Privatvård


Snabb tillgång till kvalificerad vård - när den behövs 

Skandias privatvårdsförsäkring ger garanterad vård med hög servicegrad när du och dina anställda verkligen behöver den. Du vet att ni får hjälp och slipper onödig väntan i vårdköer. 

Välj mellan fyra olika försäkringsnivåer

Våra fyra privatvårdsförsäkringar täcker in olika önskemål om tillgång till vård.

Stommen är alltid Lifeline Bas som innehåller:

 • Sjukvårdsrådgivning dygnet runt
 • Vård online vid enklare besvär
 • Vårdplanering av erfarna sjuksköterskor
 • Ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskyddet
 • Vårdgaranti
 • Specialistläkarvård
 • Operation och sjukhusvård
 • Eftervård och rehabilitering efter operation
 • Behandling hos fysioterapeut/kiropraktor/naprapat
 • Dietist, 5 besök per skada
 • Ersättning för resor och logi i samband med vård
 • Hjälpmedel för att skadan ska läka

pdfVad de olika försäkringsnivåerna innebär och vad som skiljer dem åt kan du se i produktöversikten.

Skandias vårdgivarnätverk

Skandia samarbetar med ett brett nätverk av privata vårdgivare i Sverige, allt från sjukhus till mindre mottagningar.

Nätverket består av legitimerad vårdpersonal (läkare, fysioterapeuter, naprapater, psykologer, sjuksköterskor m fl) inom alla specialiteter. Vi ställer höga krav på kvalitet, kundnöjdhet och tillgänglighet på alla våra samarbetspartners.

Alternativa val

För två av försäkringsnivåerna (Bas och Access) kan man välja att försäkringen ska gälla med eller utan krav på remiss. Utan remisskrav innebär att dina anställda vid behov av vård direkt kan bli bokad hos en specialistläkare.
Försäkring med remisskrav har ett lägre pris vilket beror på att försäkringen omfattar vård först efter att dina anställda fått remiss till läkare inom specialistvården. Har du valt att anpassa försäkringen med remisskrav ska dina anställda vid behov av vård alltid vända sig till läkare inom primärvården. Hos läkaren inom primärvården får man hjälp med en basal medicinsk utredning som kan omfatta behandling t.ex.  sjukgymnastik, provtagning och/eller röntgenundersökning m.m. Om läkaren, efter den basala medicinska utredningen/behandlingen, bedömer att vårdansvaret ska lämnas över till läkare inom specialistvården utfärdar läkaren en remiss. Det är vården efter den remissen som omfattas av försäkringen. Försäkringen täcker inte några kostnader för vård innan remiss till läkare inom specialistvården har utfärdats.

För Bas och Access finns också tillvalet med självrisk.


Boka rådgivning
Snabbare tillbaka till arbetet

Vi har en paketlösning till dig som vill ge dina anställda snabb tillgång till både sjukvård och rehabilitering. Erbjudandet kallar vi Tillbaka till arbetet och är en kombination av Lifeline Bas och Skandia Hälsoförsäkring. Kontakta oss för mer information.