn På Gång Plus

Medicinsk invaliditet vid olycksfall Upp till 500 000 kr Upp till 500 000 kr
Ärrersättning vid olycksfall Ja Ja
Läke-, tandskade- och resekostnader vid olycksfall Ja Ja
Förlossningskomplikationer Nej 3 000 kr
Krisstöd Nej Ja
Livförsäkring vid olycksfall 50 000 kr 50 000 kr
Livförsäkring vid sjukdom Nej 10 000 kr

För fostret/barnet:

   
Medicinsk invaliditet vid olycksfall Upp till 500 000 kr Upp till 500 000 kr
Medicinsk invaliditet vid sjukdom Nej Upp till 500 000 kr
Ärrersättning vid olycksfall Ja Ja
Ärrersättning vid sjukdom Nej Ja
Läke-, tandskade- och resekostnader vid olycksfall Ja Ja
Ersättning vid sjukhusvistelse
(3-180 dagar)
Nej 200 kr/dag
Periodiskt kostnadsbidrag i
högst 3 år
Nej Upp till 40 000 kr/år
Ersättning för vissa diagnoser Nej 25 000 kr
Livförsäkring (från 23:e graviditetsveckan) 10 000 kr 10 000 kr

För din partner:

Krisstöd Nej Ja
Livförsäkring Nej 10 000 kr

Vad kostar det?

   

Pris

0 kr 1 095 kr

 

Ansök direkt!

 


Barn På Gång Plus

Barn På Gång