Gå till innehåll
Man leder cykel

Olycksfall Allt i Ett

 • Du får ekonomisk ersättning vid invaliditet
 • Försäkringen täcker bland annat kostnader för vård, tandskador och resor
 • Du betalar ingen självrisk

Olycksfallsförsäkringen ersätter kostnader i samband med en olycka. Teckna försäkringen i dag och få ekonomiskt skydd utan självrisk.

Teckna Olycksfall Allt i Ett

Olycksfallsförsäkring Allt i Ett

 • Du kan välja mellan tre olika försäkringsbelopp – på 20, 30 eller 40 prisbasbelopp (se prislistan)
 • Du behöver inte lämna några uppgifter om din hälsa när du tecknar försäkringen

Du kan få ersättning

 • om du efter ett olycksfall får en bestående funktionsnedsättning, eller får en varaktig nedsättning av din arbetsförmåga med minst hälften
 • om du på grund av ett olycksfall behöver lägga ut pengar för vård, resor, tandskador, merkostnader, rehabilitering och hjälpmedel
 • för vanprydande ärr 
 • för sveda och värk om du på grund av ett olycksfall får nedsatt arbetsförmåga i mer än 30 dagar
 • om du dör genom en olycka
 • i form av kostnadsfri tillgång till psykolog, vid ett traumatiskt tillstånd

För att teckna försäkringen behöver du 

 • ha ett Allt i Ett-konto hos Skandia under hela försäkringstiden
 • ha fyllt 16 år
 • vara bosatt och folkbokförd i Sverige
Bra att veta
 • Försäkringsbeloppet minskas från 46 års ålder (medicinsk invaliditet: 2,5 % per år; ekonomisk invaliditet: 5 % per år)
 • Ersättningens storlek vid bestående funktionsnedsättning eller varaktig nedsättning av arbetsförmågan beror på det försäkringsbelopp du har valt och på skadans omfattning
 • Försäkringen gäller så länge du har ett Allt i Ett-konto och längst till och med utgången av den månad du fyller 65 år 
 • Olycksfall Allt i Ett kan du teckna direkt på nätet – var noga med att läsa förköpsinformationen inför köp samt villkoren innan du tecknar försäkringen

Här tecknar du försäkringen

Teckna direkt

 • Du får ekonomisk ersättning vid invaliditet
 • Försäkringen täcker bland annat kostnader för vård, tandskador och resor
 • Du betalar ingen självrisk
Teckna Olycksfall Allt i Ett