Gå till innehåll
Barn i regnjacka och hatt

Barnförsäkring

 • Gäller för alla barn i familjen
 • Gäller dygnet runt
 • Ingen självrisk

Alla som via sin arbetsgivare eller förbund ingår i ett gruppavtal kan teckna barnförsäkring hos oss.

Teckna barnförsäkring

Så här funkar barnförsäkring

I Sverige har alla barn rätt till sjukvård och omsorg. Men om barnet blir helt eller delvis invalidiserat eller inte kan arbeta som vuxen, så räcker sällan det allmänna skyddet. En barnförsäkring kan kompensera för framtida inkomstförlust och kostnader. 

En barnförsäkring ger dessutom både barnet och familjen ett extra skydd vid en sjukdom eller olycksfall. Därför är det smart att skaffa en barnförsäkring.

 • Drabbas barnet av ett olycksfall, som kräver läkarvård, kan ersättning lämnas för:

  • bland annat för vård, tandskador och resor
  • sjukhusvistelse
  • tillgång till kristerapi för försäkrad som fyllt 16 år
  • medicinsk och ekonomisk invaliditet
  • ärr
  • dödsfall till följd av olycksfall, dödsfallskapital betalas ut till dödsboet.

  Drabbas barnet av en sjukdom kan ersättning lämnas för:

  • sjukhusvistelse
  • medicinsk och ekonomisk invaliditet
  • dödsfall till föjd av sjukdom, dödsfallskapital betalas ut till dödsboet.

Frågor & svar om barnförsäkring

 • En barnförsäkring ger ditt barn ett försäkringsskydd vid olycksfall och för de allra flesta sjukdomar.

 • Skulle ditt barn drabbas av en svår sjukdom eller råka ut för en allvarlig olycka kan en barnförsäkring ge värdefull ekonomisk ersättning och ett skydd som du annars inte får från samhället. 

 • Det vanligaste är att barnet omfattas av en olycksfallsförsäkring under skoltid och till och från skolan, dock inte på fritiden. Skolans försäkring brukar inte heller täcka om ditt barn blir sjukt, utan endast vid olycksfall.

 • När du tecknar en barnförsäkring så vill försäkringsbolaget få en sjukdomshistorik på barnet genom en hälsodeklaration. Ju yngre barnet är desto mindre sjukdomshistorik brukar det finnas. Sjukdomshistorik kan leda till begränsningar i försäkringsskyddet eller att barnet inte får ett försäkringsskydd alls.

 • För ett omfattande skydd bör försäkringen innehålla både en sjukdel och en olycksfallsdel, och ge ersättning för både medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet.

 • Vår rekommendation är att du ska utgå från din familjs ekonomiska situation – hur mycket har ni råd att betala och hur mycket påverkas din familjs ekonomi om ditt barn skulle bli långvarigt sjuk eller allvarligt skadad vid ett olycksfall. 

Alla frågor och svar

Teckna barnförsäkring direkt

 • Gäller för alla barn i familjen
 • Gäller dygnet runt
 • Ingen självrisk
Teckna barnförsäkring