Hälsokedjan


Man behöver inte vara sjuk för att kunna må bättre!

Hälsa är inte enbart en fråga om "sjuk" eller "frisk". Idag är ungefär 70 % av alla sjukskrivningar i Sverige stress- eller värkrelaterade.

Det finns alltså en stor gråzon av symptom och känslotillstånd som påverkar dig och dina anställdas välmående och förmåga att göra ett bra jobb, långt innan sjukskrivningen är ett faktum.

Hälsokedjan är ett heltäckande koncept som inte bara tar hand om de sjuka, utan som även hjälper dig att fånga upp medarbetaren redan innan han/hon riskerar att bli sjukskriven.

Tryggt, enkelt och i slutänden lönsamt för alla

Hälsokedjan består av tre steg:
  

    

 

Vill du veta mer om Hälsokedjan?

Vi vill gärna träffa dig för att berätta om hur Hälsokedjan kan hjälpa ditt företag att minska sjukskrivningarna. 

Vad kostar det att ha sjuka medarbetare?

 

Beräkna här »

Hälsoskolan

Del 1 - 3 av hälsoskolan för företag är ute nu.
 

Läs mer - Del 1  »

Läs mer - Del 2  »

Läs mer - Del 3 »

Våra samarbetspartners  
 

 

 

Läs mer  »